Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Curier electoral

Curier electoral din 18 februarie 2005

|versiune pentru tipar|

Mesajul Departamentului de Stat al SUA

Agenţia INFOTAG a dat publicităţii declaraţia Departamentului de Stat al SUA adresată autorităţilor moldoveneşti. În declaraţia adusă la cunoştinţa publicului larg de către purtătorul de cuvînt al Departamentului Richard Baucher se menţionează:

“după declararea independenţei Republicii Moldova în 1991 aceasta şi-a creat o bună reputaţie în privinţa desfăşurării alegerilor parlamentare în conformitate cu standardele democratice internaţionale… Însă tendinţele observate în ultima vreme trezesc îngrijorări. Informaţiile despre reflectarea părtinitoare a evenimentelor de către mass-media publică, intimidarea opoziţiei din partea poliţiei, intimidarea organizaţiilor societăţii civile şi utilizarea resurselor publice în scopuri electorale trezesc îngrijorări şi pot pune la îndoială legitimitatea alegerilor… Alegeri libere şi corecte înseamnă mai mult decît desfăşurarea legală şi fără incidente a votării în ziua alegerilor…

Noi reiterăm îndemnul UE adresat autorităţilor moldoveneşti de a acorda atenţia cuvenită problemelor desemnate în raportul de estimare al OSCE. SUA salută invitaţia adresată de către RM observatorilor internaţionali de a monitoriza alegerile şi vom trimite reprezentanţii noştri în cadrul misiunii BIDDO/OSCE… SUA susţin procesul democratic liber şi corect dar nu vreun candidat sau partid.

Noi îndemnăm autorităţile RM să întreprindă paşi imediaţi şi hotărîţi îndreptaţi spre eliminarea oricăror dubii în privinţa onestităţii campaniei electorale şi a alegerilor. Ne exprimăm speranţa că desfăşurarea în continuare a alegerilor va confirma ataşamentul RM faţă de valorile ţărilor comunităţii euro-atlantice în cadrul cărora SUA vor putea acorda cel mai eficient sprijin evoluţiei RM spre prosperare şi un viitor european”.

PCRM atrage atenţia

Serviciul de presă al PCRM “sesizează repetat opinia publică, CEC şi misiunile de observatori internaţionali asupra încălcărilor grave ale legislaţiei electorale de către BMD.

PCRM a intrat în posesia copiei contractului de plasare a publicităţii electorale semnat pe de o parte de reprezentantul BMD şi pe de altă parte de agenţia de publicitate «VARO-inform». Conform contractului, semnat la 24 ianuarie 2005, perioada amplasării publicităţii electorale pe străzile mun. Chişinău este cuprinsă între data de 24.01.2005 pînă la 05.03.2005.

Atragem atenţia că Dispoziţia Primăriei nr. 71-d «Cu privire la stabilirea cotei maxime pentru afişaj electoral contra plată» a fost semnată de către S. Urechean, primarul mun. Chişinău, abia la 31 ianuarie curent. Potrivit pct. 1 din dispoziţie «se permite afişajul electoral exterior în municipiul Chişinău contra plată pe panourile publicitare private, autorizate în modul stabilit».

Remarcăm faptul, că contractul de prestare a serviciilor publicitare este semnat, iar afişajul este plasat înainte de emiterea dispoziţiei privind autorizarea afişajului electoral, încălcînd flagrant prevederile legislaţiei electorale. Mai mult ca atît, această dispoziţie n-a fost adusă la cunoştinţă atît concurenţilor electorali, cît şi opiniei publice.

Astfel, au fost încălcate prevederile Codului electoral, art. 47 alin. (13), potrivit căruia «autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să ofere concurenţilor electorali spaţiu de afişaj egal pentru toţi». Iar, art. 47 (4) din Codul electoral prevede expres că nici un concurent electoral nu va avea priorităţi în virtutea funcţiei pe care o deţine.

Am citat doar una din numeroasele încălcări din partea BeMD. Este un exemplu concret de utilizare a resursei administrative de către concurentul electoral BeMD, care s-a folosit de avantajele funcţiei liderului Blocului — de primar general al mun. Chişinău — în scopul agitaţiei electorale în favoarea sa, încălcînd drepturile legale ale altor concurenţi electorali”.

PSDM către Nezavisimaia Moldova

PSDM s-a adresat cu o scrisoare oficială către ziarul “Nezavisimaia Moldova”, în care a cerut, să i se acorde dreptul la replică, prin plasarea comunicatului de presă difuzat de PSDM, ca reacţie la publicarea în paginile ziarului a raportului integral despre conferinţa de presă din 9 februarie 2005, susţinută de preşedintele PCRM V. Voronin.

