Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Este oare necesară demiterea lui Dorin Chirtoacă din funcţia de primar al Chişinăului?

|versiune pentru tipar||
PSRM / 26 iulie 2012
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Pe data de 11 iulie, Partidul Socialiştilor împreună cu Garda Tînără au organizat o conferinţă de presă cu scopul de a prezenta un raport cu privire la situaţia creată în municipiul Chişinău după un an de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Dorin Chirtoacă în funcţia de primar general al capitalei. Potrivit socialiştilor, în ultimul an Chişinăul a devenit mai murdar, bugetul municipal este deficitar, întreprinderile municipale au devenit mai îndatorate, serviciile comunale au devenit mai scumpe, compensaţiile au fost reduse, străzile au degradat şi sunt prost reparate, majoritatea surselor de apă sunt poluate, sunt dărîmate clădirile istorice şi creşte numărul construcţiilor neautorizate. În domeniul transportului public apare anarhia, în primărie înfloreşte corupţia, iar nivelul criminalităţii a crescut extrem de mult.

La încheierea conferinţei, Igor Dodon a anunţat despre lansarea iniţiativei de organizare a unui referendum de demitere a primarului Dorin Chirtoacă. Pînă în luna septembrie, va fi format grupul de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor de iniţiere a referendumului anti-Chirtoacă. Garda Tînără susţine în mod activ iniţiativa lui Igor Dodon şi consideră că necesitatea desfăşurării unui referendum este una destul de importantă pentru capitală, iar eficienţa şi rezultatul acestuia totalmente depind de toţi locuitorii municipiului.

Vladimir Odnostalco, activist al Gărzii Tinere: “La fel ca şi majoritatea tineretului băştinaş al capitalei, susţin iniţiativa de acordare a votului de neîncredere primarului Chirtoacă! Chirtoacă reprezintă pentru mine o persoană, cu venirea căreia în postul de primar general s-a început haosul în toate domeniile vieţii oraşului. În primul rînd lupta deplină cu monumentele culturale şi istorice ale oraşului nostru. Ca rezultat al acestei politici au început să apară «noi» istorii ale poporului moldovenesc. S-a înrăutăţit atitudinea faţă de veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Oamenii care au construit oraşul nostru au rămas fără atenţie din partea administraţiei municipale, nu se mai acordă ajutorul necesar pensionarilor.

Pentru prima dată în istoria oraşului nostru, primarul a plecat cu o oală cu pămînt să se închine preşedintelui statului vecin. O asemenea acţiune revoltătoare şi ruşinoasă nu doar în istoria oraşului, dar şi a statului moldovenesc nu a existat. Fără atenţie au rămas păturile sărace ale populaţiei — mamele solitare, familiile cu mulţi copii, bătrînii rămaşi singuri şi mulţi alţii. În perioada aflării sale la conducere de cîteva ori s-au redus compensaţiile cetăţenilor cu venituri mici. S-au mărit preţurile la serviciile comunale, s-a înrăutăţit calitatea serviciilor medicale.

O problemă separată a devenit transportul public. Primarul a ajuns la aceea că se înţelege cu şoferii rutierelor despre ridicarea preţurilor la călătorie după un şir de accidente, vinovaţii în care au fost acei şoferi. Era nevoie de accidentarea călătorilor pentru ca primarul să înceapă să se gîndească la securitatea transportului public de persoane. Cu toate acestea, după cum arată timpul, vorbele lui Chirtoacă — vorbe au rămas, ţinînd cont de faptul că situaţia în transportul public nu s-a schimbat. Din îngăduinţa primarului oamenilor le este frică să meargă pe stradă ca nu cumva să fie muşcaţi de cîinii vagabonzi cu care s-a umplut oraşul. Cu toate acestea, nici la acest capitol vorbele nu au rezultat în acţiuni.

