Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Curier electoral

Curier electoral din 8 februarie 2005

|versiune pentru tipar|

Votul studenţilor

CEC a adoptat o hotărîre prin care şi-a modificat hotărîrea anterioară intitulată “Instrucţiunii cu privire la unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile parlamentare din 6 martie 2005”. În conformitate cu amendamentele la alineatele 7.1 şi 7.2 “studenţii, inclusiv cei din regiunea Transnistreana, care îşi fac studiile la secţia de zi în altă localitate, decît cea indicată în documentul ce atestă domiciliul, sînt in drept sa voteze în baza certificatului pentru dreptul de vot”, primit: a) la locul de domiciliu permanent; b) la CEC — pentru cei care îşi fac studiile in municipiul Chişinău; c) la consiliile electorale respective — pentru cei care îşi fac studiile in alte localităţi. Cu certificatul pentru drept de vot studenţii vor putea vota la orice secţie de votare.

CEC a obligat administraţia instituţiilor de învăţămînt respective să-i prezinte pîna la 14 februarie 2005 listele studenţilor secţiei de zi, care nu sînt înregistraţi cu domiciliul în localitatea aflării instituţiei, confirmate de către Ministerul Educaţiei. CEC şi consiliile electorale care vor elibera certificate de drept de vot vor informa birourile electorale ale secţiilor de votarea despre radierea din listele de alegatori a studenţilor cărora li s-au eliberat certificate de drept de vot.

PCRM sesizează repetat

Centrul de presă al PCRM a remis spre difuzare un comunicat în care îndeamnă toţi concurenţii electorali la “respectarea normelor democratice ale procesului electoral”. Îndemnul este o reacţie la înregistrarea de către PCRM a multiplelor “cazuri de încălcare grosolană a legislaţiei electorale: a) distribuirea materialelor publicitare contrar condiţiilor legale, fără indicarea datelor privind denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei; b) plasarea materialelor de propagandă electorală în locuri neprevăzute; c) utilizarea transportului de serviciu pentru călătorii în scop electoral”.

PRCM atrage atenţia “asupra faptelor de plasare ilegală a publicităţii electorale în presa scrisă de către concurenţii electorali «BEMD», «PSDM», «PTCDM» şi Uniunea Muncii «Patria-Родина» în perioada 1–8 februarie 2005”. Printre publicaţiile cu pricina sînt menţionate ziarele “Săptămîna”, “Jurnal de Chişinău”, “Timpul de dimineaţă”, “Ziarul de gardă”, “Новое время”, “Literatura şi Arta”, “Молдавские ведомости”, “Коммерсант плюс” care fac publicitatea fără menţiunea “achitat din fondul electoral”.

PCRM i “se creează impresia că toate aceste încălcări se admit în mod intenţionat de către concurenţii enumeraţi, scopul lor fiind fraudarea intenţionată a scrutinului din 6 martie curent, drept dovadă fiind încălcările enumerate”.

PSDM vs. factorul administrativ

PSDM a distribuit un comunicat de presă în care se afirmă că în pofida declaraţiei din 17 ianuarie 2005 a companiei TV Analitic Media Group (AMG), care retransmite “Pervii canal v Moldove” (PCM) de a nu participa la reflectarea campaniei electorale pentru scrutinul parlamentar din 6 martie 2005, acesta se implică în alegeri în favoarea PCRM, denigrînd în acelaşi timp concurenţii electorali din partea opoziţiei. Drept dovadă este invocată emisiunea din 5 februarie 2005 “Hronicul Moldovenesc” difuzată de PCM.

PSDM afirmă că invitaţia oficială de participarea la această emisiunea i-a parvenit de la faxul Agenţia de Stat MOLDPRES, “afiliată actualei puteri”. Acest fapt “demonstrează următoarele: a) comportamentul PCM contravine legislaţiei în vigoare a RM; b) vine în contradicţie directă cu propriile declaraţii ale conducerii postului respectiv; c) arată de unde şi de cine este dirijat PCM, ca şi multe alte posturi TV, radio, ziare şi agenţii de ştiri ce se pretind independente”.

