Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Curier electoral

Curier electoral din 3 februarie 2005

|versiune pentru tipar|

Imagine impecabilă a RM?

La 2 februarie Preşedintele RM, Vladimir Voronin, a avut o întîlnire cu membrii delegaţiei Comisiei de monitorizare a APCE, Josette Durrieu şi Andre Kvakkestad, aflaţi într-o vizită de documentare în Republica Moldova.

Printre subiectele discutate aceştia s-au referit la alegerile parlamentare din 6 martie curent. La afirmaţia raportorilor APCE referitoare la disponibilitatea autorităţilor transnistrene de a asigura desfăşurarea alegerilor parlamentare şi în raioanele de est ale RM Vladimir Voronin a menţionat că “în virtutea faptului că acest teritoriu nu este controlat de autorităţile legale ale statului şi nu există siguranţa securităţii şi corectitudinii procesului electoral, pentru desfăşurarea scrutinului va fi adoptat modelul stabilit în alegerile anterioare. Cetăţenii Republicii Moldova din regiunea transnistriană vor putea participa la scrutinul parlamentar la secţiile de votare din localităţile din dreapta Nistrului, urmînd ca liderii de la Tiraspol să nu împiedice realizarea dreptului constituţional al cetăţenilor la vot”.

Şeful statului “a reconfirmat interesul conducerii ţării pentru asigurarea unui proces electoral transparent şi democratic”. Raportorii CE au subliniat că “RM este printre puţinele ţări din cadrul CSI, care dispune de o experienţă pozitivă în organizarea alegerilor parlamentare”.

Presa de stat a informat despre menţionarea importanţei “menţinerii unei imagini impecabile a ţării noastre în acest sens, în special în contextul aspiraţiilor de integrare europeană a Republicii Moldova”.

Nu s-a comunicat despre faptul că “imaginea impecabilă” a RM a fost creată în alegerile din perioada 1994- 2001. După alegerile din 2003 misiunea de monitorizarea a OSCE a stabilit “tendinţe negative” în procesul electoral din cauza comportamentului autorităţilor, a poliţiei, partizanatului, mass-media electronică publică.

PSDM solicită implicare OSCE etc.

PSDM s-a adresat către organismele internaţionale, ambasade şi presă cu un mesaj special, privind condiţiile inegale şi inechitabile de desfăşurare a campaniei pentru scrutinul parlamentar din 6 martie 2005.

PSDM constată cu îngrijorare că campania electorală se desfăşoară cu multiple abuzuri şi ilegalităţi, într-o atmosferă de înfricoşare şi tensionare: a) PCRM s-a înregistrat la CEC în prin încălcarea Codului Electoral; b) justiţie independentă în RM nu mai există; c) PC a instituit un control total asupra mijloacelor de informare în masă de stat, care reflectînd zilnic cu lux de amănunte, activităţile guvernării, ce poate fi calificat drept publicitate electorală în favoarea PCRM.; d) organele de poliţie intimidează activiştii opoziţiei şi cetăţenii care doresc să participe la întâlnirile cu aceştia; e) tipografiile ce editează materiale cu caracter electoral ale concurenţilor PCRM sînt supuse zilnic unor controale umilitoare de către organele de control şi de forţă. Din acest motiv, tipografiile refuză tipărirea materialelor de agitaţie.

PSDM consideră că “toate aceste fapte pun sub semnul îndoielii libertatea şi corectitudinea campaniei electorale. Acţiunea de fraudare a alegerilor din 6 martie deja s-a produs”, colicitînd “intervenţia energică şi promptă a organismelor internaţionale, ca să facă uz de toate instrumentele diplomatice ce le stau la dispoziţie, pentru a determina autorităţile comuniste să asigure condiţii egale pentru desfăşurarea campaniei electorale libere şi corecte”.

Viaţa de după alegeri

BMD a atenţionat reprezentanţii justiţiei, organele de ocrotire a normelor de drept, autorităţile audiovizualului şi cele electorale, că “după 6 martie, 2005 comportamentul lor va fi apreciat în mod critic. Primii, care vor fi traşi la răspundere pentru fărădelegile comise în timpul guvernării şi în campania electorală sînt capii grupărilor aflate acum la putere. Dar şi conducătorii acelor instituţii, care încalcă legea, deservind interesele de grup ale Partidului Comuniştilor, vor deveni subiecţi ai investigaţiilor şi judecăţii publice”.

Va fi aglomeraţie?

