Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Curier electoral

Curier electoral din 10 februarie 2005

|versiune pentru tipar|

Coaliţia 2005 către PCRM

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte — Coaliţia 2005 califică drept lipsite de orice temei şi raţionament acuzaţiile lansate, pe data de 9 februarie 2005, de către preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, în conferinţă de presă, şi de către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, în scrisoarea deschisă (nr. 02/01–27 din 9.02.05), adresată Coaliţiei 2005.

Preşedintele Voronin şi PCRM au invocat informaţii false, acuzând Coaliţia 2005 de partizanat politic. Nici unul din membrii conducerii Coaliţiei 2005 nu este afiliat politic. Toţi cei care au fost membri de partid, şi-au suspendat această calitate.

Faptul că partea covîrşitoare a încălcărilor semnalate în rapoartele Coaliţiei 2005 de monitorizare a procesului electoral, au fost comise de PCRM, reflectă o situaţie obiectivă, constatată la nivel naţional. Coaliţia 2005 derulează activităţile de monitorizare în baza principiilor şi standardelor acceptate la nivel internaţional. Coaliţia 2005 a luat act de sesizările formulate în demersul PCRM din 3 februarie 2005, le examinează, şi, în cazul în care, faptele enumerate se vor adeveri, acestea vor fi incluse în raportul final al Coaliţiei 2005 privind monitorizarea procesului electoral.

Coaliţia 2005 califică drept absolut aberante acuzaţiile privind susţinerea acordată regimului ilegal de la Tiraspol. Suntem profund nedumeriţi de aceste insinuări în condiţiile în care partidul de guvernămînt a preluat atît mesajul, cît şi soluţiile elaborate şi propuse de societatea civilă în reglementarea problemei transtrinstrene.

Intenţia PCRM “de a insista pe lîngă organele de resort” pentru confiscarea sumelor primite de Coaliţia 2005 reprezintă o ameninţare gravă şi poate fi calificată drept tentativă de suprimare a activităţii Coaliţiei, ceea ce este în consecinţă o dovadă clară a încălcării de către autorităţile Republicii Moldova a principiului alegerilor libere şi democratice, fapt ce va compromite implementarea Planului de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova, care stabileşte printe obiective cele mai importante — organizarea unor alegeri libere şi democratice, ca parte a politicii de respect şi asigurare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept.

PCRM surprins

PCRM s-a declarat “surprins în legătură cu reacţia Ambasadei SUA la scrisoarea deschisă a PCRM, adresată «Coaliţiei 2005». Ambasada SUA dezminte nişte pretinse acuzaţii la adresa sa, deşi scrisoarea noastră nu conţinea, şi nici nu putea să conţină, asemenea acuzaţii. Esenţa pretenţiilor noastre faţă de «Coaliţia 2005» se rezumă la următoarele:

  1. am afirmat că organizaţia în cauză nu face faţă statutului de observator dezinteresat al procesului electoral, întreaga ei activitate fiind orientată spre apologizarea unui singur concurent electoral şi spre susţinerea consolidatoare a poziţiilor acestuia. PCRM a intervenit pe lîngă «Coaliţia 2005», cu informaţii care denotă un şir de abuzuri şi încălcări comise de anumiţi concurenţi electorali, însă demersurile noastre au rămas fără răspuns, faptele expuse negăsindu-şi reflectare în rapoartele publice ale structurii date.
  2. am atenţionat opinia publică asupra faptului că mai mulţi lideri ai acestei asociaţii de organizaţii neguvernamentale sunt activişti ai unor formaţiuni politice angajate în cursa electorală.
  3. susţinem că acţiunile practice ale «Coaliţiei 2005» contravin scopurilor nobile ale constituirii acesteia. Susţinem că, adoptînd poziţia politică a BMD şi folosind, în materialele video pe care le produce, elemente ale simbolurilor electorale ale formaţiunii în cauză, anumiţi lideri ai «Coaliţiei 2005» abuzează de încrederea structurilor donatoare, care au alocat mijloace pentru monitorizarea imparţială a alegerilor parlamentare din Moldova.

PCRM oferă structurilor care finanţează activitatea «Coaliţiei 2005» posibilitatea de a-şi forma un tablou veridic al situaţiei create, dar nu lansează acuzaţii la adresa lor. Informarea deschisă a societăţii reprezintă nu o acuzaţie, ci doar o metodă de a protesta, la care a preferat să recurgă PCRM.

Protestul nostru vizează în exclusivitate acea campanie de dezinformare, pe care o face «Coaliţia 2005». Reprezentând practic o structură afiliată indirect BMD, «Coaliţia 2005» ne oferă un exemplu expresiv de discreditare a ideii de monitorizare imparţială a procesului electoral, a ideii de colaborare cu fondurile şi organismele internaţionale prestigioase. Presupunem că fondurile şi organismele în cauză nu ar trata cu indiferenţă faptul că beneficiarii, cărora le alocă mijloace financiare pentru promovarea instituţiilor democratice şi valorilor occidentale, utilizează sumele obţinute pentru a destabiliza situaţia politică din Moldova, în strînsă cooperare cu autorităţile separatiste de la Tiraspol”.