PSDM “declară că partidul comuniştilor, în mod abuziv, nu numai controlează mass-media guvernamentală, dar şi controlează şi dirijează direct mass-media privată, cum ar fi PCM. În realitate asistăm la o campanie de proporţii de dezinformare masivă a opiniei publice, la folosirea abuzivă a resursei administrative şi la uz de trafic de influenţă. PSDM va sesiza organismele internaţionale abilitate în monitorizarea scrutinului electoral referitor la faptele expuse”.

Încă 4 concurenţi

CEC a înregistrat ultimii 4 concurenţi electorali: Partidul Republican (PR), Partidul Dreptăţii Social Economice (PDSE), candidaţii independenţi Anatolii Soloviev şi Mircea Tiron. Înregistrarea concurenţilor electorali a luat sfîrşit, numărul total al acestora fiind 23, cel mai mic număr din cele 4 campanii care s-au desfăşurat de la declararea independenţei RM.

PPCD vs. BMD

În cadrul unei conferinţe de presă candidatul PPCD, Vitalie Nagacevschi, a afirmat că formaţiunea pe listele căreia candidează este împotriva deschiderii secţiilor de votare pe teritoriul Transnistriei “în condiţiile in care autorităţile din regiune aparţin regimului autoritar separatist”, urmînd să fie utilizată experienţa campaniilor precedente cînd cetăţenii domiciliaţi în Transnistria puteau vot la secţii de votarea stabilite special pentru ei pe malul drept al Nistrului. Drept argument a fost invocată o eventuală manipularea de către autorităţile transnistrene, similară cu cea din recentele alegeri prezidenţiale din Ucraina. Opţiunea PPCD este contrară celei exprimate de BMD.

Standarde vs. Realităţi

În cadrul seminarul “Mass-media şi Alegerile” organizat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est de către Consiliul Europei au fost discutate standardele de reflectarea a campaniilor electorale în mass-media şi practicile curente din RM. Experţii Consiliului Europei au menţionat că corectitudinea alegerilor nu se stabileşte doar în ziua votării ci depinde de modul de desfăşurarea a campaniei electorale. Standardele europene prevăd reglementări diferenţiate pentru audiovizual şi presa tipărită de stat şi private. Reglementările nu trebuie să fie prohibitive, iar atunci cînd totuşi se indică anumite limite ele nu trebuie să reducă oportunităţile de informare a cetăţenilor.

În cadrul seminarului reprezentantul BMD, Victor Osipov, a adus un şir de exemple menite să demonstreze că extinderea ariei de difuzarea a postului privat NIT nu a echilibrat comportamentul părtinitor al postului Moldova 1 în favoarea PCRM ci, dimpotrivă, a amplificat partizanatul. În replică, directorul agenţiei Moldpress, Valeriu Reniţă, a afirmată că comportamentul părtinitor are două componente: neprofesionalismul şi profesionalismul utilizat cu cinism în scopuri obscure de către unii ziarişti. El a invocat şi comportamentul părtinitor al posturilor municipale de radio şi TV în favoarea BMD.

PPCD a spart gheaţa

Liderul PPCD, Iurie Roşca, a oferit un interviu oficiosului Nezavisimaia Moldova în care a explicat că formaţiunea pe care o conduce pledează pentru integrarea RM în NATO şi UE, că niciodată nu a fost pusă pe agendă soluţionarea radicală a problemei unirii RM cu Românie, că acestea oricum se vor regăsi în UE. Roşca a afirmat că nu exclude posibilitatea falsificării alegerilor, de aceea, PPCD are nevoie de o posibilitate legală pentru a protesta. Prin acesta se explică anunţarea prealabilă a întîlnirii cu alegătorii în Piaţa Marii Adunări Naţionale, întîlnire care urmează să înceapă după încheierea alegerilor. El a afirmat că este în favoarea “transferului paşnic al puterii prin intermediul alegerilor”. Interviul liderului PPCD prezintă un interes deosebit pe motiv că a spart gheaţa la Nezavisimaia Moldova, lucru care s-a produs doar prin intermediul resurselor din “fondul electoral”.