Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Valeriu Munteanu: O asemenea abordare nu poate fi numită Strategie, poate doar un Cod de intenţii

|versiune pentru tipar||
PL / 18 mai 2012
Partidul Liberal

Discursul deputatului PL Valeriu Munteanu privind Strategia Naţională de Dezvoltate “Moldova 2020”, rostit în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 18 mai 2012

Domnule preşedinte al Parlamentului,
Stimaţi deputaţi,

În ultima perioadă Parlamentul a adoptat mai multe strategii şi programe, fiecare de o importanţă majoră în domeniile de reglementare.

Astăzi, Guvernul propune spre aprobare o strategie complexă, care cuprinde 7 domenii prioritare de dezvoltare a societăţii, cu o însemnătate foarte mare.

Constatăm însă cu regret că ori Guvernul, sau mai exact Cancelaria de Stat, s-a extenuat în procesul elaborării strategiilor, ori la mijloc sunt abordări de suprafaţă, pentru că Strategia Naţională de Dezvoltare “Moldova 2020”, expediată Parlamentului, reprezintă un document cel puţin insuficient, dacă nu chiar unul modest.

Stimaţi colegi,

Studiind minuţios conţinutul Strategiei, inclus în cele 70 de pagini (asta în timp ce strategiile naţionale ale altor state cuprind sute de pagini!), am constatat insuficienţa acestui important document. Nu poate fi înţeleasă valoarea şi aplicabilitatea practică a Strategiei, dacă peste 2/3 din volumul acesteia îl formează constatările de fapt şi analiza situaţiei actuale.

În opinia noastră, o strategie bine fundamentată, urmează să propună soluţii detaliate şi tranşante, nu doar să indice domeniile de intervenţie, lăsând pe seama altora aplicarea în practică.

O asemenea abordare nu poate fi numită Strategie, poate doar un Cod de intenţii, dată fiind lipsa desăvârşită a paşilor concreţi de implementare.

Oricum, urmează să le mulţumim autorilor Strategiei pentru întocmirea unei radiografii veridice a situaţiei actuale, însă în privinţa aptitudinilor de prognozare rămânem sceptici, având în vedere lipsa unui mecanism viabil de implementare şi monitorizare, competenţele fiind atribuite prioritar Cancelariei de Stat şi Ministerului Finanţelor.

Stimaţi colegi,

Analizând direcţiile principale de dezvoltare ale Strategiei, ne exprimăm nedumerirea în privinţa accentuării dezvoltării învăţământului secundar profesional şi mediu de specialitate, în detrimentul celui superior. Oare, în viziunea autorilor Strategiei, Republica Moldova are o mai mare nevoie de strungari şi tractorişti decât de ingineri şi economişti ? Oare asta ne dorim noi astăzi pentru copiii din şcoli şi grădiniţe?

La fel, o viziune limitată transpare şi la capitolul drumuri, efortul concentrat fiind direcţionat spre reabilitarea şoselelor republicane şi a celor locale existente, fără a prevedea, de exemplu, construcţia unor şosele de centură extrem de necesare sau dezvoltarea de noi artere magistrale pe direcţia vest-est, enunţată fiind în Strategie dorinţa de transformare a Republicii Moldova într-un coridor de tranzit internaţional.

Domnilor deputaţi,

Spuneam mai sus despre expunerea bună a situaţiei actuale şi lipsa de soluţii în Strategia supusă adoptării. La capitolul sistem de pensii avem cel mai elocvent exemplu în acest sens: deşi în conţinutul capitolului se constată necesitatea dezvoltării fondurilor private de pensii şi lipsa cu desăvârşire a cadrul legislativ aferent, nu sunt prevăzute nicio acţiune în acest domeniu.

În mod cert, un document care se vrea Strategie şi nu Raport trebuie să conţină şi unele măsuri de influenţă pozitivă?

Este adevărat, Strategia Naţională de Dezvoltare “Moldova 2020”este primul document de planificare strategică pe termen lung, elaborat de Guvernul Republicii Moldova, dar acest lucru nu trebuie să justifice în nici un fel, adoptarea unui document, care nu ar corespunde în totalitate spiritului unei Strategii, de o asemenea anvergura.

Astfel, către lectura a doua, Strategia trebuie îmbunătăţită considerabil, iar alături de obiectivele specifice, prezente în Strategie, trebuie detaliate şi explicate acţiunile prin care se vor ajunge la indicatorii propuşi.

În aceste condiţii, Fracţiunea Partidului Liberal va susţine în primă lectură adoptarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare “Moldova 2020” şi va contribui activ la perfecţionarea acestui document, ridicând astfel calitatea textului Strategiei, la nivelul sonor şi promiţător al denumirii acestui document.

Sursa: www.pl.md

Deputata Corina Fusu, în discuţie cu viceminiştrii de profil despre integrarea europeană a Republicii Moldova Liberalii de la Paris au comemorat 200 de ani de la anexarea Moldovei dintre Prut şi Nistru de către Rusia Ţaristă