Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Acces liber la informaţii despre averea persoanelor cu funcţii publice

|versiune pentru tipar||
noiembrie 2014 | 
Acces liber la informaţii despre averea persoanelor cu funcţii publice

ADEPT, în calitate de membru al Iniţiativei civice pentru integritatea în serviciul public (ICISP) a lansat pagina web “Venituri, proprietăţi şi interese declarate de persoane publice” cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova. Pagina are drept scop asigurarea accesului liber şi permanent la informaţii privind veniturile, proprietăţile şi interesele persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

Pagina web www.avere.promis.md a fost elaborată de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi va fi gestionată în continuare de o echipă de experţi din cadrul ADEPT.

Necesitatea acestui proiect reiese din caracterul sporadic şi inconsistent al declaraţiilor de venit publicate în prezent pe paginile web ale autorităţilor publice, şi urmăreşte intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor.

La prima etapă a proiectului se doreşte prezentarea veniturilor şi averilor acumulate de deputaţi, membrii cabinetului de miniştri, Preşedintele RM, directori ai autorităţilor aflate sub control parlamentar, procurori, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai Curţilor de Apel, judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi alţii în perioada 2009–2013.

Vizitatorii paginii web pot vizualiza grafic şi numeric veniturile încasate în ultimii 5 ani de fiecare demnitar monitorizat; o prezentare grafică a evoluţiei valorii bunurilor mobile şi imobile achiziţionate în ultimii ani; dar şi care sunt activele financiare ale demnitarului, inclusiv conturile bancare, împrumuturile, investiţiile directe, etc.

În cazul identificării unor incoerenţe, sau a constatării unor conflicte de interese ascunse în declaraţiile de interese ale persoanelor supuse dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, sau în cazul constatării unor diferenţe vădite între veniturile încasate pe parcursul exercitării funcţiei şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă, Iniţiativa civică pentru Integritate în Serviciul Public va investiga suplimentar situaţia şi va sesiza organele abilitate.

Aplicaţia web va constitui o sursă foarte bună pentru documentarea şi demararea unor investigaţii jurnalistice şi altor materiale de presă.

Oferind acces liber şi permanent la informaţii sintetizate despre veniturile, proprietăţile şi interesele oficialilor publici, proiectul îşi propune să contribuie la creşterea interesului cetăţenilor asupra subiectului corupţiei în rîndul demnitarilor, a îmbogăţirilor ilicite şi a traficului de influenţă şi respectiv va conduce la exercitarea unui control public mai riguros asupra integrităţii demnitarilor şi la impulsionarea transparentizării acestui proces din partea autorităţilor.

Iniţiativa Civică pentru Integritatea în Serviciul Public a fost lansată de cinci organizaţii neguvernamentale: Fundaţia Soros-Moldova, Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) şi Centrul Investigaţii Jurnalistice (CIN).

Organizaţiile îşi propun să sporească controlul asupra integrităţii persoanelor care deţin funcţii de conducere în instituţiile publice, monitorizînd eficienţa mecanismului de verificare a averilor şi intereselor acestora.