Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Declaraţia Partidului Social Democrat în rezultatul şedinţei Comisiei Guvernului cu privire la problemele din sectorul energetic

|versiune pentru tipar||
PSD / 26 martie 2012
Partidul Social Democrat

Guvernul Republicii Moldova examinează situaţia reală din sectorul energetic din Moldova şi prezintă informaţii incorecte şi într-o formă jalnică, pentru a manipula opinia publică cu privire la necesitatea de a revizui lista de ţări — furnizori de energie, în vederea încheierii contractelor de furnizare a resurselor energetice, exclusiv din România.

Astfel, sunt puse în aplicare măsuri concrete de a asigura realizarea acestor planuri. În acest scop, în cadrul şedinţei comune a guvernelor din România şi Republica Moldova, părţile şi-au asumat obligaţiunea de a conecta sistemul de gazoduct de distribuţie a gazelor din Moldova prin construcţia gazoductului Iaşi — Ungheni, precum şi ajustarea infrastructurii pentru furnizarea energiei electrice din România în Moldova. Planurile prestabilite, lipsite de fezabilitate economică, au drept scop şi obiectiv politic de a condiţiona şi de a aduce Republica Moldova într-o dependenţă totală de statul vecin român.

Partidul Social Democrat din Moldova enunţă această declaraţie nu în scopul de a blama planurile Alianţei de guvernământ, ci din considerentul informării opiniei publice privind şansele reale de reducere a tarifelor şi a preţurilor pe piaţa energiei.

Monopoliştii statului, prestatori de servicii şi vînzarea energiei electrice în Republica Moldova, nu efectuează licitaţii de achiziţii publice de energie electrică şi nu participă la tranzacţii bursiere de achiziţie şi de transportare a energiei electrică în Moldova din considerentul extragerii profiturilor nejustificate.

Guvernul Republicii Moldova are posibilitatea de a construi pe teritoriul său centrale electrice bazată pe energia eoliană şi energia solară, propuse de China, care garantează furnizarea de instalaţii în rate pe termen lung, care nu va afecta angajamentele bugetare privind rambursarea împrumuturilor existente.

Din motive politice şi din cauza dependenţei geopolitice, Guvernul Republicii Moldova nu poate încheia un contract cu “Gazprom” la un preţ mult mai mic decât 400 de dolari SUA per 1 m3 de gaze naturale.

Partidul Social Democrat din Moldova vine cu propunerea către Guvernul Republicii Moldova, de oferi asistenţă în stabilirea de contacte pentru a asigura un acord de colaborare cu statul chinez, în vederea construcţiei a 200 de turbine eoliene pentru producerea de electricitate egală cu volumul exporturilor de energie electrică în Moldova, care, în cele din urmă va soluţiona problema securităţii energetice şi va reduce preţurile de piaţă în Republica Moldova.

PSD garantează posibilitatea de a construi o uzină, producătoare de panouri solare, care pot fi folosite pentru a furniza energie electrică pentru toate instituţiile guvernamentale, spitale, grădiniţe şi şcoli, iar Republica Moldova va deveni o ţară producătoare de baterii solare şi le va livra în ţările UE şi CSI.

În vederea reducerii tarifelor la produsele de gaz, petrol şi alte produse strategice şi materii prime pentru economia naţională, este necesar de a preciza că prin livrarea de bunuri din Uniunea Vamală către alte ţări inclusiv şi Moldova se aplică taxa de export. În cazul aderării Republici Moldova la Uniunea Vamală preţurile la gaze naturale şi combustibili ar putea deveni considerabil mai joase pînă la 30%.

Interesele economice ale ţării, insolvabilitatea populaţiei determină necesitatea şi oportunitatea de aderare a Republicii Moldova la Tratatul internaţional din 6 octombrie 2007 privind crearea Uniunii Vamale, care ar obliga statele membre ale Uniunii Vamale de a exclude taxele de export pentru Republica Moldova şi, în acelaşi timp, va asigura o scădere considerabilă a preţurilor pentru energie şi materii prime.

PSD consideră că Moldova trebuie să înceapă să reconstruiască relaţiile economice cu Orientul şi să nu încalce acordurile încheiate cu Uniunea Europeană, de a învăţa cum de a asigura venituri pentru populaţie şi bugetul ţării, atât din contul membrilor EURASEC şi Uniune Vamală, precum şi datorită Uniunii Europene.

În acest context, ne adresăm către Guvernul Republicii Moldova cu solicitarea de a stopa negocierile de comerţ liber cu UE. În prezent, Moldova beneficiază de dreptul comerţului asimetric, care îi permite să comercializeze liber cu UE, dar pentru mărfurile de provenienţă din UE trebuie să fie aplicate taxe, care vor proteja producătorii naţionali.

În cazul semnării Acordului de liber schimb cu UE, în ţara noastră va fi inundată de produse agricole şi alimentare europene, mărfuri de primă necesitate, care vor elimina complet producătorii naţionali şi industria agricolă. Comercianţii europeni vor lua sub control absolut comerţul cu amănuntul, şi sute de mii de cetăţeni moldoveni nu vor mai fi motivaţi de a contribui la restabilirea economiei naţionale.

PSD declară într-un mod foarte responsabil, că Guvernul RM a ales o strategie greşită de dezvoltare economică a ţării, ca şi decizia greşită de a întrerupe relaţiile comerciale cu statele EURASEC, la fel comite erori în calculele capacităţii de a oferi asigurări sociale pentru cetăţenii care ar putea pierde mijloacele lor de trai din cauza unui nou val al şomajului şi a fluxului de cetăţeni moldoveni, angajaţi în statele Uniunii Vamale, care vor reveni în ţară.

Cetăţenii Republicii Moldova au creat Grupul de iniţiativă privind desfăşurarea referendumului legislativ de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia — Belarus — Kazahstan. Cetăţenii din Transnistria, la fel îşi exprimă dorinţa sa de a se alătura Uniunii Vamale. Sunt create condiţii economice şi sociale pentru iniţierea proceselor de integrare şi recuperarea teritoriului vamal unic al Republicii Moldova de la frontierele UE pînă la Ucraina, prin consolidarea poziţiei RM şi Transnistria în cadrul negocierilor privind aderarea la Comunitatea Economică Eurasiatică şi Uniunea Vamală.

PSD îşi exprimă capacitatea RM de a profita de avantajele EURASEC, fără a pierde suveranitatea şi statutul de ţară neutră. Republica Moldova ar putea beneficia de avantaje economice pentru statul nostru şi de a atrage pe teritoriul său interesele economice şi politice ale ţările UE şi CSI.

PSD propune Guvernului Republicii Moldova de a continua negocierile cu UE cu privire la posibilitatea de a încheia un acord privind eliminarea regimului de vize şi libera circulaţie a cetăţenilor moldoveni în ţările UE, iar în acelaşi timp, de a începe activitatea cu privire la cooperarea economică în cadrul Comunităţii EURASEC, în vederea dezvoltării economiei naţionale şi stoparea rolului parazitar al statului, care, pe parcursul ultimului deceniu este întreţinut din contul exportului forţei de muncă în alte state.

Centrul de presă PSD
Sursa: www.psdm.md

Nicolae Timofti — Preşedinte doar pentru AIE PSD salută declaraţia Preşedintelui Camerei Superioare a Federaţiei Ruse Valentina Matvienco privind necesitatea semnării unui acord cu RM cu privire la cooperarea culturală