Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Analiza critică a raportului prim-ministrului Vlad Filat

|versiune pentru tipar||
PSRM / 27 aprilie 2012
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Stimate domnule prim-ministru, stimaţi colegi deputaţi,

Noi, grupul parlamentar al socialiştilor, apreciem pozitiv venirea conducerii Guvernului cu raport în Parlament, fapt care semnalează o încercare de revenire a ţării la stabilitatea politică. Or, anume pentru aceasta socialiştii au votat la 16 martie, curent.

Alegerea preşedintelui ţării a fost doar primul pas pe calea normalizării situaţiei politice din Moldova, dar toţi trebuie să înţeleagă, că pînă la revenirea la o stabilitate politică autentică şi pace civică durabilă, mai este mult de muncit, iar responsabilitatea pentru aceasta o poartă, în primul rînd, majoritatea parlamentară şi Guvernul. Şi doar apoi această responsabilitate revine opoziţiei, fie cea responsabilă, reprezentată în Parlament de Partidul Socialiştilor, fie cea comunistă, care nici măcar nu are interes să asculte raportul executivului.

În acest context, audiind cele spuse de prim-ministru, principala solicitare a grupului parlamentar al socialiştilor faţă de majoritatea de guvernare în general şi faţă de Guvernul AIE în particular, este să asigure calmarea spiritelor în societatea moldovenească şi să găsească cît mai grabnic soluţi de restabilire a păcii civice în ţară. Comportamentul iresponsabil şi foarte periculos al unora dintre colegii noştri din Parlament, care uneltesc nestingherit împotriva suveranităţii şi statalităţii Republicii Moldova, dar şi acţiunile provocatoare ale unor miniştri din Guvern, pe care denumirea istoriei îi preocupă mai mult decît însăşi calitatea procesului de educaţie în ţară, nu contribuie deloc la calmarea situaţiei, ba dimpotrivă, provoacă tensiuni în sudul şi nordul ţării, unde deja avem exemple evidente de contestare a simbolurilor naţionale şi autorităţii puterii centrale. Cerem majorităţii parlamentare şi Guvernului să abordeze cu toată responsabilitatea această situaţie, cît nu e prea tărziu.

Am ascultat cu atenţie raportul Guvernului despre activitatea sa şi trebuie să remarc că la capitolul raportare executivul nostru nu stă rău.

Felicitări cu o foarte bună acţiune de populism politic. Astăzi cetăţenii au aflat cît de bine se poate trăi în Republica Moldova. Dacă nu era raportul prezentat de Prim-ministru, noi am fi crezut în continuare că în Moldova e sărăcie, criminalitate şi corupţie. Însă, în raportul Prim-ministrului se arată că realitatea din jur e o ficţiune, că noi de fapt trebuie să credem în cifrele umflate ale Guvernului, nu în preţurile şi tarifele mari, nu în pensiile şi salariile mici.

Raportul triumfalist prezentat de şeful Guvernului a fost mai degrabă un soi de apel electoral, o învelitoare strălucitoare pentru “povestea de succes” în care trebuia să se transforme Republica Moldova în aceşti ani. Dar nu s-a transformat. Din contră. Tot mai multă lume crede că Moldova devine o “poveste de coşmar”.

Din păcate, Guvernul oferă tot mai mult spectacol societăţii şi tot mai puţină pîine. Şi nici măcar spectacolul nu are un conţinut demn.

Voi face în cele ce urmează o prezentare a tabloului general pe economie.

Trebuie să recunoaştem că planurile ambiţioase ale Programului de Stabilizare şi Relansare Economică a Republicii Moldova pe anii 2009–2011, ale Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova “Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” (2011–2014) şi ale Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011–2014 au rămas nerealizate.

Creşterea economică este în continuare condiţionată de factorii din exterior. Ea este bazată pe transferurile cetăţenilor Moldovei de peste hotare, cît şi pe împrumuturile externe semnificative.

