Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Apel al conducătorilor unor partide politice din Moldova, participante la Masa Rotundă cu Statut Permanent, în legătură cu articolul Secretarului General al Consiliului Europei, Walter Schwimmer: “Cu privire la Masa Rotundă în Moldova”

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) • PLAIRMUCMPDMPSRMPPCDPSLPRMPDPMPR (astăzi PL) • PEMAVE (astăzi PVE) • PNR (astăzi NOI) / 19 martie 2003
Reprezentantului special al
Secretarului General al
Consiliului Europei în RM,
domnului Jorgen Grunnet

Noi, conducătorii partidelor politice, participante la Masa Rotundă cu Statut Permanent, luînd cunoştinţă de conţinutul articolului Secretarului General al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, “Cu privire la Masa Rotundă în Moldova” exprimăm sincera noastră nedumerire în legătură cu aprecierea neobiectivă a activităţii ei la etapa iniţială de existenţă.

De asemenea, subliniem îngrijorarea noastră serioasă în legătură cu conţinutul propunerilor pentru reorganizarea esenţială a activităţii Mesei Rotunde, care din convingerea noastră fermă, nu corespund realităţilor create în Moldova şi în caz de realizare a lor, vor duce la minimalizarea eficienţei lucrului ei şi la lichidarea posibilităţii desfăşurării dialogului politic intern larg ca bază a stabilităţii social-politice în ţară, deci, vor distruge lăstarii unui proces democratic nou necimentat.

Este necesar să subliniem că Masa Rotundă cu Statut Permanent a partidelor politice, organizaţiilor social-politice şi obşteşti a fost constituită din iniţiativa unor formaţiuni politice şi obşteşti din ţară la începutul lunii aprilie 2002, în toiul crizei politice din republică, pentru a contribui la lichidarea treptată a ei în baza unui dialog politic intern din ţară. De aceea, noi am salutat sincer recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care se conţinea în Rezoluţia nr.1280, de la 24 aprilie 2002, despre oportunitatea “organizării Mesei Rotunde a partidelor politice, inclusiv extraparlamentare cu ajutorul Consiliului Europei”.

Important este să subliniem faptul, că numai în 10 luni de activitate a sa Masa Rotundă a unit în jurul său mai mult de jumătate din partidele existente, care reprezintă întreg spectrul politic din Moldova şi un şir de asociaţii obşteşti active din republică. Pentru ţara noastră polietnică cu un nivel jos de existenţă a populaţiei, care nu are tradiţii democratice stabile, care pînă în prezent este dezbinată teritorial pe linia rîului Nistru şi care mai păstrează amintirea groaznică a confruntării, inclusiv şi în problema găgăuză, posibilitatea discuţiei constructive în cadrul Mesei Rotunde a problemelor principale naţionale, cît şi elaborarea recomandărilor comune pentru Puterea existentă este un ajuns democratic esenţial al întregului popor moldovenesc din ultimul timp.

Sîntem convinşi că absenţa deasă a reprezentanţilor partidului de guvernămînt (PCRM) de la şedinţele Mesei Rotunde cu Statut Permanent nu dă temeiuri pentru concluzia, că “Masa Rotundă în Moldova nu a devenit un început bun”. Ea a demonstrat dreptul său la viaţă. Dar ca oricărui început democratic nou, îi este necesar un ajutor constructiv la întărirea lui de mai departe, în special, din partea comunităţii europene.

Noi regretăm că Secretarul General al Consiliului Europei, domnul Walter Schwimmer, a devenit persoana dezinformată despre conţinutul adevărat al formatului şi rezultatele principale ale Mesei Rotunde în exerciţiu, astfel fiind nevoit să propună un proiect practic nerealizabil de reorganizare a ei. (Explicarea acestei teze noi o aducem în anexă).

Nu există îndoială că referitor la Moldova este inadmisibil faptul de introducere artificială a ierarhiei formaţiunilor politice. Ele toate sînt egale în faţa legii şi prezintă o parte componentă importantă a societăţii civile. Limitarea artificială a rolului şi importanţei lor ar duce la înflorirea corupţiei, sărăciei de mai departe în republică şi, de asemenea, ar contribui la un nou scrutin de tensionare politică în ţară.

Împărtăşind viziunea Secretarului General şi a experţilor Consiliului Europei asupra problemei date, care necesită să fie discutată pe viitor în cadrul Mesei Rotunde, noi ne pronunţăm contra schimbării actualului format şi vă rugăm pe Dumneavoastră, domnule Jorgen Grunnet, să susţineţi poziţia noastră.

ANEXĂ

  1. Blocul Electoral “Alianţa Braghiş” a fost format pe parcursul ultimei campanii electorale parlamentare din 6 (şase) formaţiuni politice: Partidul Democraţiei Sociale “Furnica”, Uniunea Muncii, Partidul Socialist din Moldova, Uniunea Centristă din Moldova, mişcările social-politice “Speranţa-Nadejda” şi “Forţa Nouă”.

    După ultimele alegeri parlamentare din anul 2001, Partidul Democraţiei Sociale “Furnica” a fost reorganizat în “Alianţa Social-Democrată din Moldova”, care a introdus în Statutul său definiţia “lider politic” şi 1-a ales la acest post pe Dumitru Braghiş. Astăzi în componenţa fracţiunii parlamentare “Alianţa Braghiş” sînt de facto reprezentanţii numai ai unei părţi din cele sase, care au compus-o de la început şi pentru care au votat alegătorii Partidul Democraţiei Sociale “Furnica” (care mai tîrziu s-a reorganizat în Alianţa Social-Democrată din Moldova). Reprezentanţii celorlalte 5 (cinci) formaţiuni politice au părăsit sau au fost excluşi din fracţiunea parlamentară. Evident este faptul că aceşti reprezentanţi (pentru care, de asemenea, au votat alegătorii) nu i-au transmis domnului Dumitru Braghiş împuternicirile sale şi dreptul de reprezentare a intereselor lor politice în cadrul Mesei Rotunde reorganizate.

  2. La ultimele alegeri parlamentare dintre formaţiunile politice care nu au trecut în Parlament cel mai înalt rezultat a fost atins de Partidul Renaşterii şi Concilierii şi Partidul Democrat. Astăzi Partidul Renaşterii şi Concilierii în general nu există. Acesta împreună cu alte trei partide au format noul Partid Liberal care n-a participat încă la alegeri.

  3. Actualmente la Ministerul Justiţiei din RM sînt înregistrate peste două mii de formaţiuni neguvernamentale. Alegerea a două asociaţii din numărul lor pentru încadrarea la Masa Rotundă reorganizată, refuzînd argumentat altor (inclusiv celor care sînt fondatori şi care au participat activ la lucrările actualei Mesei Rotunde) este imposibil şi inadmisibil deoarece nu există un criteriu obiectiv care ar permite testarea celor mai influente în apărarea drepturilor omului şi fidelităţii cursului european.

Concluzia principală:
Formatul reorganizat al Mesei Rotunde, fără declanşarea unui conflict, practic nu poate fi realizat în varianta reorganizaţională propusă şi nu poate fi favorabil nici pentru societate, nici pentru actuala putere. Aceasta ar duce la un proces de distrugere a actualei Mese Rotunde şi transformarea ei într-o Masa Rotundă neviabilă.
Cu privire la Masa Rotundă în Moldova Walter Schwimmer, Secretar General al Consiliului Europei Declaraţie de presă a formaţiunilor politice Alianţa Social-Democrată, Partidul Liberal şi Alianţa Independenţilor