Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Discursul deputatului Igor Dodon, pe marginea proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2013

|versiune pentru tipar||
PSRM / 18 octombrie 2012
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Stimaţi Colegi Deputaţi, Onorată asistenţă!

Din nou se întîmplă lucruri ciudate. Guvernul impune Parlamentului să voteze în mare grabă, practic fără examinare, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2013. Argumentele invocate de Guvern, precum că termenul restrîns de aprobare a proiectului este condiţionat de prevederile Legii privind sistemul şi procesul bugetar sunt o manifestare de “duble standarde”, dacă e să ne amintim că toţi trei ani ai aflării AIE la guvernare, Legea bugetară a fost prezentată în Parlament cu mari întîrzieri, iar Guvernul ne tot convingea că aşa este normal, şi că Legea bugetului nu trebuie să fie elaborată şi aprobată în pripă.

Proiectul Bugetului care ne este propus spre votare este din start invalid. Şi asta o recunoaşte însuşi ministrul economiei. Bugetul nu reflectă realităţile economice din anul viitor. Iar realitatea dura ne confirmă acest lucru.

Politica Guvernului a oricărui stat, în special în condiţiile de tranziţie, poate să se axeze pe trei factori majori: investiţiile străine directe; export, care genereaza producerea interna; remitenţe.

Care este situaţia curentă şi ce prevede Guvernul la acest capitol pe viitor?

ISD în economia naţională a alcătuit în:

Adică se observă diminuarea semnificativă.

Exportul în special în anul curent are o tendintă negativă. De la începutul analui are loc scăderea ritmului de creştere a exportulu şi ca urmare a diminuării exportului în iulie (cu 10%) şi în august (cu 16%) pentru 8 luni exportul s-a diminuat cu 0,1%. Această tendinţă este rezultatul scăderii cererii externe în special din UE. Exportul din această zonă s-a micşorat cu 6,1%. Apreceiind situaţia în zona euro ca nestabilă şi care se agravează noi nu putem miza pe ameliorarea situaţiei la acest capitol.

Recunoscînd faptul că remitenţele au un impact considerabil asupra situaţiei în economia noastră noi trebuie să recunoaştem lipsa sporirii acestor intrări.

În 1 semestru 2008 remitenţele au alcătuit 879 mln. USD, în 2009 — 516 mln. USD, în 2010 — 589 mln. USD, în 2011 — 716 mln. USD şi în 2012 — 787 mln. USD. Ponderea în PIB s-a micşorat de la 33% în 2008 pînă la 23,8% în anul curent.

Concluzie: toţi factorii creşterii economice se află în Moldova în scăderea absolută sau relativă în raport cu PIB.

In această situaţie Guvernul caută soluţii în domeniul împrumutului. Din vara 2009 datoria exernă publică şi public garantată s-a majorat de la 973 mln USD pînă la 1575 mln. USD adică cu 621 mln. USD (cu 62%). Datoria exerna totală a crescut cu 1,6 mlrd. USD (50%). Trebuie de menţionat că această creştere a datoriei nu a avut nici un efect asupra ameliorării competitivităţii economiei şi a nivelului de trai al populaţiei.

Referitor la documentul propus, noi avem mai multe obiecţii, care pot fi grupate în trei categorii.

Voi veni în continuare cu unele precizări.

Conform notei explicative la Legea Bugetului de Stat pentru anul 2013, la baza calculelor veniturilor bugetului au stat creşterea economică de 5,0%, rata inflaţiei 5,0%, creşterea exporturilor cu 13,5% şi a importurilor cu 9,7%. Totodată, prin scrisoarea recentă, Ministerul Economiei şi Comerţului ne informează că de fapt aceste prognoze nu mai sunt valabile pentru anul viitor. Conform pronosticului ministerului responsabil de estimarea evoluţiilor macroeconomice, în anul 2013 creşterea PIB va constitui doar 3,5%, rata inflaţiei va fi mai mare comparativ cu cea estimată iniţial şi va atinge 6,4%, iar exporturile şi importurile vor înregistra dinamici mai modeste faţă de cele anterior indicate, şi vor constitui +9,0% şi +7,5% corespunzător.

În cazul realizării prognozei precizate a Ministerului Economiei şi Comerţului, este evident că veniturile bugetare în baza cărora s-a estimat partea de venituri a bugetului de stat pentru anul 2013 nu vor fi realizate. Conform calculelor prealabile, reieşind din ponderea acumulărilor bugetare în PIB, neexecutarea părţii de venituri a bugetului de stat va constitui circa 800 milioane lei. Respectiv, bugetul de stat nu-şi va putea onora pe deplin obligaţiunile la partea de cheltuieli. Or, cunoscînd practica aplicată ultimii ani de Ministerul Finanţelor în cazul insuficienţei mijloacelor bugetare, vor fi suspendate sporurile salariale pentru bugetari, va fi redusă partea de cheltuieli a bugetului ce ţinea de procurări şi componenta investiţională.

