Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia protestului din faţa Procuraturii Generale

|versiune pentru tipar||
PPCD / 29 februarie 2012
Partidul Popular Creştin Democrat
Domnului Valeriu Zubco
Procuror General al Republicii Moldova

Scrisoare deschisă

Domnule Procuror General,

Vă adresăm acest demers public cu cererea expresă să iniţiaţi toate procedurile legale necesare în vederea punerii sub urmărire penală a conducătorilor coaliţiei de guvernământ, Vladimir Filat, Marian Lupu şi Mihai Ghimpu, care se fac vinovaţi de uzurparea puterii de stat, calificată, în conformitate cu articolul 2 al Constituţiei, ca cea mai gravă crimă împotriva poporului.

După formarea majorităţii parlamentare cei trei cetăţeni ai Republicii Moldova care conduc partidele din arcul guvernamental au pus în aplicare, cu rea credinţă şi în mod metodic, un plan de subordonare a tuturor instituţiilor autonome şi independente ale puterii, au adaptat o serie de legi la interesele de cartel ale acestei grupări şi au încălcat de mai multe ori procedura constituţională de alegere a preşedintelui republicii.

Însăşi Anexa secretă la Acordul de constituire a AIE-2, semnată în taină de V. Filat, M. Lupu şi M. Ghimpu la 30 decembrie 2010, este o probă evidentă de comitere a unui atentat direct împotriva statului de drept, prin urmare o încălcare vădită a articolului 1 al Constituţiei, care stabileşte prin alineatul 3) că Republica Moldova este un stat de drept.

Prin subordonarea Consiliului Superior al Magistraturii ca organ de autoadministrare a puterii judecătoreşti, prin jocurile murdare în jurul judecătoriilor economice, prin promovarea unor persoane compromise şi obediente puterii la cele mai înalte funcţii de conducere în instanţele judecătoreşti actuala guvernare practic a suprimat principiul separaţiei puterilor în stat, garantat de articolul 6 al Legii Fundamentale, precum şi independenţa Justiţiei, prevăzută de capitolul IX al Constituţiei “Autoritatea judecătorească”.

Astfel, actuala putere şi-a depăşit mandatul acordat de popor la ultimele alegeri parlamentare. Prin abuzurile sistematice comise de conducătorii de prim rang aceştia au arătat că nu mai sunt reprezentanţii legali ai poporului şi nu exercită puterea în formele stabilite de Constituţie, ci în nume propriu. Prin urmare, exponenţii coaliţiei de guvernământ sfidează în mod făţiş articolul 2 al Constituţiei “Suveranitatea şi puterea de stat” care stabileşte următoarele:

“(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.”

Acest principiu constituţional îşi găseşte reflectare şi în legislaţia penală, adică este vorba de o situaţie juridică ce ţine exclusiv de competenţa instituţiei pe care o conduceţi. Este evident că există nenumărate temeiuri legale pentru declanşarea procedurii de urmărire penală în baza articolului 339 al Codului Penal “Uzurparea puterii de stat”, care stabileşte prin alineatul 1) că “Acţiunile săvârşite în scopul uzurpării sau menţinerii forţate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani”

Procuratura Generală însăşi, ca parte componentă a Justiţiei, a fost subordonată politic prin aceeaşi Anexă secretă semnată de V. Flat, M. Lupu şi M. Ghimpu. Astfel, la capitolul “instituţii subordonate” din documentul respectiv este enumerată şi Procuratura Generală, care i-a revenit, ca urmare a acelei înţelegeri criminale, Partidului Democrat. Această înţelegere secretă reprezintă o încălcare directă a normei constituţionale, care stabileşte, prin Articolul 124, că “Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor…”, dar şi o sfidare a prevederii din articolul 1 al Legii cu privire la Procuratură, care stabileşte că aceasta “este o instituţie autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti”.

În această situaţie Dumneavoastră personal Vă revine obligaţia de serviciu să restabiliţi prestigiul instituţiei pe care o conduceţi şi să dovediţi societăţii că reprezentaţi interesele cetăţenilor, şi nu cele ale clanurilor mafiote care V-au instalat în funcţie.

Considerăm necesar să Vă atragem atenţia în mod public asupra faptului că lipsa unei reacţii adecvate din partea Dumneavoastră şi nedorinţa de a iniţia un dosar de urmărire penală împotriva celor trei cetăţeni Vă poate transforma în complice la crima de uzurpare a puterii de stat.

În numele membrilor Comitetului pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei

Iurie Roşca
Vladimir Donţul
Pavel Midrigan
Alexei Tulbure
Alexandru Corduneanu
Eduard Roşca
Radu Buşilă

Sursa: iurierosca.md

Rezoluţia protestului din Piaţa Marii Adunări Naţionale a Comitetului pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei Rezoluţia mitingului de protest organizat de Comitetul pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei