Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Conferinţa de presă “Declaraţia de avere — test de integritate”

|versiune pentru tipar||
iulie 2016 | 
Conferinţa de presă “Declaraţia de avere — test de integritate”

Pe 18 iulie 2016, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă rezultatele monitorizării corectitudinii completării de către demnitarii publici a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2014. Acestea constată mai multe nereguli admise de către demnitari în completarea declaraţiilor. Cele mai frecvente nereguli ţin de nedeclararea valorii bunurilor imobile şi mobile deţinute — în 82 de cazuri demnitarii au omis să indice în declaraţii valoarea terenurilor, apartamentelor/caselor sau a automobilelor aflate în posesie sau folosinţă. O altă neregulă depistată este nedeclararea de către demnitari a conturilor bancare — 55 de cazuri sau circa 30% din declaraţiile din 2014. În 25 de cazuri sau 13%, ADEPT a constatat declararea de către demnitar a unui bun cu o valoarea mult mai mică decât cea reală, iar în 23 de cazuri sau 12%, demnitarii au admis neconcordanţe între declaraţia cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţia de interese. Persoanele care au admis majoritatea neregulilor sunt deputaţi şi judecători.

În activitatea sa de monitorizare a integrităţii demnitarilor publici, ADEPT a observat şi activitatea Comisiei Naţionale de Integritate legată de publicarea şi gestionarea declaraţiilor. Principalele nereguli constatate de ADEPT se referă la lipsa unui control eficient al CNI asupra serviciilor prestate de către compania responsabilă de scanarea declaraţiilor de venit şi interese, gestiunea incorectă a datelor cu caracter personal, întârzierile sistematice în publicarea versiunilor electronice ale declaraţiilor.

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT monitorizează de 2 ani integritatea persoanelor cu funcţii de demnitate publică prin intermediul paginii web www.avere.md. Monitorizarea se efectuează prin contrapunerea declaraţiilor demnitarilor, începând cu anul 2009 şi analiza corespunderii conţinutului acestora cu prevederile legii Nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii. Pagina web www.avere.md a fost creată şi este menţinută cu suportul financiar al Fundaţia Soros-Moldova, în cadrul proiectului “Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică”.