Deficitul de timp nu ne permite o caracterizare a tuturor modificărilor din economie. De aceea vom evidenţia doar cîteva puncte.

 1. În pofida creşterii, menţionate mai sus, în Moldova nu s-a reuşit depăşirea consecinţelor crizei anului 2009. Volumul industriei a constituit, în anul 2011 — 91 la sută din volumul anului-anticriză 2008, inclusiv în industria alimentară — 88%, textilă — 79%, a încălţămintei — 70%, punerea în exploatare a locuinţelor — 70% (la nivelul anului 2005), parcursul mărfurilor şi volumul mărfurilor transportate — 74% şi, respectiv, 60% de la nivelul anului 2008.

 2. Structura ineficientă a economiei noastre. Pentru asigurarea unei creşteri stabile a economiei, ponderea ramurilor de producere materială ar trebui să constituie cel puţin 35% din PIB, inclusiv industria — minimum 20%, sectorul serviciilor — pînă la 50%, impozitele — pînă la 15%. În anul 2011, ponderea sectorului de producere materială a constituit circa 25% (acum 10 ani — mai mult de 40%), serviciile — 60% (acum 10 ani — sub 50%) şi impozitele — 17% (acum 10 ani — circa 12%). Economia Moldovei nu este în stare să satisfacă cererea internă. Avînd o creştere a economiei de 6,4%, cererea internă, adică consumul final şi investiţiile, a crescut cu 19%. Raportul între cererea internă şi volumul de producere a constituit 141% comparativ cu 139%, în anul 2010, şi mai puţin de 130% — la începutul anilor 2000. În această situaţie este inevitabilă creşterea importurilor, ponderea cărora, în volumul PIB, se apropie de 90% (în 2010 — 79%, iar acum 10 ani — aproximativ 70%).

 3. Probleme tot mai evidente în administrarea bugetar fiscală. Este bine, domnule Filat, că Moldova a înregistrat anul trecut, oficial, creştere economică, chiar peste cea prognozată de Guvernul pe care-l conduceţi. Dar pe noi ca opoziţie, ne interesează foarte mult cum pe fundalul acestei creşteri economice guvernul condus de Dvs. a venit de 2 ori în Parlament cu propuneri de rectificare a bugetului de stat, fiind reduse peste 400 milioane lei din veniturile iniţial prognozate? Mai mult, chiar şi după ce Parlamentul v-a aprobat această scădere de venituri, structurile statului responsabile de colectarea impozitelor au reuşit marea performanţă de a admite ne-executarea Legii bugetului pe anul 2011 cu încă 497 milioane de lei. Paralel se consuma soldurile şi rezervele. Astfel, daca la începutul anului 2011, soldurile în conturi constituiau 3,95 miliarde lei, apoi la 31 decembrie 2011 în conturi au rămas solduri în sumă de 2,95 miliarde lei sau cu 1 miliard lei mai puţin. Noi vrem să ştim, Domnule Prim-ministru cum este posibil aşa ceva, în condiţiile creşterii economice, dar şi a unei majorări esenţiale a impozitelor la începutul anului trecut.

  Era bine Domnule Prim-ministru să ne explicaţi astăzi şi de ce pe fundalul altei majorări de impozite şi taxe la 1 ianuarie 2012, Guvernul nici în una din primele trei luni ale anului 2012 n-a executat planul la venituri, la buget rămînînd ne-acumulate altele 565 milioane de lei. Cred ca fiecare din deputaţi au dreptul să cunoască pentru a explica la rîndul lor alegătorilor, cum se face că pe parcursul lunii ianuarie şi februarie executivul nu şi-a onorat obligaţiunile sale ce reiese din Legea bugetului de stat pe anul 2012 cu peste un miliard de lei. Repet, asta doar în două luni. Unde mergeţi stimati guvernanţi? Cum explicaţi, nefinanţarea în 2 luni cu peste 400 milioane lei a învăţămîntului, cu 250 milioane lei a agriculturii, cu altele 163 milioane a transporturilor şi gospodăriei drumurilor. De ce nu efectuaţi transferutile necesare la Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală şi medicii nu primesc salarii la timp.

