Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Curier electoral

Curier electoral din 9 februarie 2005

|versiune pentru tipar|

Preşedintelui PCRM afirmă

Preşedintele PRCM, Vladimir Voronin, a ţinut la 9 februarie 2005 o conferinţă de presă în cadrul căreia a afirmat că “noi sîntem interesaţi nu atât în obţinerea victoriei în cadrul campaniei electorale, cît în păstrarea stabilităţii instituţiilor democratice, în respectarea riguroasă a întregii proceduri electorale, în menţinerea vectorului european. Campania se desfăşoară normal, dar cam anemic. Pasivitatea principalelor concurenţi electorali a determinat în mare măsură o anumită reţinere şi din partea noastră… Pasivitatea unor reprezentaţi ai opoziţiei se poate explica prin dorinţa acestora de a se activiza după şase martie. În aceasta constă sensul nenumăratelor contestaţii la CEC cât şi nedorinţa de a-şi consuma forţele pentru a se întâlni cu alegătorii. O îngrijorare deosebită provoacă ameninţările fără precedent după caracterul lor de răfuială după alegeri care se publică deschis în presa de opoziţie”.

“Un rol deosebit în dezvoltarea scenariului puciului postelectoral urmează să-l joace aşa-zisa coaliţie 2005. Noi regretăm că această coaliţie, finanţată atît de generos de către sponsorii occidentali, de fapt i-a înşelat pe aceşti sponsori. Un mare număr de membre ai acestei coaliţii sînt membri ai partidelor politice care participă la alegeri. Coaliţia înregistrează şi hiperpolitizează aşa-zisele încălcări exclusiv doar din partea comuniştilor şi nu socoteşte importante încălcările comise de alţi concurenţi electorali. Situîndu-se pe poziţiile BMD, coaliţia foloseşte bani occidentali nu pentru promovarea democraţiei, ci îi iroseşte pentru diferite scheme de cârdăşie cu regimul totalitar din Transnistria. Noi deja înaintăm protestul nostru şi îl adresăm tuturor celor organizaţii ale căror bani sînt folosiţi contrar destinaţiei. Scenariul puciului popuşoiului care atît de mult le place unor politicieni de la noi este culmea prostiei şi a iresponsabilităţii. Nu este greu să organizezi un puci la Chişinău, dar cum conduci ţara în următorii patru ani, neavînd nici o autoritate, nici experienţă, nici încrederea alegătorilor. Eu cred că aceasta constituie o problemă foarte serioasă”.

PCRM către Coaliţia 2005

Secretarul CC al PRCM dl. Victor Stepaniuc a adresat o scrisoare deschisă Coaliţiei 2005, ambasadorilor ţărilor din UE şi SUA acreditaţi la Chişinău, misiunii OSCE, instituţiilor internaţionale acreditate în RM, opiniei publice în care se afirmă: “pe data de 3 februarie 2005 PCRM s-a adresat cu un Demers Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte — Coaliţia 2005 în care au fost prezentate mai multe cazuri de neelucidare de către sus-numită Coaliţie a încălcărilor legislaţiei electorale. Prin acelaşi demers PCRM a rugat să fie comentate aceste omiteri, care trezesc anumite suspiciuni şi neîncredere. Cu părere de rău, nimeni atît din conducerea Coaliţiei-2005, cât şi altcineva din reprezentanţi ai 152 de ONG, care cum s-a declarat fac parte din această coaliţie, nu a găsit timp pentru răspuns. Astfel, sîntem nevoiţi să explicăm cauzele unor neelucidări de fapte, care au avut loc în rapoartele acestei «uniuni benevole de organizaţii neguvernamentale».

