Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Declaraţia a aripei de tineret a Partidului Socialiştilor “Garda Tînără”

|versiune pentru tipar||
PSRM / 10 septembrie 2012
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Evenimentele ce au avut loc pe 5 august în capitala de nord a Moldovei, în cadrul cărora toate forţele patriotice au împiedicat marşul unioniştilor — preocupă şi în continuare forţele antistatale, iar autorităţile moldoveneşti în loc să apere interesele propriilor cetăţeni, care pledează pentru apărarea Patriei, promovează interesele cetăţenilor din România, care cheamă în mod deschis la lichidarea statului moldovenesc. La o lună după evenimentele din august, locuitorii din Bălţi sînt în continuare chemaţi la poliţie, amendaţi, intimidaţi şi ameninţaţi cu urmărirea penală.

Pe data de 5 august, aripa de tineret a Partidului Socialiştilor “Garda Tînără”, a desfăşurat în capitala de nord a Moldovei o acţiune patriotică în cadrul campiniei “Iubesc Moldova”. Şi anume Garda Tînără a fost una din puţinele organizaţii care s-a prezentat cu drapelul de stat şi lozinca “Moldova! Moldoveni! Moldovenesc!”

Pe 7 septembrie, în adresa Gărzii Tinere şi a liderului organizaţiei din Bălţi, Mihail Ahremţev, a fost înaintată acuzaţia că pe 5 august în timpul marşului eşuat al unioniştilor în oraşul Bălţi, ei au încîlcat legea şi sînt obligaţi să plătească o amendă pentru faptul că prin metode paşnice şi legale au apărat statalitatea Republicii Moldovaşi oraşul său natal — Bălţi.

Aripa de tineret a Partidului Socialiştilor “Garda Tînără” îşi exprimă protestul împotriva evenimentelor ce au avut loc în Bălţi.

Cerem:

Încetarea oricărei urmăriri şi presiuni din partea poliţiei, atît împotriva activiştilor Gărzii Tinere, cît şi împotriva locuitorilor simpli ai oraşului Bălţi.

Cît mai curînd posibil, de a organiza cercetarea evenimentelor din 5 august, în Bălţi pentru a găsi adevăraţii vinovaţi a celor petrecut e în ziua respectivă.

Astăzi, atragem atenţia publicului faţă de samavolnicia ce are loc, iar mîine vom purcede la acţiuni concrete.

Garda Tînără este gata să întreprindă orice acţiuni legale pentru a soluţiona situaţia creată şi a proteja atît locuitorii din Bălţi, cît şi toţi locuitorii din ţară.

De menţionat că cele spuse de noi nu rămîn doar vorbe. De repetate rînduri noi am demonstrat publicului că sîntem în stare să atingem scopurile propuse. Un exemplu vădit al acestui fapt sînt evenimentele petrecute astăzi în cadrul întîlnirii Guvernului, unde Igor Dodon a obţinut un aviz pozitiv referitor la initiaţiva privind interzicerea marşurilor unioniştilor.

Sursa: gardatinara.md

Curtea de Apel va judeca legalitatea marşului unioniştilor Igor Dodon a reuşit să obţină de la Guvern aviz pozitiv pentru iniţiativa de interzicere a marşurilor unioniste