Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Curier electoral

Curier electoral din 4 februarie 2005

|versiune pentru tipar|

BMD împotriva duplicităţii

Liderul BMD, dl Serafim Urechean, a avut o întrevedere cu ambasadorul SUA la OSCE, dl Stephan Minikes. El a atras atenţia diplomatului american asupra faptelor care “trădează practicile duplicitare” ale autorităţilor în actuala campanie electorală.

Potrivit unui comunicat de presă al BMD, “Stephan Minikes s-a arătat îngrijorat de arestările şi hărţuiala, concurenţilor electorali, de angajarea poliţiei şi a birocraţiei administrative în intimidarea alegătorilor simpli”. Conform aceluiaşi comunicat “diplomatul american a menţionat că autoexcluderea posturilor «Pro TV», «Pervîi Kanal» şi a altora din procesul de reflectare a alegerilor pune mari semne de întrebare. Cu atît mai mult, cu cît aceste canale prezintă sub diferite forme concurenţii de pe lista partidului de guvernămînt”.

Condiţiile CEC pentru Transnistria

CEC a adoptat o hotărîre referitoare la examinarea demersului BMD privind condiţiile pentru exprimarea votului de către populaţia din regiunea Transnistreană la alegerile parlamentare din 6 martie 2005.

CEC a decis:

 1. sa ia act de demersul BMD;
 2. să solicite autorităţilor transnistrene a RM să comunice, în termen de trei zile, disponibilitatea de a garanta în regiunea respectivă următoarele:

  1. respectarea şi aplicarea uniformă a normelor internaţionale şi legale ale RM;
  2. circulaţia liberă a persoanelor, în special a concurenţilor electorali;
  3. eliminarea tuturor barierelor, taxelor, plăţilor etc. la frontiera administrativă cu regiunea transnistreană;
  4. circulaţia liberă a materialelor electorale (ziare, reviste, foi volante etc.);
  5. circulaţia liberă a presei scrise;
  6. securitatea concurenţilor electorali;
  7. accesul liber al observatorilor, atît interni, cît şi internaţionali;
  8. acordarea de spaţii şi încăperi concurenţilor electorali pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii;
  9. aplicarea şi respectarea regulamentelor privind reflectarea campaniei electorale;
  10. asigurarea pentru concurenţii electorali de drepturi egale la folosirea mijloacelor de informare în masă locale;
  11. oferirea de posibilităţi egale tuturor concurenţilor electorali în asigurarea lor tehnico-materială şi financiară;
  12. asigurarea pentru candidaţi a dreptului de a călători gratuit cu orice tip de transport public (cu excepţia taxi);
  13. asigurarea de drepturi egale tuturor concurenţilor electorali pentru desfăşurarea agitaţiei electorale;
  14. acordarea de timp gratuit tuturor concurenţilor electorali la instituţiile publice ale audiovizualului, în condiţiile stabilite de Comisia Electorală Centrală etc.

CEC va adopta o decizie privind deschiderea de secţii de votare în regiunea transnistreană a RM numai după ce va primi un răspuns pozitiv din partea administraţiei din Tiraspol privind garantarea de către ea a celor arătate mai sus.

Formaţiunile de opoziţie consideră că cerinţele CEC faţă de autorităţile transnistrene nu sînt respectate de autorităţile moldoveneşti integral nici pe malul drept al Nistrului aflat sub jurisdicţia Chişinăului.

BIDDO şi-a început activitatea

La invitaţia Ministerului Afacerilor Externe al RM, Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (BIDDO) al OSCE şi-a început activitatea în RM. Misiunea de observare a BIDDO/OSCE este condusă de ambasadorul Istvan Gyarmati. Echipa de bază a misiunii de observare este compusă din 12 experţi. De asemenea, au sosit 16 observatori pe termen lung (LTO) care vor monitoriza procesul electoral în 7 regiuni din RM. OSCE/BIDDO a comunicat că va invita 150 de observatori pe termen scurt care vor monitoriza desfăşurarea votării în ziua de 6 martie 2005. Deşi au avut invitaţii oficiale, observatorii străini au întîmpinat greutăţi în procesul de acreditare.

