Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Prezentarea îndeplinirii promisiunilor electorale din domeniul economie şi finanţe

|versiune pentru tipar||
octombrie 2014 | 
Prezentarea îndeplinirii promisiunilor electorale din domeniul economie şi finanţe

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat pe site-ul www.promis.md analiza onorării promisiunilor electorale din domeniul economiei şi finanţelor făcute de către partidele politice de la guvernare.

Cele mai multe promisiuni măsurabile în domeniul economiei şi finanţelor le-a făcut Partidul Liberal, 18 la număr; urmat de Partidul Liberal Democrat cu 2 promisiuni. Partidul Democrat nu a făcut oficial nici o promisiune măsurabilă în acest domeniu.

În general, promisiunile electorale făcute în 2010 au ţintit cele mai acute probleme economice ale Republicii Moldova: eradicarea sărăciei, crearea de noi locuri de muncă bine plătite, reîntoarcerea migranţilor de peste hotare, etc.

Printre principalele progrese înregistrate de Moldova în perioada 2010–2014, enumerăm:

  1. Negocierea şi intrarea în vigoare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
  2. Reducerea sărăciei monetare. În perioada 2010–2013, rata sărăciei absolute s-a redus de la 21.9%
  3. la 12.7%, iar rata sărăciei extreme s-a redus de la 1.4% la 0.3%;
  4. Creşterea Produsului Intern Brut în medie cu 5.5% şi reducerea deficitului curent în PIB de la 7.9% la 4.8%;
  5. Diversificarea pieţelor de desfacere — ponderea Federaţiei Ruse în calitate de cea mai importantă piaţă de desfacere a produselor agro-alimentare moldoveneşti reducîndu-se de la 26.4% în 2010 la 14.1% în 2013.

Cu toate acestea, multe dintre promisiunile făcute în electorala din 2010 au rămas nerealizate. Această situaţie rezidă din faptul că partidele politice abordează în perioada electorală probleme complexe, soluţionarea cărora necesită timp şi, în special, un efort consolidat din partea mai multor instituţii publice. O constrîngere majoră în acest sens ţine de capacităţile instituţionale, financiare şi de resurse umane limitate la majoritatea autorităţilor publice. Principalele regrese înregistrate în această perioadă se referă la: transparenţa bugetară redusă, corupţia în activitatea antreprenorială, perpetuarea tendinţelor migraţioniste şi ocuparea redusă a tinerilor specialişti din mediul rural.

Portalul www.promis.md este o platformă de reflectare a activităţii şi performanţei politicienilor şi a demnitarilor aleşi. Scopul de bază al platformei este responsabilizarea politicienilor şi a înalţilor demnitari pentru activităţile desfăşurate în cadrul mandatului obţinut ca urmare a votului cetăţenilor. În acelaşi sens, platforma îşi propune să fie un suport pentru educaţia civică a alegătorilor şi pentru crearea unei comunităţi de cetăţeni responsabili de alegerile pe care le fac, care reacţionează constant şi adecvat la activitatea mandataţilor.

Suportul financiar pentru elaborarea de către Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT a platformei este asigurat de către National Endowment for Democracy în cadrul proiectului “Empowering citizens to monitor the politicians’ promises”.