Sîntem nevoiţi să constatăm, cu regret, că… acţiunile şi concluziile Coaliţiei 2005 dau dovadă de nivelul scăzut de observare şi analiză a procesului preelectoral, rezultatele finale fiind unilaterale, subiective şi părtinitoare. Această concluzie derivă din analiza obiectivă a comentariilor şi concluziilor Coaliţiei-2005 expuse în rapoartele date recent publicităţii. Am constatat, că majoritatea presupuselor încălcări (circa 90%) sînt invocate concurentului electoral PCRM, iar gravele încălcări ale celorlalţi concurenţi electorali continuă să fie intenţionat ignorate de Coaliţia 2005, în pofida faptului că în demersul său către Coaliţie-2005, PCRM a atras atenţia asupra acestui factor negativ.

Ţinem să menţionăm, că pînă în prezent PCRM a înaintat Comisiei Electorale Centrale peste 60 de sesizări privind încălcările grave ale Codului electoral, comise de concurenţii electorali Blocul electoral «Moldova Democrată» şi Partidul Social Democrat din Moldova.

Considerăm că caracterul subiectiv şi părtinitor al monitorizării efectuate de către Coaliţia-2005 se confirmă, fără îndoială, prin simpla analiză a componenţei conducerii Coaliţiei… În asemenea condiţii PCRM concluzionează că principiul neangăjării politice este unul impropriu Coaliţiei-2005, iar partizanatul politic devine unul din obiectivele primordiale ale acesteia.

La momentul actual, PCRM nu poate accepta Coaliţia 2005 în altă ipostază decît o filială tenebră şi protecţionistă a unor concurenţi electorali, încălcările flagrante ale cărora sînt intenţionat ignorate de către această organizaţie.

Considerăm deloc întîmplător faptul că a rămas neobservată de către Coaliţia-2005 şi Declaraţia Blocului electoral Moldova Democrată din 3 februarie 2005 prin care un şir de personalităţi publice, reprezentanţi ai organelor de drept sînt ameninţaţi direct cu răfuială după alegerile parlamentare din 6 martie 2005. Prin această declaraţie este sfidată însăşi Constituţia, potrivit căreia nici o persoană, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu.

Luînd în consideraţie partizanatul politic făţiş al Coaliţiei-2005 în favoarea BMD — formaţiune favorizată de regimul separatist de la Tiraspol — ne expimăm sincerul regret pentru faptul că sursele financiare externe prevăzute iniţial pentru promovarea democraţiei spre Est sînt îndreptate indirect pentru susţinerea regimului dictatorial şi antipopular de la Tiraspol.

Ne rezervăm dreptul de a insista pe lîngă organele de resort ca sumele primite din exterior de către Coaliţia-2005 să fie confiscate şi să se facă venit la buget, astfel cum prevede Codul electoral”.

PSDM vrea în colectivele de muncă

Liderii PSDM afirmă că ar dori şi ei să li se permită organizarea întîlnirilor electorale în colectivele de muncă, la fel cum i s-a permis pe 8 februarie 2005 candidatului PCRM, dnei Eugenia Ostapciuc, să se întîlnească cu colectivul Uzinei de Tractoare în orele de muncă, între 15.00–18.00.

BMD răspunde PRCM

BMD “apreciază, că ultimele insinuări lansate de liderul comunist Vladimir Voronin demonstrează clar de cine se teme actuala guvernare şi cine este forţa capabilă s-o învingă în aceste alegeri — BMD împreună cu cetăţenii ţării.

Partidul aflat la putere îşi confirmă atât intenţiile de a falsifica alegerile de la 6 martie, cât şi îngrijorarea, că fraudele vor provoca proteste din partea populaţiei. Autorităţile refuză să recunoască propria responsabilitate pentru gravele încălcări ale normelor electorale. Numai BMD a depus deja peste 70 de sesizări în diverse instanţe, care dovedesc comportamentul incorect al comuniştilor, intimidarea concurenţilor electorali şi a cetăţenilor, încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. În ce priveşte raioanele de est ale Moldovei, BMD a cerut să fie şi acolo asigurat dreptul la vot, ca şi pentru studenţi sau pentru cei plecaţi să-şi câştige existenţa peste hotare. Înlocuirea eforturilor corespunzătoare prin speculaţii ieftine este sub nivelul unui şef de stat, chiar dacă acesta se află la expirarea mandatului”.