Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 34, perioada octombrie–decembrie 2014

|versiune pentru tipar||
februarie 2015 | 
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 34, perioada octombrie–decembrie 2014

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic Independent “Expert-Grup” au prezentat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale “Euromonitor”, în care sunt descrise principalele evoluţii şi provocări în implementarea Planului de Acţiuni UE-Moldova în perioada octombrie-decembrie 2014.

La capitolul progrese menţionăm simplificarea eliberării certificatului fitosanitar pentru export, prin reducerea cu 50% a numărului de documente solicitate de la agenţii economici, care va diminua costurile de obţinere a certificatului fitosanitar la export cu 70% şi a timpului de aşteptare cu 50%. În acelaşi timp, termenul de eliberare a autorizaţiei de funcţionare în comerţ a fost redus de la circa 70 zile în momentul actual până la 7 zile.

Un eveniment important ce ţine de politica industrială a fost semnarea contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale dintre Republica Moldova şi România. Contractul dat a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2015, stabilind un preţ de 276,6 USD pentru 1000 metri cubi de gaz. În cadrul aceluiaşi proiect, este planificată extensiunea în 2015 a gazoductului Iaşi-Ungheni până la Chişinău. Tot la capitolul politică industrială, menţionăm implementarea etichetării energetice a produselor casnice, care va contribui la îmbunătăţirea calităţii produselor, la reducere consumului de energie şi la diminuarea impactului negativ asupra mediului.

La capitolul transport, menţionăm acordul semnat între executiv şi BERD privind finanţarea în valoare de 52,5 milioane de euro a modernizării Căii Ferate a Moldovei. Aceasta prevede reabilitarea infrastructurii feroviare, dar şi achiziţionarea a zece locomotive multifuncţionale noi.

La capitolul e-guvernare, menţionăm lansarea sistemului informaţional automatizat E-reporting, care permite agenţilor economici să transmită rapoartele prin Internet, ceea ce simplifică procesul de depunere a formularelor. În plus, în cea de-a doua etapă de digitizare a actelor de stare civilă, se planifică digitizarea adiţională a 9 milioane de acte, ceea ce va facilita accesul cetăţenilor la servicii publice calitative, dar şi o gestiune mai eficientă şi mai sigură a datelor.

La capitolul restanţe, procuratura întâmpină mari dificultăţi în a incrimina falsurile în declaraţiile de venituri şi proprietate, din cauza unor legi ambigue şi unei sarcini aparent imposibile a acestora de a proba uzul de fals. În acest condiţii, sunt necesare prevederi clare care ar incrimina cert indicarea în declaraţie a datelor eronate sau incomplete, dar şi aprobarea proiectului de lege recent prezentat în Parlament, care cuprindea propuneri în acest sens.

Totodată, la finalul mandatului, legislativul nu a reuşit să promoveze un şir de legi menite să asigure o mai bună protecţie a drepturilor omului în Republica Moldova, prin neadoptarea în lectură finală a proiectului de lege cu privire la introducerea unei cote de reprezentare minimă atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, pentru a asigura promovarea participării active a femeilor la luarea deciziilor în structurile de reprezentare publică.

În ceea ce priveşte reglementarea conflictului transnistrean, menţionăm adoptarea de către Parlament a Declaraţiei cu privire la procesele de reintegrare teritorială a ţării în contextul parcursului european al Republicii Moldova, care vine să seteze încă o dată reintegrarea teritorială a Republicii Moldova ca o prioritate naţională.