Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Iniţiativa deputaţilor liberali: Sancţiuni pentru negarea deportărilor şi a represiunilor politice comuniste

|versiune pentru tipar||
PL / 3 iulie 2012
Partidul Liberal

Negarea deportărilor staliniste şi a represiunilor politice comuniste va fi sancţionată cu amendă sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii. Iniţiativa aparţine grupului de deputaţi liberali Mihai Ghimpu, Ion Hadârcă, Valeriu Munteanu, care au înregistrat astăzi un proiect de lege pentru modificarea Codului Contravenţional al Republicii Moldova.

Potrivit iniţiativei legislative, negarea deportărilor staliniste în RSSM şi a represiunilor politice comuniste prin discursuri, scrieri, imprimări, desene sau orice alte mijloace de reprezentare textuală sau grafică vândute sau distribuite în locuri publice, sau prin afişe ori semne expuse în public, sau prin orice mijloace de comunicare în masă se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 60 de ore.

Deputaţii liberali propun respectiva iniţiativă legislativă pentru a sancţiona acţiunile deliberate de resuscitare a crimelor comuniste şi respectiv a nu permite amplificarea acţiunilor de propagandă a falsităţii istoriei. “După declararea independenţei Republicii Moldova, a avut loc un amplu proces de reabilitare a victimelor politice ale odiosului regim, multe dintre ele fiind disculpate şi repuse în drepturi. Cu toate acestea, bastarzii fostului regim avansează şi astăzi opinii de negare a deportărilor şi represiunilor administrate pe teritoriul Republicii Moldova, fapt inacceptabil din punct de vedere al adevărului istoric şi naţional”, se menţionează în nota informativă a iniţiativei legislative.

În opinia deputaţilor liberali, anumite grupuri de interese potrivnice dezvoltării fireşti a Republicii Moldova revin periodic la promovarea idealurilor totalitare, în pofida actelor internaţionale de condamnare a crimelor comunismului şi contrar adevărului istoric. În contxt, deputaţii liberali amintesc despre politica de dezrădăcinare prin deportări aplicată de regimul comunist şi metodele inumane folosite în raport cu cei care gândeau altfel. “Azi nu mai reprezintă un secret represiunile aplicate faţă de slujitori ai cultelor religioase, oameni de creaţie, intelectuali, dar şi simpli răzvrătiţi contra regimului nedemocratic, metodele folosite fiind dintre cele mai diverse: de la privaţiune de libertate şi internare în instituţii psihiatrice cu tratament forţat până la condamnarea la moarte”, se arată în nota informativă a iniţiativei legislative.

Deputaţii liberali precizează că noua prevedere din Codul Contravenţional nu va aduce atingere dreptului la libera exprimare, garantat de Constituţie, deoarece se referă doar la acţiuni publice şi la mijloace de comunicare în masă prin garantarea unui cadru legal adecvat statului de drept. Modificările propuse nu vor limita dreptul persoanelor la opinie, deoarece se prevede sancţionarea doar a acţiunilor de negare volitivă a unor adevăruri istorice.

Populaţia băştinaşă din Basarabia şi Bucovina de Nord a fost supusă deportărilor masive în perioada 12–13 iunie 1941, 5–6 iulie 1949 şi 31 martie — 1 aprilie 1951. Conform actelor oficiale sovietice, în cadrul acestor operaţiuni de deportare, au fost ridicate şi deportate în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice peste 70 mii de persoane, cifra reală fiind, potrivit istoricilor, cu mult mai mare.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Mesaj de susţinere pentru PL de la Bruxelles Cupa la minifotbal a Organizaţiei Teritoriale Hânceşti a PL