Reparaţia drumurilor din Chişinău se aseamănă mai mult cu spălare de bani decît cu repararea calitativă a suprafeţei drumurilor. Drumurile se repară «oarecum şi oriunde», deseori după prima ploaie apar gropi, stratul drumurilor se aseamănă mai mult cu suprafaţa unei plăci de ardezie. În acelaşi timp, visteria municipală se alimentează doar din credite bancare, deficitul bugetar depăşeşte 400 mil. lei. Chirtoacă a devenit omul care renaşte fascismul în Republica Moldova. Tot ceea ce face sau nu face primarul se numeşte iresponsabilitate. Un primar al oraşului mai incompetent mai trebuie căutat. La momentul actual unica ieşire pentru chişinăuieni este demiterea lui Chirtoacă”.

Serghei Doina, activist al Gărzii Tinere: Îmi iubesc oraşul. Un referendum întotdeauna înseamnă alegere. Avem oare nevoie de referendum? Se pare că primarul general a fost ales de către întreprinderile municipale, rapoartele oficiale ale cărora sunt îmbelşugate cu retorică pozitivă.

Însă fiecare din noi înţelege că Chişinăul nu este acel oraş şi nu există acea bunăstare care a fost promisă în campania electorală. Fără a ţine cont de conotaţia politică a primarului oraşului şi evaluînd obiectiv situaţia — putem afirma cu amărăciune că iarăşi am ales greşit. Oraşul este administrat de un băiat, care experimentează nereuşit asupra oraşului, fără a înţelege că oraşul are nevoie de un profesionist. În confirmarea celor spuse putem apela la faptele existente, care în mod inevitabil ne demonstrează că acele speranţe şi obiectivele purtate pentru un primar tînăr şi energic nu s-au atins sau realizat. Lipsa de profesionalism se reflectă în drumurile sparte, care au fost reparate în proporţie de 1% din totalul planificat. Să ne amintim doar de reparaţia scandaloasă a străzii Alba-Iulia, care a arătat în mod elocvent incompetenţa primarului în calitate de conducător. De asemenea, astfel de manifestări observăm şi în activitatea cu consiliul municipal, în care pînă astăzi nu sunt repartizate toate funcţiile. Deficitul uriaş în bugetul municipiului menţine oraşul îngenunchiat. Cu toţii ne amintim de discursul lăudăros privind “victoria” asupra mirosului groaznic emanat din staţiile de epurare… Şi acum? Mirosul şi pînă astăzi provoacă greaţă şi strîmbături pe feţele orăşenilor. Problema mansardelor, de rînd cu distrugerea monumentelor istorice din zi în zi devine tot mai presantă, provocînd o rezonanţă uriaşă în societate. S-a ajuns pînă la faptul că construcţia are loc fără acordul locatarilor şi toate acestea se realizează cu îngăduinţa tacită din partea d-lui primar. Nu întîmplător, Chişinăul s-a clasat în top-ul celor mai urîte capitale ale Europei. Cu toţii ne amintim cu claritate lobarea recentă nejustificată şi persistentă a intereselor ce ţin de majorarea tarifului de călătorie cu maxi-taxi. În acest sens în mod natural apare întrebarea, cine va beneficia de urma acestor acţiuni, ţinînd cont de faptul că majoritatea rutelor sunt deţinute de consilierii partidului reprezentat de primarul general?

Ploile torenţiale de vară încă o dată au demonstrat că problema inundării a străzilor din municipiu nu şi-a pierdut actualitatea nici astăzi, rămînînd a fi nesoluţionată. Această listă nu se termină aici, enumerarea exemplelor de incompetenţă şi opacitate a edilului capitalei poate dura mult timp.

Analizînd toate dovezile aduse, întrebaţi-vă: “Cui şi pentru ce am încredinţat oraşul nostru cîndva frumos şi alb?

Oare aşa capitală ne-am imaginat noi, făcînd alegerea în buletinul de vot pentru primarul actual?

Oare într-aşa măsură ne urîm capitala noastră ca să permitem şi să tolerăm în continuare toate ticăloşiile care au loc?