Declaraţia UE

În declaraţia Preşedinţiei Uniunii Europene cu privire la alegerile parlamentare din RM se afirmă:

Uniunea Europeană dă o importanţă mare relaţiilor sale cu RM după cum demonstrează Planul de Acţiuni convenit recent în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Planul va fi supus spre aprobare Consiliului de Cooperare UE-Moldova pe 22 Februarie 2005.

Nivelul de ambiţie al relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova va depinde de angajamentul Moldovei de a respecta valorile comune. Prin urmare, este absolut normal ca UEsă urmărească îndeaproape procesul electoral aflat în desfăşurare în Moldova.

UE lansează un apel autorităţilor moldovene ca alegerile parlamentare din martie 2005 să se deruleze într-un mod deschis şi echitabil, cu o acoperire mediatică pluralistă şi imparţială a campaniei, şi cu respectarea neutralităţii administraţiei statului faţă de toţi candidaţii şi simpatizanţii acestora. UE cheamă autorităţile moldovene să se asigure că votul celor aflaţi în afara ţării este tratat de o manieră adecvată şi imparţială. Campania electorală şi alegerile propriu-zise trebuie să aibă loc în conformitate cu normele democratice şi criteriile Consiliului Europei şi ale OSCE. În acest context, UE face apel către Guvernul Republicii Moldova să ţină cont de preocupările identificate de Misiunea de Evaluare a OSCE şi să pună în practică recomandările comune stabilite de OSCE şi Comisia de la Veneţia în iunie 2004.

UE salută invitaţia adresată de autorităţile moldovene observatorilor internaţionali pentru alegerile parlamentare. Statele membre ale UE şi Comisia UE se declară gata să ofere sprijin adecvat în acest sens. UE speră că autorităţile moldovene vor răspunde la fel de favorabil dorinţei societăţii civile moldoveneşti de a contribui la observarea alegerilor.

Notificarea BMD

BMD a emis o notificare în legătură cu protestele studenţeşti:

  1. BMD este solidar cu studenţii, care luptă împotriva manipulării lor de către autorităţi şi a discriminării în raport cu alte categorii de alegători. Autorităţile au compromis obligaţiunea de a garanta tuturor cetăţenilor Republicii Moldova condiţii egale de exprimare a votului.
  2. Eforturile studenţilor, ca şi ale cetăţenilor plecaţi de nevoie peste hotare, de a obliga autorităţile să le creeze condiţii de votare la locul aflării lor temporare, sunt salutabile, iar Blocul “Moldova Democrată” oferă acestor categorii, deocamdată, consultanţă juridică.
  3. Considerăm drept eroare, ce deformează realitatea, informaţiile ce pretind, că dl Oleg Cernei, Preşedintele de onoare al Federaţiei Organizaţiilor Studenţeşti şi de Tineret, ar face parte din lista candidaţilor BMD. Insistăm asupra rectificării lor operative. Tineretul “Moldovei Democrate” a participat împreună cu simpatizanţii altor partide la manifestarea paşnică şi autorizată a studenţilor, pentru a-şi obţine drepturile legitime.

Candidat PSDM agresat

Serviciul de presă al PSDM a informat că pe 9 februarie 2005 “poliţia din Călăraşi a reţinut-o pe Elena Corjan, candidat în deputat din partea PSDM. În timp ce Elena încerca să facă agitaţie electorală în piaţa din centrul or. Călăraşi, doi poliţişti înarmaţi au somat-o să-i urmeze la Comisariatul orăşenesc de Poliţie din Călăraşi… Poliţiştii au condus-o la sediul comisariatului orăşenesc de poliţie, unde a fost ţinută mai bine de o oră fără nici o explicaţie, după care a fost transportată la Comisariatul raional Călăraşi şi condusă la Comisarul Adjunct al raionului Călăraşi Victor Melega. Elena s-a legitimat ca fiind candidat în deputat din partea PSDM, iar Vice Comisarul a ameninţat-o că «îi va întocmi proces verbal şi o va închide, dacă o mai prinde că face agitaţie în favoarea PSDM la el în oraş». Abia după o tiradă de înjurături şi brutalităţi, Elena a fost eliberată”.

MAI dezminte

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a dezminţit acuzaţiile care i-au aduse într-o conferinţă de presă de către membrii Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru Independenţă (UNVRI). Membrii UNVRI au afirmat că “dispun de date precise, oferite de prietenii lor care activează în MAI, referitoare la implicarea poliţiei în campania de denigrarea a candidaţilor electorali. Potrivit lor în afară de colaboratorii de poliţie, în campania de intimidare a oponenţilor politici ai comuniştilorau fost recent atrase şi persoane din afară, unii fiind chiar colegii lor din perioada conflictului armat” (după Ziarul de Gardă)

Secretarul de presă al MAI, Andrei Slutu, a declarat că acuzaţiile aduse MAI de implicare în campania electorală şi de intimidare a unor concurenţi electorali sînt lipsite de temei şi reprezintă simple speculaţii politice… Poliţia este o structură apolitică, iar dacă anumiţi concurenţi electorali sesizează implicări ale organelor de ordine în campania electorală, pot face reclamaţii la CEC… “Există şi instanţe judiciare care se pot pronunţa şi interveni asupra acestui fapt” (după BASA).