Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia participanţilor la mitingul de lansare a BMD

|versiune pentru tipar||
AMNPDMPSLPEMAVE (astăzi PVE) / 19 decembrie 2004
Noi participanţii la reuniunea formaţiunilor constituante ale Blocului “Moldova Democrată” din mun. Chişinău declarăm, că la momentul actual s-a încheiat procesul de formare organzaţională a structurilor Blocului în toate satele şi oraşele republicii.

Astăzi, la această manifestaţie republicană de lansare a Blocului:

Exprimăm deplinul nostru acord cu principiile şi scopurile constituirii BMD, precum şi convingerea că astăzi această formaţiune reprezintă singura forţă politică din republică, capabilă să schimbe radical situaţia din ţară spre bine, să asigure Republicii Moldova şi cetăţenilor ei un viitor prosper şi cu adevărat democratic.

Apreciem înalt coeziunea partidelor fondatoare ale BMD şi consecvenţa cu care au început să promoveze consolidarea forţelor sănătoase ale societăţii, în pofida reacţiilor vehemente ale guvernanţilor şi ale unor forţe din extremele eşichierului politic din ţară.

Constatăm că după patru ani de guvernare comunistă speranţele cetăţenilor de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă, de dezvoltare economică stabilă, de găsire a unui echilibru politic şi consens social — nu s-au îndreptăţit.

Politica promovată de comunişti a dus la blocarea reformelor economice, a compromis grav procesul de democratizare a societăţii. În pofida statisticilor oficiale optimiste privind ameliorarea nivelului de producere şi îmbunătăţire a situaţiei în sfera socială, starea de lucruri în republică este dezastruoasă.

Aspirînd la putere, comuniştii au promis să restabilească economia şi să asigure poporului o viaţă mai bună. În realitate practic sînt lichidate ramurile de bază ale agriculturii. Preţurile de achiziţie la produsele agricole nu acoperă nici pe departe cheltuielile ţăranilor la producerea lor. Sa redus considerabil locurile de muncă, numărul cărora în republică în ultimii trei ani s-a micşorat cu 159 mii. Din 13 absolvenţi ai instituţiilor superioare de învăţămînt numai unul este asigurat cu lucru după specialitate.

Datoriile interne şi externe ale statului, aproape s-au dublat. Astăzi peste 70% de alocări în bugetul de stat vin de la vamă (aducă din import). Partea solvabilă a populaţiei din ţară nu depăşeşte 10%, iar cealaltă parte se află mai jos de limita sărăciei. Astăzi cînd coşul minim de consum este de 1400 lei, salariul mediu lunar alcătuieşte doar 1000 de lei, iar pensia 270 lei. Mortalitatea în republică depăşeşte natalitatea.

Astfel acţiunile puterii sînt orientate spre supunerea oarbă a societăţii civile, a mijloacelor de informare în masă, a sistemului judecătoresc şi a mişcării sindicale. Tot mai evidente devin principiile totalitarismului de conducere a statului. Actuala guvernare şi-a supus completamente toate organele de forţă şi cele judiciare. Cu ajutorul acestui instrument administrativ ea încearcă să realizeze scopurile sale de grup. Ce nu reuşesc prin convingere o fac prin forţă şi intimidări. Promisunile comuniştilor de a soluţiona în scurt timp diferendul transnistrean s-au soldat cu un faliment total.

Lipsa unei politici externe clare, inconsecvenţa şi incorectitudinea acţiunilor lor au condus la înrăutăţirea considerabilă a relaţiilor cu ţările vecine. În ţară s-a instaurat un regim politic autoritar care subminează bazele statului de drept, economia de piaţă şi valorile democratice. Populaţia este tot mai des impusă spre confruntări interne între regiuni, etnii, grupuri sociale, organizaţii obşteşti, businessmani şi întreprinzători.

Considerăm, că datoria noastră de cetăţeni ai acestei republici ne obligă să ne apărăm demnitatea de om în conformitate cu legea şi principiile democratice. Să ne spunem cuvîntul împotriva tuturor celor din coridorul puterii, care distrug democraţia ignoră şi încalcă Constituţia ţării, principiile statului de drept, valorile istoriei, culturii şi civilizaţiei moldoveneşti. Avem acest drept şi sîntem datori să-l folosim cu luciditate şi responsabilitate. Blocul “Moldova Democrată” vede eliminarea acestor ameninţări prin victoria sa la alegerile parlamentare din 2005 şi constituirea unei majorităţi democratice în viitorul parlament.

Stimaţi concetăţeni!

Sîntem cu toţii în faţa unei alegeri decisive. Lupta electorală din primăvara anului 2005 v-a fi grea pentru că este o luptă cu minciuna reprezentată de guvernarea comunistă.

Noi ne propunem să mergem pe calea modernizării statului şi prosperării lui, spre un viitor

demn pentru noi şi urmaşii noştri, să nu permitem să fie demolate valorile democratice, să nu cedăm în faţa fărădelegii, a şantajului şi a minciunii.

Realizarea acestor sarcini pot fi posibile doar în cazul prezenţii în societate a unei raţiuni la nivel de stat., a voinţei politice şi a responsabilităţii bazate pe un larg sprijin din partea poporului.

Numai unindu-ne şi acţionînd împreună vom putea schimba viaţa în bine!
Trăiască “Moldova Democrată”!
Victorie!

Centrul de presă al BMD
Discurs al Preşedintelui BMD la Reuniunea naţională de lansare la Chişinău Declaraţie privind protejarea Republicii Moldova în faţa totalitarismului