  Neincasarea veniturilor planificate a condiţionat şi creşterea deficitului bugetar. Doar în primele 2 luni ale anului 2012, deficitul a constituit 660 milioane lei sau cu 55% mai mare faţă de cel înregistrat în perioada similară 2011. Pentru acoperirea deficitului, Ministerul Finanţelor a purces la noi împrumuturi şi irosirea mijloacelor soldulului disponibil la începutul anului 2012. Astfel, au fost atrase împrumuturi interne în sumă de 157 milioane lei iar 367 milioane lei au cheltuieli efectuate din contul soldurilor disponibile, care s-au redus pe parcursul lunilor ianuarie-februarie de la 2,95 la 2,58 miliarde lei.

 4. Situaţia deplorabilă la capitolul planificarea şi executarea bugetului public naţional se datorează calităţii nesatisfăcătoare a proiectelor legilor bugetare anuale pe care Guvernul de fiecare dată le promovează în mod ultimativ Parlamentului, dezmăţului şi corupţiei în organele de control, administrării fiscale şi vamale ineficiente, precum şi erorilor sistematice a factorilor responsabili din Guvern pentru elaborarea politicii fiscale. De altfel cum poate fi calificată altfel ca incompetenţă situaţia în care politica fiscală pentru anul 2012 fiind aprobată cu întîrziere de peste 6 luni, deja a fost modificată de 4 ori? Şi tot în această ordine se impune întrebarea: cum poate fi explicată atitudinea loială, sau chiar iresponsabilă a conducerii Guvernuluiu în raport cu problemele majore care sînt evidente în exerciţiul bugetar, administrarea vamală şi fiscală?

 5. O situaţie dramatică s-a înregistrat în ultimul timp şi în sectorul energetic al ţării. Pe lăngă tarifele insuportabile pentru majoritatea populaţiei la resursele energetice, avem o situaţie de incertitudine dacă aceste resurse vor fi disponibile. Pînă astăzi nu avem contract de livrare a gazelor naturale de la Gazprom, iar istoria cu livrarea energiei electrice înainte de 1 aprilie a pus toată ţara pe jar. Cetăţenii ţării nici astăzi n-au primit răspuns de ce tariful intern la gazele naturale în 2012 este mai mare ca în 2008 cu peste 2000 lei la mia de metri cubi, deşi acum noi importăm gaz mai ieftin ca atunci?

 6. Securitatea alimentară a ţării este în pericol. Ţinînd cont de condiţiile climaterice nefavorabile din toamna anului 2011 şi din iarna lui 2012, precum şi de circumstanţele cu caracter neobiectiv (noua politică fiscală şi politica în sfera subvenţionărilor), situaţia în agricultură trezeşte ingrijorarea majoritatii populatiei RM. Am atenţionat de multiple ori Guvernul despre necesitatea întreprinderii unor măsuri imediate de susţinere a producătorilor agricoli în aceste condiţii, dar reacţia executivului a fost una neadecvată. În rezultat, peste 250 mii de ha de teren agricol au rămas neprelucrate în acest an, iar remunerarea muncii celor peste 315 mii de angajaţi din sectorul agrar rămîne a fi extrem de joasă, fiind sub 70% din salariul mediu pe economie.

  O situaţie extrem de dificilă s-a creat în sectorul zootehnic. Efectivul de bovine în anul 2011 s-a redus cu 14 mii capete (6,4%), iar în raport cu anul-record 2002 — cu 208 mii capete, sau cu mai mult de două ori. Efectivul de porcine s-a redus în anul 2011 cu 25 mii capete (5,2%) şi, comparativ cu anul-record 2006 — cu 80 mii capete (15%).