“PSDM îşi exprimă nedumerirea faţă de refuzul de a publica comunicatul în cauză, plasând, totodată, în prima pagină a «NM» un articol denigrator la adresa PSDM, în care, printre altele se afirmă că ziarul pe care îl conduceţi, funcţionează pe bază de autofinanţare. Că lucrul acesta nu corespunde realităţii îl confirmă Hotărârea Guvernului RM, publicată de «Monitorul Oficial» al RM nr.53–55 din 02.04.2004, prin care se alocă 170 mii lei pentru procurarea hârtiei predestinate pentru publicarea ziarelor «Nezavisimaia Moldova» şi «Moldova suverană».

Respectiv, afirmaţia noastră că ziarul «Nezavisimaia Moldova» este o publicaţie subvenţionată de Guvernul RM, adică din banii contribuabililor, inclusiv ai membrilor şi simpatizanţilor PSDM este corectă şi în virtutea acestui fapt solicităm insistent să vă conformaţi statutului pe care îl aveţi şi să publicaţi integral comunicatul PSDM”.

Ofertă pentru concurenţi

Agenţia Media “IMPACT” informează că “la ora actuala sînt în deplină desfăşurare emisiunile radio şi TV «Impact electoral», emisiuni de dezbateri electorale, produse de 16 posturi de televiziune şi 5 posturi de radio, parteneri ai proiectului «Impact electoral pentru o bună guvernare».

După ce concurenţii electorali înscrişi în cursa parlamentară au primit invitaţiile de a participa la dezbaterile preconizate, directorii şi producătorii acestor instituţii audiovizuale constată o prezentă slabă a partidelor politice pe ecranul posturilor private radio şi TV. La momentul cînd oferta postului de radio sau de televiziune este adresată concurenţilor electorali, stuff-urile politice invocă de cele mai multe ori resursele umane şi financiare insuficiente pentru a face faţă unui răspuns adecvat propunerilor primite.

Cu toate acestea, remarcăm că în succesiunea unor emisiuni de acest gen, produse zilele trecute la o serie de posturi locale şi regionale radio şi TV, pe parcursul următoarei săptămîni sînt programate dezbateri electorale la posturile de televiziune «Albasat TV» (Nisporeni), «Euronova» (Ungheni), «AVM» (Edineţ), «Almaz TV» (Drochia), «Canal X» (Briceni), «Flor TV» (Floreşti), «Impuls TV» (Soldăneşti), «Pro Media» (Cimişlia), «Sor TV» (Soroca), «TV Astra» (Rîşcani), «Elita TV» (Rezina), postul de radio «Vocea Basarabiei» (Chişinau).

Concurenţii electorali care au răspuns invitaţilor şi sînt aşteptaţi în studiourile radio şi TV ale instituţiilor menţionate sînt: Partidul Comuniştilor din RM, Partidul Popular Creştin Democrat, Blocul electoral «Moldova Democrata», Partidul Social Democrat din Moldova, Blocul electoral «Patria-Rodina», Candidatul independent Silvia Kirillov, Uniunea Centristă din Moldova, Partidul Uniunea Muncii «Patria-Rodina», Candidatul independent Tudor Tătaru.

Emisiunile «Impact electoral» fac obiectul unei oferte audiovizuale de premiera pe piaţa media, ofertă a societăţii civile şi a instituţiilor mass-media ce vine în sprijinul participanţilor în cursa electorala 2005”.

Teleradio-Moldova pichetată

Agenţia Basa-press a informat că aproximativ 20 de persoane au pichetat Casa Radio şi sediul televiziunii private NIT. Ei au cerut administraţiei Companiei publice naţionale “Teleradio-Moldova” şi NIT să prezinte informaţii veridice şi echidistante. Protestatarii erau preponderant pensionari şi se prezentau, în discuţiile cu presa drept membri ai BMD.

Sergiu Batog, producător general al CPN “Teleradio-Moldova”, şi-a exprimat regretul că nu au fost prezentate probe concrete privind încălcările de care Compania este acuzată. “Se face trimitere la rapoartele societăţii civile, care au fost contestate pe motiv că falsificau datele. Nu înţeleg de ce suntem pichetaţi doar noi, în timp ce posturile municipale Euro TV şi Antena C, de asemenea vizate în rapoartele ONG-urilor, sunt lăsate în pace”.