Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Federalizarea ţării — unica soluţie viabilă de rezolvare a problemei transnistrene

|versiune pentru tipar||
PSRM / 11 aprilie 2012 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Igor Dodon, preşedintele Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, alături de colegii din Comitetul Executiv Politic al partidului, a prezentat poziţia PSRM în problema reintegrării Republicii Moldova în cadrul unei conferinţe de presă.

Igor Dodon a făcut următoarea declaraţie:

Odată cu venirea, la finele anului 2011, a unor noi forţe la guvernare în Transnistria, au sporit şansele ca Moldova să soluţioneze problema privitor la reintegrarea ţării.

În prezent, după 20 de ani de la formarea a.z. RMN, în decursul cărora regiunea în cauză a funcţionat avînd practic toate atributele de statalitate, iar autorităţile din regiune se bucură de sprijinul masiv al populaţiei, politica “paşilor moderaţi”, orientată spre apropierea celor două maluri ale Nistrului, se prezintă a fi cea mai productivă.

În condiţiile create sînt necesare măsuri care ar avea drept efect creşterea încrederii reciproce atît a elitelor politice, cît şi a populaţiei şi agenţilor economici de pe ambele maluri ale Nistrului. În acest context ar fi oportună elaborarea unei Concepţii de conciliere naţională, care să fie prezentată autorităţilor şi societăţii civile din regiunea Transnistreană.

Partidul Socialiştilor este dispus să iniţieze elaborarea proiectului unei astfel de Concepţii, pentru a-l transmite spre promovare oficială preşedintelui Republicii Molova. Scopul Concepţiei de conciliere şi al politicii “paşilor moderaţi” este restabilirea şi consolidarea încrederii între Chişinău şi Tiraspol.

Măsurile de încredere urmează să fie structurate pe domenii — politică, economie, spaţiul informaţional, probleme sociale, cultură şi religie.

La baza relaţiilor dintre cele două maluri va sta prioritar factorul economic şi în acest sens se va opta, mai întîi de toate, pentru înlăturarea diferitelor obstacole în calea cooperării economice la nivel de întreprinderi şi persoane (circulaţia capitalurilor, a mărfurilor, a serviciilor şi a forţei de muncă), inclusiv în sfera activităţilor investiţionale.

În domeniul politic e necesară participarea politicienilor, experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului la diverse mese rotunde, conferinţe şi dezbateri comune pe marginea unor probleme actuale, care preocupă cetăţenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Apropierea politicienilor va crea premise pentru identificarea unor căi optime pentru soluţionarea definitivă a problemei transnistrene.

În domeniul telecomunicaţiilor obiectivul este asigurarea unui acces larg al populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului la posturile TV şi radio ale Chişinăului şi Tiraspolului. În perspectivă se presupune crearea unui spaţiu informaţional unic, care va oferi un cadru comun şi egal de exprimare pentru toate mass-media şi pentru societatea civilă.

În sfera problemelor sociale se impune asigurarea accesului nestingherit al locuitorilor regiunii transnistrene la serviciile de educaţie şi sănătate de pe malul drept.

În domeniul cultural, urmează să fie organizate activităţi comune ale colectivelor de creaţie, consolidarea tineretului de pe ambele maluri prin intermediul unor proiecte comune culturale şi sportive, implementarea unor practici moderne în politica privind tineretul. Unul din factorii care facilitează apropierea noastră este şi unitatea credinţei creştine şi a bisericii ortodoxe.

Partidul Socialiştilor consideră că, în rezultatul realizării Concepţiei de conciliere naţională şi a implementării măsurilor de încredere, în cazul unei atitudini responsabile din partea politicienilor, vor fi create condiţii reale pentru reintegrarea ţării.

În acelaşi timp, întreaga clasă politică trebuie să recunoască faptul că unica modalitate realistă de asigurare a integrităţii teritoriale a ţării este federalizarea Republicii Moldova.

Ne dăm bine seama că în societate există opinii variate privind viitoarea structură administrativă a Moldovei integrate şi cunoaştem că există şi unele fobii faţă de anumite formule de restabilire a teritorialităţii Republicii Moldova.

Totuşi, o analiză obiectivă, nepărtinitoare şi multiaspectuală a situaţiei ne face să înţelegem că federalizarea reprezintă unica soluţie realistă în rezolvarea definitivă a problemei Transnistrene. Şi va fi o demonstraţie de înţelepciune politică dacă autorităţile Republicii Moldova vor recunoaşte public faptul că federalizarea este, cu adevărat, unica modalitate prin care Transnistria poate reveni paşnic în componenţa Republicii Moldova. Recunoaşterea acestui fapt va deschide calea adevăratelor negocieri privind restabilirea integrităţii teritoriale a ţării noastre.


În context, vă reamintim că din momentul creării sale, Partidul Socialiştilor a urmat consecvent principiul de integritate teritorială a Republicii Moldova în limitele graniţelor RSS Moldoveneşti, conform situaţiei din 1 ianuarie 1990. Această poziţie corespundea prevederilor Memorandumului de la Moscova din anul 1997, semnat de conducătorii Republicii Moldova şi Transnistriei, de mediatorii în procesul de negocieri, reprezentanţii Rusiei şi Ucrainei, precum şi de reprezentanţii Misiunii OSCE.

Acţionînd în conformitate cu baza normativă a procesului de negocieri în general, şi a prevederilor Memorandumului de la Moscova, din 1997, totodată ţinînd cont de condiţiile reale, existente pe malul drept şi pe cel stîng al Nistrului, Partidul Socialiştilor a elaborat şi a oferit societăţii, la finele anului 2000, propriul plan de edificare a relaţiilor statale şi juridice în cadrul unui stat moldovenesc unic cu Transnistria pe bază de federaţie.

Propunerea privind reglementarea problemei transnistrene în baza federalizării ţării a fost înaintată părţilor procesului de negocieri de către Misiunea OSCE în vara anului 2002, la Kiev.

Astăzi, politica Chişinăului trebuie să fie orientată spre sporirea gradului de atractivitate a Moldovei în domeniul social-economic, precum şi în domeniul democraţiei. Doar pe un astfel de fundament vor fi create condiţii pentru o reunificare paşnică a ţării.

Sursa: socialistii.md

Liderul socialiştilor Igor Dodon a avut o întrevedere cu preşedintele ţării Nicolae Timofti Locuitorii sectorului Ciocana se pot bucura de o nouă zonă de odihnă, amplasată în perimetrul străzii Vadul-lui-Vodă