Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Curier electoral

Curier electoral din 30 august 2016

|versiune pentru tipar|

Decizia CC privind restabilirea dreptului cetăţenilor de a-şi alege prin vot direct Preşedintele

La 4 martie 2016, Curtea Constituţională (CC) a pronunţat Hotărârea privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova, privind modul de alegere a Preşedintelui. La originea cauzei s-a aflat sesizarea depusă de către 18 deputaţi ai fracţiunii parlamentare a PLDM la Curtea Constituţională pe 12 noiembrie 2015.

În cadrul şedinţei, Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile legii de revizuire a Constituţiei referitoare la modul de alegere a preşedintelui Republicii Moldova de către Parlament cu votul a 3/5 din numărul deputaţilor. Prin urmare, în vederea evitării vidului legislativ, Curtea a declarat neconstituţională Legea cu privire la alegerea preşedintelui şi a revigorat prevederile Codului Electoral privind alegerea şefului statului prin vot direct de către cetăţeni. Prevederile constituţionale au fost revigorate, dar nu integral, excepţia fiind punctul 2 din Art. 78, cu privire la vârsta cetăţeanului care poate fi ales în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. Curtea a decis să rămână neschimbată vârsta de 40 de ani împliniţi a candidatului la funcţia de preşedinte, deşi până la modificările constituţionale din 2000, cenzul de vârstă a fost de 35 ani.

30 octombrie 2016 — ziua desfăşurării alegerilor prezidenţiale

În cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 1 aprilie 2016, majoritatea parlamentară a adoptat hotărârea cu privire la organizarea alegerilor prezidenţiale în Republica Moldova pe data de 30 octombrie 2016. Principalul argument al iniţiatorilor proiectului de lege a fost hotărârea Curţii Constituţionale nr. 7 din 04.03.2016 prin care a revigorat prevederile Codului Electoral privind alegerea şefului statului prin vot direct de către cetăţeni.

Parlamentul a votat noua componenţă a Comisiei Electorale Centrale

În cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 17 iunie 2016, a fost adoptat proiectul privind desemnarea noilor membri ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), proiect susţinut cu votul a 79 de deputaţi. Din noua componenţă a CEC fac parte: Iurie Ciocan, propus de Platforma Social Democrată pentru Moldova, Andrei Volentir, propus de PDM, Vasile Gafton, propus de cei şapte deputaţi PLDM, Veaceslav Agrigoroae, vicepreşedinte al Centrului pentru Investigaţii Juridice, Rodica Ciubotaru, propusă de PL, Sergiu Gurduza, propus de PLDM, Maxim Lebedinschi, propus de PSRM, Alina Russu, propusă de PCRM şi Vladimir Şerban, propus de preşedintele Nicolae Timofti.

Totodată, la 27 iunie 2016, membrii CEC au ales conducerea instituţiei. În calitate de preşedinte a fost aleasă Alina Russu, în funcţia de vicepreşedinte a fost aleasă Rodica Ciubotaru, iar în funcţia de secretar general — Veaceslav Agrigoroae.

Parlamentul a adoptat amendamente la Codul Electoral

La 23 iunie 2016, cu votul a 55 de deputaţi au fost adoptate în lectură finală amendamentele la Titlului IV al Codului Electoral “Alegerile pentru funcţia de Preşedinte a Republicii Moldova”, care descriu procedura alegerilor prezidenţiale directe. Potrivit amendamentelor adoptate, desemnarea candidaţilor se va face cu 60 de zile înainte de alegerile planificate pentru 30 octombrie 2016. Aceştia vor avea la dispoziţie o lună pentru a colecta între 15 şi 25 de mii semnături de susţinere, iar campania electorală va începe pentru toţi odată, cu 30 de zile înainte de scrutin. Amendamentele mai prevăd că viitorul şef al statului, dacă este membru de partid, va trebui să renunţe la această calitate. Proiectul modificărilor la Codul Electoral a fost susţinut practic de toate fracţiunile parlamentare, fiind luate în consideraţie o parte din recomandările Comisiei de la Veneţia şi ale organizaţiilor societăţii civile. // Europa Liberă

CEC informează despre posibilitatea înregistrării prealabile on-line pentru alegerile prezidenţiale

Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 8 iulie 2016, cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care se află în străinătate sînt invitaţi să acceseze pagina www.alegator.md şi să completeze la rubrica “Înregistrare prealabilă” formularul de înregistrare şi declaraţia electronică, prin care îşi exprimă voinţa de a participa la alegeri. Ulterior, alegătorul va primi confirmarea privind înregistrarea sa prealabilă la adresa de e-mail pe care a indicat-o în formular. Înregistrarea prealabilă va permite identificarea concentraţiilor majore de alegători în vederea constituirii secţiilor de votare suplimentare. Perioada înregistrării prealabile pentru alegerile din 2016 s-a început la data de 10 mai 2016 şi se va încheia pe 19 septembrie 2016.

Perioada electorală va începe din 31 august 3016

Perioada electorală pentru alegerile prezidenţiale din această toamnă va începe la 31 august 2016. O hotărâre în acest sens a fost adoptată de Parlament pe 29 iulie 2016. În acest fel, deputaţii au modificat hotărârea nr. 55 din 1 aprilie 2016, prin care, la etapa adoptării, aceasta intra în vigoare începând cu data de 30 iulie curent. Decizia vine în contextul modificărilor operate la Codul electoral care reglementează noile condiţii de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte a Republicii Moldova.

CEC a prezentat numărul total de alegători înscrişi în Registrul de Stat al Alegătorilor

Comisia Electorală Centrală (CEC) a informat printr-un comunicat de presă că numărul total de alegători înscrişi în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) la data de 22 august 2016 este de 3,237,032.

Totodată, CEC atenţionează asupra faptului că din numărul total de alegători incluşi în RSA, doar 2,853,802 de cetăţeni cu drept de vot sunt atribuiţi pe circumscripţiile respective. Diferenţa cuprinde persoanele fără reşedinţă şi cetăţenii cu drept de vot domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului.

CCA a adoptat “Concepţia privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016”

În cadrul şedinţei CCA din 25 august 2016, a fost examinată şi adoptată “Concepţia privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016”. Conform Concepţiei, fiecare radiodifuzor, care va reflecta campania electorală, va depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală. Declaraţia se va depune la CCA în primele 7 zile de la aprobarea de către CEC a Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă. Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală va conţine, printre altele: 1. numele proprietarului/proprietarilor radiodifuzorului; 2. principiile asumate de către radiodifuzor privind reflectarea campaniei electorale; 3. principiile de organizare a dezbaterilor electorale; 4. ordinea în care sunt invitaţi participanţii la dezbateri; 5. modul de evidenţă a timpilor de antenă acordaţi concurenţilor electorali etc.

Radiodifuzorii, declaraţiile cărora nu vor fi aprobate de către CCA, nu vor avea dreptul să reflecte campania electorală la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.

Declaraţii şi comunicate de presă ale concurenţilor electorali