Sunt convins că fiecare dintre noi în adîncul sufletului este gata de schimbări în bine, indiferent de apartenenţa politică. Noi suntem locuitorii Chişinăului şi dorim mergem pe drumuri calitative, pe care nu vor apărea gropi după prima ploaie. Dorim ca străzile să fie iluminate, iar plimbarea să nu reprezinte pericol. Dorim să ne bucurăm de monumentele noastre istorice, care încă mult timp vor înfrumuseţa capitala noastră. Dorim să avem o viaţă decentă în oraşul nostru! Înlăuntrul nostru cu toţi înţelegem că a sosit «momentul adevărului».

Avem o posibilitate istorică să schimbăm cursul evenimentelor. Împreună noi putem încerca să îndepărtăm acele probleme, care în cursul a multor ani au devenit un simbol al Chişinăului, şi foarte multe lucruri vor depinde doar de noi. Chişinăul are nevoie de un alt conducător, care va ridica gradul de confort al locuitorilor capitalei, care va fi capabil să atragă investiţii şi să creeze noi locuri de muncă. Avem nevoie de un primar, care se va ocupa doar cu oraşul şi nu cu răfuielile politice.

Referendumul, care va avea loc toamna este ca o gură de aer, acel fir de care trebuie să ne agăţăm. Pentru viitorul luminos al capitalei noastre noi trebuie să ieşim şi să votăm pentru un Chişinău nou, pentru o viaţă nouă în acest oraş, care nu va avea nimic comun cu primarul actual.

Mulţi iubesc acest oraş, mulţi îi doresc bunăstare, şi acesta va fi motivul pentru care ei vor vota demiterea lui Dorin Chirtoacă”.

Opinia activiştilor este susţinută şi de reprezentanţii Gărzii Tinere din alte raioane ale republicii, unde situaţia cu autorităţile locale , de asemenea, lasă încă mult de dorit.

Petru Puşcari, liderul GD, r-nul Basarabeasca: Consider că Chirtoacă trebuie destituit — el îşi bate joc de locuitorii capitalei. Chişinăul are nevoie de un gospodar, iar el se ocupă de politică, uitînd de capitală. Cred că la această etapă în Găgăuzia nu trebuie de schimbat nimic şi nu este nevoie de referendum. În Basarabeasca ar fi bine să se desfăşoare un referendum, deoarece neîncrederea în primar şi consiliul raional a crescut mult — acolo stau doar oameni corupţi şi hoţi. Autorităţile locale raionale şi orăşeneşti din Basarabeasca nu fac nimic, ei au uitat că trebuie să se ocupe de necesităţile oraşului.

Alexandr Nesterovschi, liderul GD, mun. Bălţi: “Situaţia care se creează în Chişinău este similară celei care s-a creat deja în or. Bălţi — gestionare incompetentă, neglijare totală faţă de oraş, activitate politică în folosul unui anumit partid (PL în Chişinău, PCRM în Bălţi) în detrimentul locuitorilor simpli ai oraşului, repartizarea «punctelor de profit» printre «ai săi». În acelaşi timp există şi diferenţe — în Chişinău există alternative excelente pentru Dorin Chirtoacă. Acest fapt şi va juca un rol decisiv în succesul referendumului. În Bălţi — primarul se află într-o poziţie mult mai avantajoasă — pînă acum nici un partid nu a propus o alternativă decentă, de aceea locuitorii din Bălţi vor avea o reacţie incertă faţă de un referendum similar celui din capitală. În Chişinău deja există o soluţie pentru administraţia municipală necompetentă. În Bălţi această soluţie încă necesită a fi găsită”.

Sursa: gardatinara.md

Aripa tînără a Partidului Socialiştilor — Garda Tînără din Republica Moldova salută demisia ministrului de interne Alexei Roibu şi al ministrului Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi Igor Dodon a vorbit la Tiraspol despre federalizare