Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Ambiţii mari, capacităţi reduse: rezultatele monitorizării intermediare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare

|versiune pentru tipar||
decembrie 2017 | 
Ambiţii mari, capacităţi reduse: rezultatele monitorizării intermediare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare

La 1 decembrie 2017, în cadrul unui eveniment public, a fost prezentat raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului. Raportul intermediar de monitorizare include perioada din momentul semnării documentului pe 5 iulie 2017, până pe 22 noiembrie 2017.

Conform autorilor, documentul a fost elaborat pentru a sincroniza eforturile Guvernului şi Parlamentului în vederea implementării unui şir de angajamente urgente prevăzute de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, dar şi a dinamiza anumite reforme în vederea fortificării relaţiilor cu Fondul Monetar Internaţional şi alţi parteneri de dezvoltare.

Deşi autorităţile au început în mod plenar implementarea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, procesul are loc cu multiple întârzieri şi prezintă numeroase rezerve de conţinut şi procedură. Din cele 51 acţiuni stabilite în Foaia de parcurs, 26 au fost planificate pentru perioada (iulie-noiembrie), din care doar 11 au fost realizate, celelalte fiind în proces de realizare. Din cele 11 acţiuni realizate, 4 au fost apreciate drept “realizate cu rezerve”, cauzele variind de la nerespectarea întocmai a procesului de transparenţă decizională până la aspecte de conţinut care necesită îmbunătăţiri substanţiale. Motivele principale ale încălcării termenelor-limită ţin de stabilirea unor ţinte calendaristice prea ambiţioase, precum şi reforma administraţiei publice care a afectat temporar ritmul reformelor în general şi a implementării măsurilor stabilite în Foaia de parcurs în particular.

Obiectivul cu cel mai înalt nivel de implementare în proporţie de 50% ţine de îmbunătăţirea climatului investiţional şi a mediului de afaceri. Urmat sectorul financiar-bancar pe de o parte, şi educaţie, cultură, ştiinţă pe de altă parte, care sunt implementate în proporţie de 25% fiecare.

Raportul a fost realizat în cadrul proiectului “Observarea realizării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului RM”, implementat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup” şi Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), cu suportul financiar al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID Moldova).