Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Dodon, despre strategia “Moldova 2020”: Parcă ar fi o teză de licenţă a unui student de la ASEM

|versiune pentru tipar||
PSRM / 18 mai 2012 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Igor Dodon, preşedintele PSRM, deputat în Parlametul Republicii Moldova şi-a exprimat nemulţimirea vizavi de documentul de planificare a strategiei de dezvoltare a RM în perioada de pînă în 2020, prezentat astăzi în Parlament.

Igor Dodon a declarat că strategia nu ar fi bună, deoarece nu ar avea nici scopuri bine formulate, nici planificări riguroase, nici obţinerea unor interese de lungă durată ale ţării, nici capacitate de mobilizare. “Într-o mare măsură, proiectul propus seamănă a o teză de licenţă bunicică a unui student de la ASEM şi, apropo, am dori să ştim cît costă o astfel de lucrare, cîţi bani s-au cheltuit din granturi şi împrumuturi străine pentru elaborarea acesteia”, a declarat Dodon.

În proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova 2020 practic lipsesc viziuni clare privind dezvoltarea spaţiului rural şi sectorului agricol, iar problema ocrotirii mediului înconjurător este ilustrată doar superficial, a susţinut socialistul Dodon.

“În strategie lipsesc măsurile şi acţiunile concrete ce ar duce la sporirea investiţiilor în sector şi implementării tehnologiilor avansate ce ar contribui la sporirea productivităţii muncii, randamentelor la hectar, utilizării eficiente a terenurilor agricole şi ca rezultat la creşterea nivelului de trai în sectorul rural”, spune Igor Dodon, care le-a sugerat reprezentanţilor Guvernului să vină cu idei mai îndrăzneţe, de vreme ce statul are atîta suport din exterior.

De asemenea, deputatul a criticat obiectivele strategiei cu privire la pensii. “Privitor la pensii, care către anul 2020 se prevede că mărimea pensiilor va compensa minimul de existenţă într-o proporţie de 85% doar, iar 84 la sută dintre pensionari vor avea o pensie sub minimul de existenţă. Bune obiective!”

Igor Dodon a menţionat că Strategia Naţională de Dezvoltare prezentată nu este în stare să resolve problemele cu care se confruntă societatea şi, respectiv, nu poate fi aprobată de Parlament. În afară de aceasta, potrivit lui Dodon, cu astfel de documente şi asemenea autori Republica Moldova va ajunge în Uniunea Europeană în cel puţin 100 de ani.

Luarea de cuvînt în Parlament a deputatului Igor Dodon pe marginea Strategiei Naţionale de dezvoltare

Stimaţi colegi,

Republica Moldova avea nevoie de un program complex cu caracter naţional, care ar oferi nişte repere clare pentru dezvoltarea noastră, îi va desemna obiectivele şi va reprezenta o bază pentru activitatea autorităţilor pentru o perioadă de lungă durată. În esenţa sa, un astfel de document ar trebui să mobilizeze întreaga naţiune, tot poporul moldovenesc.

Din acest punct de vedere, noi, Partidul Socialiştilor şi grupul de deputaţi-socialişti, am aşteptat apariţia Strategiei naţionale de dezvoltare.

Totuşi, studiindu-i conţinutul, noi nu găsim în această strategie nici scopuri bine formulate, nici planificări riguroase, nici obţinerea unor interese de lungă durată ale ţării, nici capacitate de mobilizare.

Într-o mare măsură, proiectul propus seamănă a o teză de licenţă bunicică a unui student de la ASEM şi, apropo, am dori să ştim cît costă o astfel de lucrare, cîţi bani s-au cheltuit din granturi şi împrumuturi străine pentru elaborarea acesteia.

Or, se ştie că rezultatele proaste în economie deseori sunt datorate nu atît lipsei resurselor, cît proastei planificări a acţiunilor. Pentru nivelul unui stat, această aşa-numită strategie reprezintă o slabă planificare a scopurilor, etapelor şi acţiunilor.

În esenţa sa, întreaga Strategie de dezvoltare a RM în perioada de pînă în 2020 se reduce la descrierea situaţiei în domenii (educaţia, drumurile, accesul la finanţe, mediul de afaceri, sistem judiciar, consumul de resurse energetice, sistemul de pensii), selectate în calitate de prioritare pentru perioada de pînă în anul 2020, la expunerea viziunii Guvernului asupra perspectivei de dezvoltare a acestora şi asupra rezultatelor aşteptate.

E prea puţin pentru o strategie serioasă, care se vrea eficientă.

Stimaţi deputaţi, orice strategie, orice program cu caracter naţional are menirea să contribuie la creşterea economică şi la reducerea sărăciei. Ce prevede, la acest capitol, Strategia discutată?

De exemplu, privitor la pensii, către anul 2020 se prevede că mărimea pensiilor va compensa minimul de existenţă într-o proporţie de 85% doar, iar 84 la sută dintre pensionari vor avea o pensie sub minimul de existenţă. Bune obiective!

În acelaşi timp, te uimeşte lejeritatea cu care, la capitolul Drumuri (pag.20) se menţionează că este necesară mobilizarea surselor interne şi externe suplimentare de finanţare în volum de 1,1 mlrd. euro. Strategia nu indică sursele din care se planifică obţinerea unor astfel de mijloace. Totodată, experienţa de realizare a SCERS este o dovadă a faptului că lacunele în aspectele ce ţin de acoperirea financiară vor avea o influenţă negativă directă asupra rezultatelor cele mai bune strategii.

In proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova 2020 practic lipsesc viziuni clare privind dezvoltarea spaţiului rural şi sectorului agricol iar problema ocrotirii mediului înconjurător este ilustrată doar superficial. Astfel, deşi sectorul agricol influenţează direct nivelul de viaţă a peste 60 la sută din populaţia ţării din spaţiul rural, oferind locuri de muncă la peste 33% din forţa de muncă din ţară şi fiind sursa principală de materie primă pentru industria alimentară, aceasta nu pare a fi o prioritate pentru Guvern. În strategie lipsesc măsurile şi acţiunile concrete ce ar duce la sporirea investiţiilor în sector şi implementării tehnologiilor avansate ce ar contribui la sporirea productivităţii muncii, randamentelor la hectar, utilizării eficiente a terenurilor agricole şi ca rezultat la creşterea nivelului de trai in sectorul rural.

Nu sunt clare care sunt viziunile Guvernului în ceia ce priveşte utilizarea resurselor naturale — în special a apei care, din câte se cunoaşte deja este în deficit în Republica Moldova şi a solurilor care degradează pe an ce trece, iar măsuri concrete în această privinţă nu se prevăd.

Nu este o prioretizare a industriilor — în special a celei alimentare care direct depinde de nivelul de dezvoltare a sectorului agrar. Piaţa practic abundă de produse agroalimentare de import — Guvernul însă nu vede în aceasta o problemă nici in viitorii 8 ani. Nu este clar cum statul intenţionează să protejeze producătorul autohton şi să diminueze cota produselor similare importate.

Sînt elaborate două scenarii — cel de bază şi cel de alternativă, adică pentru cazul modificării modelului creşterii economice. În primul caz, ritmurile de creştere economică, în anii 2012–2020, vor constitui, în medie, 4,7%, iar în cel de-al doilea — 5,9%, adică 1,2% constituie efectul reformelor planificate. Pentru comparaţie: în perioada 2010–2011, ritmurile de creştere ale economiei moldoveneşti, ţinînd cont de efectele crizei din anul 2009, au constituit, în medie, 5%. Totodată, vă rog să observaţi, fără modificarea paradigmei de creştere!!! Apare întrebarea: unde este efectul scontat de la reformele planificate?

Cu toate acestea, care va fi impactul creşterii aşteptate asupra poziţiilor Moldovei comparativ cu alte state din regiune? Conform datelor prezentate în text, PIB PER CAPITA în Moldova, în anul 2010, s-a cifrat la 32,4% din media pe regiune, iar în anul 2016 — 33,5%, cu alte cuvinte va creste cu 1,1 p.i., pe cînd datele privind situaţia în Ucraina şi Georgia indică o creştere de 3,2 şi, respectiv 2,2 p.i. Este clar că, avînd un astfel de ritm, Moldova va avea nevoie de 100 de ani pentru a se apropia de nivelul Uniunii Europene.

Astfel, putem formula principalele deficienţe ale proiectului prezentat al Strategiei de dezvoltare naţională pînă în anul 2020. Acestea sînt următoarele:

La modul practic, autorii acestei strategii seamănă cu acel biet arhitect care a planificat podul, iar după aceea se apucă să planifice şi rîul. Aşa ceva este inadmisibil.

Pentru elaborarea unei strategii cu adevărat eficiente e nevoie de un grad mai înalt de competenţă şi mai multă responsabilitate.

Din aceste motive, noi, grupul de deputaţi-socialişti, evidenţiind necesitatea elaborării Strategiei sau a unui alt document de program cu caracter naţional, totuşi credem că documentul propus nu corespunde provocărilor actuale, şi, în virtutea acestui fapt, nu va contribui la soluţionarea problemelor Moldovei contemporane. Deci, documentul nu poate fi aprobat de Parlament.

Noi nu putem vota un document care are multe cuvinte şi foarte puţin conţinut.

Vă mulţumim pentru atenţie.

Sursa: socialistii.md

Socialiştii iniţiază Moţiunea de demitere a Ministrului Educaţiei Mihai Şleahtiţchi Acţiune de salubrizare în Coloniţa