Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Discursul Preşedintelui Fracţiunii Parlamentare PL, Ion Hadârcă la şedinţa de deschidere a sesiunii de toamnă-iarnă a Parlamentului

|versiune pentru tipar||
PL / 27 septembrie 2012
Partidul Liberal

Onorat Parlament şi stimaţi oaspeţi,

Numărând bobocii toamna, în scurtul răstimp de trei ani, şi acei burduşiţi de coate, boicoate şi anticipate, Alianţa, totuşi, a rezistat. A rezistat, în pofida pronosticurilor sumbre, a crizei mondiale şi a moştenirii lăsate de comunişti, a reuşit să consolideze situaţia social-politică, depăşind blocajul instituţional şi oprind criza economică. AIE a reuşit în premieră să scoată Republica Moldova din izolarea internaţională şi să avanseze în cadrul negocierilor cu UE, determinând cursul pro-european, credem, irevocabil, şi cât mai scurt.

Partidul Liberal, fiind unul din componentele alianţei de guvernare, a reuşit să mişte carul din loc, demonstrând că se poate. Spre exemplu, în perioada anilor 2010–2012 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, din totalul de circa 10.000 km de drumuri refăcute, a reabilitat, din surse externe, 90 km de drum, din surse locale 150 km de drum, efectuând lucrări de egalizare, plombare. De asemenea, a reabilitat 200 km de drumuri, care deveneau impracticabile în condiţii climaterice nefavorabile.

La momentul actual, sunt în derulare lucrări de reabilitare a mai multor sectoare de drumuri naţionale finanţate de către partenerii externi de dezvoltare BERD, BEI, CoE: Chişinău- Hânceşti, Chişinău-Soroca-frontieră cu Ucraina, sectorul Comrat-Ciumai, Bălţi-Sărăteni, iar anul viitor vor demara lucrările de reabilitare pe sectoarele Ciumai-Slobozia Mare, Chişinău-Ungheni-Sculeni, Hânceşti-Lăpuşna ş.a.

Protecţia mediului continuă a fi o prioritate pentru Partidul Liberal, de aceea adoptarea proiectului de lege privind evaluarea impactului asupra mediului, care este şi o directivă a UE din capitolul “Mediu” al Acordului de Asociere RM-UE, trebuie implementată în mod prioritar, după cum am şi demonstrat-o în alte situaţii. Bunăoară, în rezultatul negocierilor cu donatorii internaţionali, pentru proiectele de mediu, în ultimii 3 ani s-au atras respectiv 141, 4 mln dolari SUA şi 33, 9 mln euro. Aceste mijloace vor fi îndreptate pentru implementarea reformelor în domeniul apă şi canalizare, pentru reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare în raionul Nisporeni, pentru dezvoltarea companiilor de apă din 6 raioane ale republicii.

Întru asigurarea accesului populaţiei la apă potabilă calitativă şi la reţele de canalizare, cu suportul financiar acordat de partenerii de dezvoltare (circa 150 mln euro) şi de la Fondul Ecologic Naţional (260 mln lei) au fost construite şi reabilitate 662,34 km de reţele de apeduct şi conectarea la acestea a 17 635 gospodării cu un total de 113 885 de locuitori şi 87,98 km de reţele de canalizare cu conectarea a 3 834 de gospodării cu un total de 44 055 de locuitori. De asemenea, au fost construite şi reconstruite 75 sonde arteziene şi 23 staţii de epurare a apelor uzate.

Pe lângă priorităţile de bază caracteristice sesiunii autumnale, cum ar fi votarea Bugetului de Stat, a bugetelor asigurărilor sociale şi în medicină, Fracţiunea Partidului Liberal îşi propune pentru această sesiune câteva priorităţi legislative, care, odată devenite legi, urmează să îmbunătăţească calitatea vieţii şi bunăstarea cetăţenilor noştri.

Devine oportună demararea examinării proiectului noii Constituţii, ajustată la standardele europene şi care ar prevedea expres obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova, proiect care urmează a fi consultat cu societatea civilă, experţii în domeniu şi alţi factori, inclusiv externi, pentru a obţine un consens cât mai larg în adoptarea Legii Supreme.

