Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Curier electoral

Curier electoral din 17 februarie 2005

|versiune pentru tipar|

Raport de monitorizare nr.4

La 17 februarie a.c., “Coaliţia 2005” a dat publicităţii cel de-al IV-lea raport de monitorizare a procesului electoral pentru 1–15 februarie 2005. În comparaţie cu perioada anterioară de monitorizare, raportul în cauză atestă o participare mai discretă a reprezentanţilor poliţiei la întîlnirile cu alegătorii ale concurenţilor electorali şi scăderea din intensitate a fenomenului utilizării transportului de serviciu în interes electoral.

În acelaşi timp, au fost constatate şi fenomene negative în desfăşurarea procesului electoral. Potrivit autorilor, în pofida recomandărilor formulate anterior, a fost neglijată problema persoanelor ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat, nu a fost stabilită o procedură unică de participare la alegeri pentru persoanele care au şi domiciliu şi reşedinţă, CEC nu a dispus pînă în prezent publicarea hotărîrilor sale în “Monitorul oficial”, autorităţile locale tărăgănează procesul de întocmire a listelor electorale.

Raportul atestă, de asemenea, cazuri de agresare a susţinătorilor concurenţilor electorali, apariţia unor forme noi de implicare a reprezentanţilor forţelor de ordine în campania electorală, cazuri de urmărire administrativă a susţinătorilor concurenţilor electorali pentru afişarea arbitrară a materialelor electorale, în lipsa locurilor speciale de afişaj electoral; nedeclararea în presă a mijloacelor financiare şi materiale ale concurenţilor electorali.

Sondaj IPP

Institutul de Politici Publice (IPP) a dat publicităţii resultatele unui sondaj de opinie realizat de Centrul de analiză şi investigaţii sociologice, politologice şi psihologice (CIVIS) din Chişinău. Sondajul a fost efectuat în perioada 29 ianuarie-8 februarie 2005, pe un eşantion de 1598 persoane din 87 localităţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova (cu excepţia regiunii transnistrene), eroarea maximă de eşantionare fiind de ±2,6%.

Sondaj IICUP

Institutul Internaţional pentru Cercetări Umanitar-Politice (IICUP) a făcut publice rezultatele unui sondaj de opinie efectuat în perioada 10–15 februarie pe un eşantion de 1195 de persoane în 183 de localităţi. În conformitate cu datele sondajului la alegerile parlamentare pentru PC ar vota 48–49%; pentru BMD 25–26%; pentru PPCD 10–11%; pentru PSDM 8–9%.

Asistenţă juridică gratuită

Începînd cu ziua de luni, 14 februarie şi pînă în ziua alegerilor, consultanţii juridici ai Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) acordă asistenţă juridică gratuită în domeniul electoral, în cadrul proiectului “Asistenţă juridică gratuită în litigiile electorale”.

Asistenţa juridică gratuită este acordată alegătorilor, ziariştilor, ONG-urilor şi constă în: acordarea consultaţiilor juridice; întocmirea cererilor, documentelor; reprezentarea persoanelor interesate în faţa Comisiei Electorale Centrale sau a instanţei judecătoreşti; medierea situaţiilor de conflict.

Solicitanţii pot apela la următoarele numere de telefon: în Chişinău (022) 23 83 84, în Bălţi (0231) 2 33 30, în Cahul (0 299) 3 22 50, în Căuşeni (0 243) 2 76 16, (0 243) 2 76 17, în Comrat (0 298) 2 49 82, (0 298) 2 25 68.

Proiectul “Asistenţă juridică gratuită în litigiile electorale” este sprijinit de Fundaţia Eurasia cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID).

PR negru

Serviciul de presă al PSDM a dat publicităţii un comunicat în care se afirmă: “În numărul din 16 februarie «Moldova suverană» a denaturat intenţionat informaţia din comunicatul de presă al PSDM, prezentînd-o ca pe o listă «neagră» a presei care, după cum a insinuat «Moldova suverană», a fost întocmită de către PSDM. Fapt ce categoric nu corespunde adevărului şi este o interpretare tendenţioasă a informaţiei, cu scopul de a denigra concurentul electoral PSDM.

Articolul «PSD a atacat presa» publicat de «Moldova suverană» este o probă de folosire directă a tehnologiilor electorale «murdare» împotriva PSDM, de dezinformare masivă a opiniei publice şi de încălcare a principiilor democratice de desfăşurare a campaniei electorale.

“Considerăm inadmisibil un atare comportament al ziarului Guvernului RM şi cerem ca «Moldova suverană» să dezmintă public informaţia plasată în numărul din 16 februarie 2005 şi să publice comunicatul PSDM integral”.

CEC pentru studenţi

Începînd cu ziua de 17 februarie, CEC a început eliberarea certificatelor de drept de vot pentru studenţii de la instituţiile de învăţămînt din Chişinău care nu au domiciliul în capitala dar doresc să voteze pe 6 martie la orice secţie de votare din Chişinău.