  Grupul parlamentar al socialiştilor a pregătit un set de propuneri de modificări ale legislaţiei, care ar pemite redresarea situaţiei în acest sector deosebit de important pentru economia ţării. Sper că Guvernul de această dată va manifesta spirit de cooperare, întru binele producătorilor agricoli.

 7. În anul 2011 a continuat înrăutăţirea poziţiilor externe ale economiei ţării:

  1. Conform datelor Balanţei de plăţi pentru anul 2011, deficitul contului curent al balanţei de plăţi a crescut cu 74%, depăşind 11% din PIB, pe cînd, la începutul anilor 2000, el era sub 2%.
  2. A scăzut atractivitatea Moldovei pentru investitorii străini. În pofida creşterii volumului total al investiţiilor străine directe (cu 39%), această creştere nu este datorată afluxului de investiţii noi în ţară (acestea reducîndu-se cu 8%), ci datorită veniturilor reinvestite. În general, ponderea investiţiilor străine a constituit 4% din PIB, spre deosebire de 12% din PIB, în anul-anticriză 2008.
  3. Creşte datoria externă. Datoria externă publică şi garantată de Guvern a constituit, conform situaţiei la 31 decembrie 2011 — 1 521 mlrd. dolari SUA, sporind, timp de un an cu 170 mln. dolari SUA, iar în raport cu anul 2008 — cu 564 mln. dolari SUA. Datoria externă totală a Moldovei a crescut cu 666 şi, respectiv — 1 359 mln. dolari SUA. O creştere atît de pronunţată a împrumuturilor externe şi folosirea preponderentă a acestora pentru consumul curent, în primul rînd, reproduce o economie ineficientă, în al doilea rînd, sporeşte povara datoriilor, în al treilea rînd, nu creează condiţii pentru o dezvoltare stabilă a economiei şi, în final, sporeşte riscurile de instabilitate.
 8. Scade puterea de cumparare şi veniturile populaţiei. Astăzi au fost prezentate date privind creşterea salariilor, volumul cărora a crescut cu 11,6% (în sectorul bugetar — cu 12,2% şi în cel real — cu 11,3%). Aceste cifre nu sunt concludente chiar şi după o simplă comparare a cifrelor cu datele privind creşterea economiei. În cazul unei creşteri nominale a economiei cu 14,3%, a industriei — cu 17,4%, a investiţiilor — cu 16% şi vînzărilor de mărfuri cu amănuntul — cu 27%, a încasărilor fiscale în BS şi în BPN — cu 16,1% şi 13,6%, salariile au crescut cu doar 11,6%. Cea mai adecvată exprimare a nivelului de viaţă al populaţiei o reprezintă veniturile băneşti ale cetăţenilor, care constituie 1 280 lei pentru o persoană. Aceste venituri acoperă doar 85 la sută din minimul de trai.

 9. Ni s-a raportat despre majorarea pensiilor în ţară. Da, mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie, 2012 a constituit 874 lei, fiind cu 63 lei sau cu 7,8% mai mare decît la 1 ianuarie, 2011. Totuşi, acest volum al pensiei compensează doar 67% din minimum de trai al pensionarilor, iar acum un an — 69%.

Evenimentele din primele două luni ale anului 2012 sînt o confirmare a celor spuse. Comparativ cu perioadele similare ale anului precedent, deja de trei luni se înregistrează o diminuare a volumului de producţie industrială: în decembrie, 2011 — cu 3,7%, în ianuarie — cu 4% şi în februarie — cu 1,1%. Volumele sectorului de transport scad deja de patru luni. Volumul mărfurilor transportate s-a redus, în decembrie, 2011, cu 7%, în ianuarie — cu 12%, în februarie — cu 39% şi în martie — cu 33%. În ianuarie-februarie a.c., volumul exporturilor a crescut doar cu 4,3%. Totodată, în februarie el s-a redus cu 1,9%. Timp de două luni ale anului, importurile au crescut cu 13,6%. Pentru prima dată, după criză, creşterea importurilor a depăşit creşterea exporturilor.