În viziunea Partidului Liberal, administraţia publică trebuie să fie aproape de cetăţean şi în serviciul acestuia, iar o administraţie publică modernă şi eficientă necesită o descentralizare administrativă reală, prioritară fiind modificarea Legii privind administraţia publică locală, Legea privind finanţele publice locale şi o nouă Lege privind statutul municipiului Chişinău.

Adoptarea noilor Coduri, al Educaţiei şi al Audiovizualului, este, de asemenea, o prioritate pentru Partidul Liberal, cu atât mai mult că noul proiect al Codului Educaţiei este deja pregătit şi consultat cu experţi în domeniu.

Adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului este o necesitate stringentă, motivată de următorii factori: armonizarea legislaţiei din domeniul audiovizualului la Directivele UE si a Consiliului Europei; includerea unor noi priorităţi din domeniu şi trecerea la un limbaj euroconform, impus de ritmurile moderne. În condiţiile invaziilor mediatice externe sunt necesare mecanisme clare de protejare a spaţiului informaţional din Republica Moldova, inclusiv prin încurajarea dezvoltării audiovizualului autohton şi pentru protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural naţional.

În domeniul securităţii naţionale prioritară este aprobarea Strategiei Militare Naţionale, inclusiv Codul Militar, Legea cu privire la apărarea naţională. Este necesară reglementarea cadrului legislativ naţional din domeniul apărării în conformitate cu cerinţele europene şi necesităţile Republicii Moldova de transformare din consumator de securitate în furnizor de securitate.

Republica Moldova continuă a fi o ţară preponderent agrară, iar seceta din această vară ne-a demonstrat încă odată necesitatea unei politici mai sigure şi previzibile în domeniul agriculturii. De aceea vom insista asupra adoptării Legii subvenţionării agricultorilor şi a producţiei agricole şi introducerii impozitului unic în agricultură pentru a crea condiţii de dezvoltare satisfăcătoare şi pentru a evita dificultăţile acestui început de sezon.

Ne propunem ca obiectiv legislativ pentru sesiunea curentă de toamnă-iarnă îmbunătăţirea urgenta a administrării fiscale şi vamale, combaterea evaziunii fiscale şi a crimelor economice prin reformarea reală a instituţiilor de drept.

Vom pleda, de asemenea, pentru continuarea şi sporirea investiţiilor în drumuri, apeducte şi canalizări. Devine tot mai acută necesitatea stabilirii unui mecanism clar de formare a preţului pentru anumite produse strategice şi de primă necesitate în corelaţie cu veniturile populaţiei. La moment, multe preţuri sunt la un nivel exagerat, depăşind cu mult pe cele din Europa. Atât timp cât nu vom asigura o concurenţă viabilă, nu vom elimina monopolurile şi înţelegerile de cartel, atât timp nu vom avea preturi corecte şi oneste.

Pentru relansarea economică este necesară crearea unui cadru favorabil investiţiilor străine, de asemenea, continuarea procesului de deetatizare şi privatizare a întreprinderilor de stat, care activează ineficient. În acest scop se impune efectuarea unui audit total şi imparţial asupra întreprinderilor care au potenţial economic, dar nu arată profit, totodată managerii lor au salarii fabuloase.

Asigurarea securităţii şi independenţei energetic naţionale poate deveni o realitate prin implementarea Pachetului energetic şi conexiunea la sistemul energetic unic al Uniunii Europene.

Vom depune toate eforturile pentru o îndeplinire cât mai rapidă a angajamentelor cu Uniunea Europeană, pentru a obţine semnarea Acordului de Asociere, Acordului de Liber Schimb şi de Liberă Circulaţie. Suntem în drept să sperăm că reformele efectuate cât şi cele ce se impun, vor da în curând rezultate palpabile care, diminuând euroscepticismul, vor ridica bunăstarea cetăţenilor şi vor duce Republica Moldova spre un viitor european prosper.

Într-un ceas bun!

Sursa: www.pl.md

Liberalii din Dubăsari — laureaţi ai Festivalului gastronomic al românilor, desfăşurat în Ungaria Deputata Ana Guţu despre motivele pentru care PL este împotriva organizării referendumului legislativ cu privire la aderarea la Uniunea Euroasiatică