Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Seminare de instruire “Parteneriatul Pas cu Pas”

|versiune pentru tipar||
iunie 2002
Seminare de instruire “Parteneriatul Pas cu Pas”

În iunie 2002 ADEPT împreună Programul PNUD Agenda Locală 21 au organizat seminare de instruire cu titlu Parteneriatul Pas cu Pas în Soroca, Orhei, Ungheni şi Lăpuşna. În cadrul seminarelor reprezentanţii administraţiei publice locale, organizaţiilor neguvernamentale şi businessului au definit noţiunea de parteneriat, au identificat avantajele parteneriatului pentru fiecare dintre parteneri, reţinerile sau piedicile în constituirea parteneriatelor, precum şi criteriile de selectare a partenerului. În plus, Ina Gutium (ADEPT) le-a vorbit participanţilor despre prevederile legislative, formele de conlucrare între stat — ONG şi business — ONG, precum şi etapele constituirii unui parteneriat. Participanţii au împărtăşit experienţa proprie precum şi cazuri concrete de parteneriat între cele trei sectoare.

La finele seminarelor, pentru a-şi evalua cunoştinţele căpătate participanţii au lucrat pe echipe asupra unui studiu de caz, identificînd astfel modalităţi de soluţionare în comun (administraţie — ONG — business) a problemelor cu care se confruntă oricare din comunităţile Moldovei.