Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Comunicat de presă: Erori admise de CNI în prelucrarea declaraţiilor de venit şi interese

|versiune pentru tipar||
noiembrie 2015

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a efectuat o analiză a declaraţiilor de venit şi interese pentru anul 2014, a proceselor de gestionare a acestora de către Comisia Naţională pentru Integritate (CNI) şi a constatat o serie de nereguli admise la prelucrarea declaraţiilor. Cele mai grave abateri se referă la lipsa unui control eficient al CNI asupra serviciilor prestate de către compania responsabilă de scanarea declaraţiilor de venit şi interese, gestiunea incorectă a datelor cu caracter personal, întârzierile sistematice în publicarea versiunilor electronice ale declaraţiilor şi nepublicarea declaraţiilor membrilor CNI.

Astfel, în versiunile electronice ale declaraţiilor de venit şi interese, CNI a admis ascunderea prin haşurare a unor informaţii de interes public care nu prezintă date cu caracter personal. În particular, aceasta se referă la denumirile şi adresele juridice ale societăţilor comerciale în care demnitarii deţin cote-părţi. În aceste condiţii, devine dificilă detectarea posibilelor conflicte de interese şi incompatibilităţi ale funcţionarilor public. Deşi ADEPT a atenţionat CNI asupra acestor nereguli şi a solicitat remedierea lor, informaţiile de interes public din declaraţiile de venit publicate pe pagina web a CNI rămân în continuare ascunse.

În acelaşi timp, pe pagina web a CNI sunt publicate declaraţii care, din contra, divulgă date cu caracter personal. Aceleaşi nereguli au fost depistate şi în raport cu declaraţiile de venit din anul 2013, fără ca CNI să întreprindă acţiuni determinate pentru redresarea acestora. Dimpotrivă, licitaţiile organizate de CNI pentru achiziţionarea serviciilor de digitizare şi scanare a declaraţiilor de venit şi interese au fost câştigate doi ani consecutiv de către Întreprinderea de Stat “Fiscservinform”. Pentru anul 2015 valoarea contractului este de circa 800 mii lei, aproximativ de trei ori mai mare decât în 2014.

Conform legislaţiei, CNI este obligată să publice pe pagina web toate declaraţiile depuse de funcţionari în termen de 30 de zile de la primirea acestora şi să asigure accesul public permanent la acestea. Deşi data-limită pentru depunerea declaraţiilor este de 31 martie, grosul declaraţiilor pentru anul 2014 a început a fi publicat pe pagina web a CNI abia în luna noiembrie 2015.

ADEPT mai atenţionează şi asupra faptului că pe pagina web a CNI lipsesc declaraţiile de avere şi interese ale membrilor CNI pentru toţi anii de la începutul activităţii acesteia. Aceasta reprezintă atât o gravă încălcare a legislaţiei, cât şi a principiilor fundamentale de asigurare a transparenţei şi integrităţii.

ADEPT monitorizează şi analizează declaraţiile de avere şi interese ale demnitarilor publici. Concluziile în baza declaraţiilor, precum şi neregulile depistate la completarea acestora sunt făcute publice pe pagina web www.avere.md, unde la moment pot fi găsite declaraţiile de venit pentru perioada 2009–2014 pentru mai mult de 100 de demnitari. Activităţile sunt desfăşurate în cadrul proiectului “Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică” finanţat de Fundaţia Soros-Moldova.