Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Conferinţă de presă pentru lansarea Raportului de evaluare a implementării Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012–2013

|versiune pentru tipar||
martie 2014
Conferinţă de presă pentru lansarea Raportului de evaluare a implementării Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012–2013

Astăzi, 20 martie 2014, Asociaţia ADEPT a lansat “Raportul de evaluare a implementării Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012–2013”.

Conform cercetării, la sfârşitul celor doi ani în care urmau să fie realizate activităţile Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012–2013 (PAGD), nivelul de implementare a acestui document este mediu, de circa 53%.

Obiectivele Planului de Acţiuni au fost atinse parţial, nivelul lor de realizare variind de la 40% (Obiectivul 3), la 47,17% (Obiectivul 1), până la 70,19% (Obiectivul 2). Cele mai mari performanţe Guvernul Moldovei le-a înregistrat în domeniul transparentizării cheltuielilor publice. În pofida progreselor înregistrate în perioada de referinţă, Guvernul mai are dificultăţi în asigurarea unui proces decizional participativ şi creşterea transparenţei procesului de guvernare, precum şi în îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice.

Printre principalele realizări înregistrate la implementarea Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în perioada 2012–2013 au fost: adoptarea legii privind reutilizarea informaţiilor; publicarea datelor pe portalul www.date.gov.md şi reactualizarea acestui portal; publicarea locaţiilor autorităţilor publice pe portalul geospaţial www.geoportal.md; deschiderea şi actualizarea datelor cu privire la asistenţa externă oferită Moldovei, dezvoltarea şi lansarea Sistemului Informaţional Electronic “Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice”. De o deosebită importanţă este continuarea procesului de digitalizare a serviciilor publice, un număr de 88 e-servicii fiind disponibile pe saitul servicii.gov.md.

În afară de realizările menţionate, în perioada de implementare au fost întâmpinate şi anumite dificultăţi care au dus la nerealizarea a circa o treime din subacţiunile planificate. Majoritatea dintre acestea vizează ajustarea cadrului legal şi normativ din domeniu. Realizarea mai slabă a măsurilor legislative indică asupra existenţei unor discrepanţe în nivelul de dedicaţie asumată de diferite instituţii ale statului implicate procesul de constituire a unui guvern deschis în Republica Moldova.

Principala concluzie este că în procesul de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012–2013 au fost înregistrate unele progrese, dar din cauza mai multor dificultăţi procesul de consolidare a unei guvernări deschise a decurs anevoios. Planul s-a realizat pe jumătate şi din cauza insuficienţei mecanismelor de monitorizare şi control ale realizării acţiunilor planificate, insuficienţei resurselor umane pregătite în ministere, dar şi a conştientizării parţiale de către ministere a importanţei iniţiativei de consolidare a guvernării deschise.

Evenimentul şi raportul au fost realizate în cadrul proiectului comun “Guvernare Deschisă pentru o societate informată şi activă”, implementat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul de Jurnalism Independent (CJI), cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/ Programul Buna Guvernare.