Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Prezentarea îndeplinirii promisiunilor electorale din domeniul combaterii corupţiei, ordine publică şi justiţie

|versiune pentru tipar||
noiembrie 2014 | 
Prezentarea îndeplinirii promisiunilor electorale din domeniul combaterii corupţiei, ordine publică şi justiţie

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă gradul de realizare a promisiunilor electorale din domeniile Combaterii corupţiei, Ordinii publice şi Justiţiei făcute de către partidele politice de la guvernare în 2010.

Cele mai multe promisiuni măsurabile în domeniul Combaterii corupţiei le-a făcut Partidul Liberal, 5 la număr, fiind urmat de Partidul Liberal Democrat din Moldova cu 3 promisiuni. Partidul Democrat din Moldova nu a făcut oficial promisiuni în acest domeniu. În domeniul Ordinii publice şi Justiţiei au fost făcute promisiuni doar de către PL — 2 promisiuni. PDM şi PLDM nu au făcut promisiuni oficiale în acest domeniu.

În domeniul Combaterii corupţiei, 3 dintre cele 8 promisiuni făcute de partide au fost apreciate ca fiind îndeplinite “nesatisfăcător”, 2 promisiuni ca îndeplinite “satisfăcător” şi 3 promisiuni ca îndeplinite “bine”. În domeniul Combaterii corupţiei în perioada 2010–2014 s-a reuşit: reducerea imunităţii judecătorilor; ajustarea Codului penal la prevederile convenţiilor civilă şi penală ale Consiliului Europei şi la cele ale Convenţiei ONU împotriva corupţiei; creşterea pedepselor pentru luare şi dare de mită; transparentizarea declaraţiilor de interese personale ale funcţionarilor (demnitarilor) publici, înfiinţarea Comisiei Naţionale de Integritate. Evident, pornind de la specificul promisiunilor, dar şi de la modul în care acestea au fost realizate, eforturile nu au îmbunătăţit esenţial starea de fapt în domeniu, nivelul de răspîndire a corupţiei rămînînd o problemă majoră. Totodată, partidele de la guvernare nu au reuşit: să anuleze regimul de imunitate pentru deputaţi; să examineze şi să adopte o nouă Constituţie; să asigure transparentizarea proprietăţilor mass-media.

Promisiunile din domeniul Ordinii publice şi Justiţiei au fost realizate de o manieră satisfăcătoare (1 promisiune) şi bună (1 promisiune). Printre progrese este de menţionat elaborarea, adoptarea şi demararea procesului de implementare a unor documente de politici relevante domeniului: Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 şi Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră. Totuşi, implementarea acestora nu a luat amploarea cuvenită. Reforma organelor Procuraturii întîrzie, iar reformarea altor organe de drept este inconsecventă. A fost adoptată Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, structura şi organizarea Poliţiei deviind substanţial de la Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia. În procesul de reformare a Centrului Naţional Anticorupţie, autoritatea a fost plasată sub controlul Parlamentului, pentru ca ulterior, în scurt timp, să fie readusă în subordinea Guvernului. Procesul de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate nu este unul public vizibil, proiecte de legi relevante nefiind adoptate de Parlament.

Portalul www.promis.md este o platformă de reflectare a activităţii şi performanţei politicienilor şi a demnitarilor aleşi. Scopul de bază al platformei este responsabilizarea politicienilor şi a înalţilor demnitari pentru activităţile desfăşurate în cadrul mandatului obţinut ca urmare a votului cetăţenilor. În acelaşi sens, platforma îşi propune să fie un suport pentru educaţia civică a alegătorilor şi pentru crearea unei comunităţi de cetăţeni responsabili de alegerile pe care le fac, care reacţionează constant şi adecvat la activitatea mandataţilor.

Suportul financiar pentru elaborarea de către Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT a platformei este asigurat de către National Endowment for Democracy în cadrul proiectului “Empowering citizens to monitor the politicians’ promises”.