Rusia se implică în alegeri?

Agenţia BASA-press a difuzat o ştire în care se afirmă că Federaţia Rusă (FR)ar încuraja cetăţenii RM din Transnistria să voteze pentru BMD. Potrivit sursei liderul transnistrean Igor Smirnov s-ar fi întreţinut la Moscova cu reprezentanţi ai Preşedintelui Vladimir Putin. Aflarea lui Smirnov la Moscova ar fi motivată de “recentele acţiuni ale Chişinăului care au drept scop anihilarea influenţei Rusiei în zonă”. Se are în vedere: “solicitarea RM adresată Consiliului Permanent al OSCE de a lărgi formatul actual de negocieri; solicitarea desfăşurării unei misiuni internaţionale de evaluare care ar inspecta stocurile de armament, precum şi toate unităţilor militare şi paramilitare dislocate în regiune; reiterarea importanţei adoptării Declaraţiei de Stabilitate şi Securitate pentru RM (DSSRM); atenţionarea asupra ignorării deschise de către reprezentanţii FR a procedurilor de deplasare în raioanele de est ale RM”.

În replică, Ministerul de Externe al FR a acuzat autorităţile moldoveneşti de instituirea unei blocade economice şi diplomatice a Transnistriei, încercînd s-o elimine din procesul de negocieri. FR a lăsat să se înţeleagă că va examina posibilitatea semnării DSSRM dacă RM va relua negocierile asupra memorandumului Kozak.

Pentru a contracara acţiunile autorităţilor moldoveneşti, Smirnov ar fi coordonat la Moscova modalitatea de implicare în campania electorală din RM prin organizarea participării cetăţenilor domiciliaţi în Transistria la alegerile parlamentare şi îndemnarea acestora să voteze în favoarea BMD şi Blocului “Patria-Rodina”.

În 2001 Preşedintele Voronin a semnat împreună cu Smirnov un document prin care a recunoscut actele de identitate ale cetăţenilor emise de autorităţile transnistrene, deci nu ar trebui să existe impedimente pentru exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor din Transnistria.

Încă 6 candidaţi

CEC a înregistrat încă 6 candidaţi independenţi: Andrei Ivanţoc, deţinut politic în Transnistria; Tudor Tătaru, actor şi regizor; Alexandru Arseni, inginer; Busuioc Alexei, primar, satul Capaclia, raionul Cantemir; Fiodor Ghelici, pedagog; Victor Slivinschi, student la Universitatea de Stat din Moldova.

Termenul de prezentare a documentelor pentru înregistrarea concurenţilor electorali a expirat la 4 februarie. În total CEC a înregistrat 19 concurenţi electorali: 9 formaţiuni politice şi 10 candidaţi independenţi. Pînă la 11 februairie CEC poate decide asupra înregistrării altor concurenţi care au reuşit să depună documentele necesare pînă la 4 februarie.

Ivanţoc este candidat

CEC l-a înregistrat în calitate de candidat independet pe Andrei Ivanţoc, menţionînd că el este “deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, fiind ţinut în detenţie ilegală de 13 ani.”

“Andrei Ivanţoc a fost reprezentat la CEC de către soţia sa Eudochia şi de către colaboratorii Ziarului de Gardă. Eudochia Ivanţoc a ţinut să menţioneze în faţa CEC că Andrei va lupta şi în continuare pentru eliberarea sa, pentru eliberarea Transnistriei, pentru drepturile omului şi în special pentru drepturile victimelor regimului separatist în care se întruchipează toţi cetăţenii Moldovei care doresc o ţară integră şi unificată” (După “Ziarul de Garda”).

Dominaţia în presă

Asociaţia Prodemo a constatat că tirajul total săptămînal al presei simpatizante actualei guvernări constituie 177850 de exemplare, iar al celor care simpatizează formaţiunile de opoziţie este 312528 de exemplare, diferenţa constituind 134678 de exemplare. În luna noiembrie diferenţa a constituit 50500 exemplare pe săptămînă in favoarea presei simpatizante opoziţiei.