Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Lansarea Raportului Euromonitor nr. 36, perioada august–decembrie 2015

|versiune pentru tipar||
ianuarie 2016 | 
Lansarea Raportului Euromonitor nr. 36, perioada august–decembrie 2015

Pe 27 ianuarie 2016, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup” şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT au prezentat rezultatele exerciţiului de monitorizare a implementării Acordului de Asociere Moldova-UE în perioada august-decembrie 2015. Raportul de monitorizare analizează angajamentele asumate de autorităţile naţionale în 23 domenii politice, 15 domenii ce ţin de cooperarea economică şi cooperarea sectorială, şi 10 domenii ce ţin de Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC). Raportul a fost elaborat cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul programului “Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” implementat de FHI 360.

În perioada monitorizată, experţii au analizat 731 acţiuni. Dintre acestea, doar 21% au fost calificate drept realizate, iar 11% au fost realizate parţial. În acelaşi timp, aproximativ o jumătate din acţiuni (49%) sunt în proces de realizare, iar 19% acţiuni au fost nerealizate. Astfel, pentru perioada monitorizată, implementarea agendei de asociere poate fi considerată drept una destul de modestă.

Principalele realizări ţin de deblocarea, cel puţin preliminară, a discuţiilor cu autorităţile din regiunea Transnistreană pe marginea implementării Acordului de Asociere, lansarea unor proiecte de twinning (instrument de cooperare intre ţări membre UE şi ţări beneficiare) foarte importante în domeniul financiar.

Aceste realizări au fost umbrite de persistenţa unor eşecuri majore. În particular, putem menţiona perpetuarea tensiunilor politice şi a incertitudinii privind semnarea unui memorandum cu Fondul Monetar Internaţional şi, respectiv, deblocarea finanţării externe, terfiveresarea reformei Procuraturii şi a Comisiei Naţionale de Integritate, a reformelor cuprinzătoare în sectorul financiar-bancar, eşecul numirii unui nou Guvernator al BNM, precum şi o comunicare ineficientă între instituţiile publice pentru implementarea celor mai necesare reforme.

Aşadar, agenda de asociere trebuie intensificată prin acţiuni urgente şi consecvente, printre care: creşterea transparenţei instituţiilor-cheie faţă de societate, sporirea participării de facto a societăţii civile în procesul de consultări publice, promovarea meritocraţiei în interiorul instituţiilor publice şi depolitizarea acestora. De asemenea, este imperativă adoptarea unui plan de acţiuni de asanare a sectorului bancar prin sporirea independenţei BNM, îmbunătăţirea insturmentelelor de supraveghere bancară, de-offshorizarea sectorului bancar şi nu în ultimul rând, responsabilizarea managerilor băncilor comerciale. În plus, este nevoie de promovarea încadrării regiunii transnistrene în procesul de implementare a prevederilor de bază a Acordului de Asociere, în special în domeniul verificării şi respectării regulilor de origine, procedurilor de vămuire şi respectarea standardelor de calitate.