Mai multe surse afiliate din Transnistria şi RM vehiculează informaţia că autorităţile transnistrene ar fi interesate în crearea unor aglomeraţii la secţiile de votare speciale destinate pentru exercitarea dreptului de vot de către cetăţenii RM domiciliaţi în Transnistria. Se presupune că autorităţile transnistrene chiar vor oferi transport doritorilor de a vota la 6 martie.

Surse independente şi afiliate partidului de guvernămînt afirmă că “propaganda oficială a Tiraspolului cheamă populaţia să voteze ori cu BMD ori cu Blocul «Patria-Rodina»”.

SUA şi OSCE cu ochiul pe RM

Ambasador al Statelor Unite la OSCE, Stephan Minikes a sosit într-o vizită la Chişinău. El a avut întîlniri cu membrii Coaliţiei 2005 pentru alegeri libere şi corecte, cu reprezentanţii concurenţilor electorali, urmînd să aibă întîlniri cu conducerea de vîrf a ţării şi cu CEC.

Vizita ambasadorului Minikes are loc exact în perioada cînd Federaţia Rusă insistă asupra reformei OSCE, în special a subdiviziunii Biroului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (BIDDO) cu sediul la Varşovia. La 3 iulie 2004, mai mult state CSI, inclusiv RM, a semnat o declaraţie anti-OSCE, pe motiv că nu sînt mulţumite de activitatea acestei.

Raportul nr.3 de monitorizare

La 3 februarie curent, consorţiul CHDOM, LADOM şi ADEPT, din cadrul “Coaliţiei 2005”, a dat publicităţii Raportului Nr. 3 de monitorizare a procesului electoral din Republica Moldova. Raportul vizează perioada 16–31 ianuarie 2005.

Autorii acestuia apreciază, cu anumite rezerve, drept pozitivă aprobarea de către CEC a Instrucţiunii cu privire la unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile parlamentare din 6 martie 2005. În context, se exprimă satisfacţia că CEC a dat curs recomandării europene şi a societăţii civile privind aprobarea unei liste a actelor acceptate pentru exercitarea dreptului de vot şi aplicarea ştampilei “Votat” în actele de identitate a alegătorilor ca urmare a participării acestora la alegeri, ceea ce ar putea contribui la diminuarea fenomenului “votului multiplu”.

În acelaşi timp, raportul scoate în evidenţă şi o serie de fenomene negative. Între acestea au fost menţionate: agresarea şi intimidarea unor candidaţi în deputaţi pe listele concurenţilor electorali de opoziţie, conturarea unor tendinţe de utilizare abuzivă a resurselor publice în scop electoral şi de sporire a activismului structurilor de forţă/drept în campania electorală.

Potrivit raportului, în perioada menţionată au continuat să se repete astfel de fenomene precum: tratamentul diferenţiat al concurenţilor electorali şi agitaţia electorală neregulamentară.

Autorii menţionează că în pofida recomandărilor formulate anterior, actualizarea listelor electorale continuă să decurgă anevoios, CEC nu a dispus publicarea hotărîrilor sale în “Monitorul oficial” şi nu a reglementat procedura de valorificare a voturilor cetăţenilor moldoveni domiciliaţi în regiunea transnistreană şi a celor aflaţi la muncă peste hotare.

Demersul PCRM către Coaliţia 2005

Şeful Centrului informaţional-analitic al PCRM, Alexandru Petkov a adresat un demers Coaliţiei 2005 în care atrage atenţia acesteia că în Raportul Nr. 2 din 27 ianuarie 2005 acesta a omis menţionarea mai multor încălcări ale legislaţiei electorale de către concurenţii electorali BMD şi PSDM: a) BMD a desfăşurat pe data de 19 decembrie 2004 un miting în cadrul căruia s-a făcut “agitaţie electorală directă”, încălcînd prevederile Codului electoral potrivit căruia agitaţia electorală în favoarea concurentului electoral se admite numai după înregistrarea acestuia de către organul electoral; b) În mass-media s-a publicat o serie de materiale cu un pronunţat caracter electoral în favoarea BMD şi PSDM, iarăşi, cu încălcarea gravă a legislaţiei electorale; c) Pe întreg teritoriul ţării sînt difuzate materiale electorale ale BMD cu sloganul “Împreună pentru o viaţă mai bună” şi ale PSDM cu sloganul “Primăvara vine” cu încălcarea flagrantă a Codului electoral.

Dl. Petkov a menţionat că “PCRM este dispus să colaboreze cu reprezentanţii Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte în vederea asigurării unui proces electoral democratic şi în strictă conformitate cu legislaţia electorală”, şi roagă Coaliţia 2005 să comenteze “ne-elucidarea de către raportori a cazurilor sus-menţionate în Raport”.