Această dinamică a începutului de an înseamnă că anul 2012 va fi unul complicat, iar populaţia şi sectorul real al economiei se vor confrunta cu tot mai multe probleme. Complexitatea problemelor economice şi sociale, ce stau în faţa societăţii, situaţia în care se află cetăţenii noştri şi agenţii economici, condiţiile climaterice nefavorabile din toamna anului 2011 şi începutul anului 2012, precum şi eventualitatea declanşării unui nou val de criză impune necesitatea adoptării unor decizii complicate şi neordinare. Este necesară operarea cît mai urgentă de modificări în politica bugetar-fiscală, precum şi în politicile ce ţin de domeniul susţinerii agriculturii şi multe altele.

Noi, membrii grupului parlamentar al socialiştilor, suntem gata să venim cu soluţii constructive, care ar redresa această situaţie. Avem un pachet întreg de propuneri cu caracter bugetar-fiscal, care trebuie examinat şi aplicat chiar începând cu 1 iulie anul curent. De competenţa autorităţilor de a reacţiona în mod adecvat la toate provocările actuale depinde modul în care vor fi soluţionate problemele existente.

Stimaţi membri ai Guvernului,

Am prezentat doar cîteva obiecţii critice pe diferite domenii. Şi putem constata un paradox. Dacă analizăm fiecare minister în parte, descoperim foarte mari probleme şi erori în activitatea acestora. Dacă însă citim raportul Guvernului per ansamblu, găsim că totul parcă ar merge în direcţia corectă. E o neconcordanţă aici. Să înţelegem că suma tuturor erorilor de la ministere este egală cu succesul Guvernului? Este alogic. Vă recomand să fiţi mai sinceri şi să luaţi cetăţenii acestei ţări mai în serios.

Stimaţi colegi, putem înţelege dificultăţile cu care vă confruntaţi, dar va aflaţi la conducerea ţarii deja de aproape 3 ani şi e timpul să va asumaţi nu doar angajamente sterile, dar şi responsabilitatea pentru cele întîmplate în ţară în această perioadă.

Vreau să vă amintesc că Partidul Socialiştilor a votat preşedintele ţării pentru a asigura stabilitate politică şi socială în Republica Moldova, pentru a asigura dezvoltare economică reală. V-aţi plîns trei ani de zile pe instabilitate. Noi am asigurat Republicii Moldova această stabilitate. Acum nu mai aveţi motive să daţi vina pe situaţie, nu mai aveţi justificare. Nici cetăţenii n-o să vă mai tolereze scuzele.

Este o vorbă rusească: “Взялся за гуж, не говори, что не дюж”. Aţi luat guvernarea în mîini, nu daţi vina pe atmosferă şi nu inventaţi motive artificiale, dacă nu vă puteţi respecta promisiunile. Nu mai trece.

Astăzi există un singur adevăr — actuala guvernare nu poate face faţă lucrurilor. Şi dacă nu poate schimba lucrurile în bine în cîteva luni, profitînd de stabilitatea acordată, această guvernare trebuie reformatată. Sunt unii miniştri care compromit însăşi noţiunea de ministru. Ei trebuie demişi.

Guvernarea trebuie reformatată, Guvernul trebuie reînnoit cu tehnocraţi, nu cu membri de partid. Şi atunci, următoarele rapoarte ale Guvernului vor conţine cu totul alte realizări. Iar optimismul reflectat în rapoarte va fi mult mai realist. Gândiţi-vă bine în această direcţie.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Sursa: socialistii.md

Mişcarea de tineret “Garda Tînără” şi “ILERI” alături de Guvernul Tinerilor vor desfăşura mai multe activităţi legate de marcarea zilei de 9 mai Socialiştii au adunat circa 2 mii de persoane la Marşul Solidarităţii de la Orhei