Alţi factori hotărîtori ce determină acumularea veniturilor la buget este potenţialul bazei fiscale şi politica fiscală echilibrată, care de rînd cu sporirea veniturilor bugetare ar trebui să permită creşterea economică durabilă, să stimuleze procesele investiţionale şi să păstreze competitivitatea bussinesului autohton în raport cu agenţii economici din alte state. Spre regret, în ultimii trei ani, guvernarea a ignorat totalmente aceste principii.

După cum cunoaştem, pe parcursul acestei perioade:

Concomitent cu majorarea fără precedent a presiunii fiscale asupra contribuabililor, se observă o tendinţă inversă în dinamica ponderii veniturilor Bugetului Public Naţional în PIB. Astfel, ponderea veniturilor fiscale şi sociale în produsul intern brut este în descreştere — 2008 — 37%, 2009 — 34,8%, 2010 — 31,7%, 2011 — 31,5%, 2012 — 28,2%.

Acest fenomen, aparent paradoxal, se explică prin creşterea sectorului economiei tenebre şi respectiv a evaziunilor fiscale. În acest context, considerăm că politica de majorare a cotelor de impozitare promovată de Guvern la insistenţa donatorilor externi, este una greşită ce nu generează venituri adecvate la buget, ci împiedică dezvoltarea economiei naţionale. Respectiv, cunoscînd calitatea administrării vamale şi fiscale în actualul Guvern, suntem convinşi că majorarea presiunii fiscale va genera doar un nou val de corupţie în organele cu funcţii de control, iar partea de venituri planificată a bugetului de stat nu se va executa.

Carenţele în formarea părţii de venituri a bugetului de stat au degenerat în insuficienţa mijloacelor la partea de cheltuieli. Guvernul continuă să promoveze o politică antisocială. Astfel, cheltuielile sociale prevăzute în proiectul bugetului pentru anul 2013 constituie 25,9,1% ca pondere în PIB faţă de 26,2% în anul 2012, 27,9% în anul 2011 şi 29,8% în anul 2010, respectiv se reduce şi ponderea cheltuielilor sociale în totalul cheltuielilor bugetare de la 73% în 2010 la 67,4%.

Cheltuielile de personal pentru sistemul bugetar pentru anul 2013 sînt în descreştere cu 0,7% ca pondere în PIB faţă de anul 2012. Diminuarea respectivă este condiţionată de realizarea angajamentelor Guvernului faţă de Fondul Monetar Internaţional privind “optimizarea” numărului de angajaţi în sectorul bugetar. În acest sens Guvernul prevede realizarea unui set de măsuri (reduceri de personal, comasări şi închideri de şcoli) urmare a cărora numărul de angajaţi în sectorul bugetar va scădea cu 9%. În aspect numeric, numărul de unităţi de personal angajate în sectorul bugetar va scădea de la 220,6 mii în 2010 la 196 mii în 2013.

În acelaşi timp, din volumul total de investiţii capitale ale bugetului de stat pentru 2013, 1,8 mlrd.lei, sau 85,5 la suta sînt preconizate din surse externe de finanţare, în special credite şi doar 14,5 la sută — circa 260 mln.lei din surse interne. Din volumul total al proiectului bugetului de stat de 23,6 mlrd.lei — 16,5 la suta — adică 3,9 mlrd.lei, sînt acoperite din surse externe: credite- 1,4 mlrd.lei, granturi- 2,5 mlrd. lei. Toate acestea sînt surse faţă de care, ca şi anul acesta, ca şi anul precedent, nu există nici o siguranţă că vor fi integral încasate la buget, deoarece sînt doar nişte pronosticuri ale Ministerului Finanţelor.

Deficitul BPN prognozat de guvernare este la nivel de 1,14 la suta din PIB, sau 1,1mlrd.lei, care la rîndul lor, la nivel de 75 la suta urmeaza a fi finanţate din credite externe (suma neta — 855,4 mln.lei.), şi care este în creştere comparativ cu anul curent practic de 2 ori (2012 — suma neta — 480,4 mln.lei).

Aşadar, stimaţi colegi, acest proiect de buget este într-adevăr invalid. Din păcate, proiectul bugetului de stat propus, reflectă capacitatea reală a actualei guvernări de a-şi îndeplini programul său de guvernare şi scoate clar în evidenţă irelevanţa şi caracterul pur declarativ al planurilor guvernului actual.

Acest proiect de buget reprezintă confirmarea matematică a bănuielilor şi scepticismului opoziţiei.

Se confirmă activitatea slabă a instituţiilor responsabile de colectarea veniturilor (vama, fiscul) şi pregătirea slabă a celor care elaborează strategiile economice şi financiare. Ministrul finanţelor nu poate primi o notă trecătoare pentru politica bugetară din ultimii ani. Un Guvern responsabil şi profesionist l-ar da imediat afară.

Acest proiect de buget necesită rectificări serioase pentru a primi voturile finale ale deputaţilor din fracţiunea deputaţilor neafiliaţi.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Sursa: socialistii.md

Nimeni nu-i uitat şi nimic nu se uită. Cu toţii, probabil, am auzit aceste cuvinte mari rostite cu sens şi fără. Cu părere de rău tot mai des ele se pronunţă zadarnic Igor Dodon a avut o întrevedere cu membrii Clubului de presă Internaţional “Soţialinîi rezonans”