Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Prezentarea îndeplinirii promisiunilor electorale din domeniul sănătate şi protecţie socială

|versiune pentru tipar||
octombrie 2014
Prezentarea îndeplinirii promisiunilor electorale din domeniul sănătate şi protecţie socială

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat pe site-ul www.promis.md analiza onorării promisiunilor electorale din domeniul sănătăţii şi a serviciilor sociale făcute de către partidele politice de la guvernare. În acest sens au fost colectate şi analizate doar promisiunile din platformele electorale prezentate publicului în 2010 de către partidele participante în cursa electorală.

Cele mai multe promisiuni măsurabile în domeniul sănătăţii le-au făcut Partidul Democrat, 8 la număr; urmat de Partidul Liberal din Moldova cu 7 promisiuni. Partidul Liberal Democrat nu a făcut oficial nici o promisiune în acest domeniu. În domeniul social cele mai multe promisiuni măsurabile a făcut PDM — 13; PLDM a făcut 3 promisiuni sociale şi PL doar una.

Gradul de realizare a promisiunilor din domeniul sănătăţii este în medie unul satisfăcător, dat fiind faptul că experţii au apreciat 6 dintre cele 15 promisiuni făcute de partide ca fiind îndeplinite “satisfăcător”, şi 3 promisiuni ca îndeplinite “bine”. Principalele rezultate atinse în domeniul sănătăţii în perioada 2010–2014 se referă la creşterea nivelului de finanţare pentru ocrotirea sănătăţii; menţinerea la un nivel acceptabil a preţurilor la medicamente; modernizarea infrastructurii unui şir de instituţii medico-sanitare publice, inclusiv în zonele rurale. Cu toate acestea, partidele de la guvernare nu au reuşit să stopeze exodul de cadre din sistemul de sănătate; nu au majorat suficient salariile medicilor; şi nu au redus discrepanţa în accesarea serviciilor de sănătate de către locuitorii zonelor urbane în comparaţie cu cei din zonele rurale.

Promisiunile din domeniul social au fost realizate de o manieră mai puţin satisfăcătoare, 13 dintre cele 17 promisiuni făcute de partide în 2010 fiind apreciate cu calificativul “nesatisfăcător”. Promisiunile îndeplinite bine sau excelent în acest domeniu se referă la reducerea semnificativă a numărului de copii aflaţi în îngrijire rezidenţială şi adopatarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate grupurilor vulnerabile. Progrese pozitive au fost înregistrate în procesul de unificare a modalităţii de calculare a pensiilor în condiţii avantajoase; în calculare prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă; în majorarea salariului minim şi a unui şir de prestaţii băneşti.

Printre promisiunile nerealizate menţionăm:

  1. majorarea pensiei minime ca aceasta să fie 1300 lei. În anul 2013 pensia minimă pentru limita de vîrstă în economia naţională a constituit 749 lei;
  2. majorarea alocaţiei pentru naşterea copilului ca aceasta să fie de 7500 lei/ 10 000 lei. În 2014 această indemnizaţie este de 3100 lei la naşterea primului copil şi 3400 lei la naşterea fiecărui copil următor;
  3. majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului ca aceasta să fie de 1300 lei. De la 1 ianuarie 2014, mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani în cazul persoanelor neasigurate a constituit 400 lei, iar în cazul persoanelor asigurate, baza de calcul este de 30% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.

Portalul www.promis.md este o platformă de reflectare a activităţii şi performanţei politicienilor şi a demnitarilor aleşi. Scopul de bază al platformei este responsabilizarea politicienilor şi a înalţilor demnitari pentru activităţile desfăşurate în cadrul mandatului obţinut ca urmare a votului cetăţenilor. În acelaşi sens, platforma îşi propune să fie un suport pentru educaţia civică a alegătorilor şi pentru crearea unei comunităţi de cetăţeni responsabili de alegerile pe care le fac, care reacţionează constant şi adecvat la activitatea mandataţilor.

Suportul financiar pentru elaborarea de către Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT a platformei este asigurat de către National Endowment for Democracy în cadrul proiectului “Empowering citizens to monitor the politicians’ promises”.