Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Curier electoral

Curier electoral din 9 martie 2005

|versiune pentru tipar|

Raportul interimar OSCE privind alegerile

Pe 7 martie, misiunea OSCE de observare a alegerilor a făcut public raportul interimar în care se afirmă: “Alegerile parlamentare din 6 martie 2005 din Republica Moldova s-au desfăşurat în general în conformitate cu majoritatea angajamentelor OSCE, cu standardele Consiliului Europei şi cu alte standarde internaţionale referitoare la alegeri. Cu toate acestea, nu au reuşit să îndeplinească unele angajamente şi standarde indispensabile pentru un proces electoral cu adevărat competitiv. În special condiţiile desfăşurării campaniei electorale şi accesul la mass-media nu au fost suficient de echitabile; în această privinţă, s-au confirmat tendinţele negative constatate încă de la alegerile locale din 2003.

Au existat numeroase tentative — mai ales prin intermediul autorităţilor publice locale — de a împiedica desfăşurarea alegerilor într-o manieră pe deplin liberă şi competitivă. Acest mediu restrictiv, îndeosebi restricţiile privind acoperirea mediatică a campaniei, au sporit avantajele partidului de guvernămînt şi nu au servit la crearea unor condiţii de campanie suficient de echitabile”.

Opinia Departamentului de Stat al SUA

Departamentul de Stat al SUA a susţinut constatările observatorilor internaţionali referitoare la desfăşurarea scrutinului parlamentar din 6 martie “în general în conformitate cu majoritatea angajamentelor OSCE, cu standardele Consiliului Europei şi cu alte standarde internaţionale referitoare la alegeri”.

Într-un comunicat al Ambasadei SUA din Chişinău se afirmă: “Deşi am constatat că au existat unele îmbunătăţiri în ultimele zile ale campaniei şi că ziua alegerilor s-a desfăşurat fără incidente, neajunsurile care au fost menţionate în raportul BIDDO confirmă tendinţele negative care au fost observate în timpul alegerilor locale”.

Neajunsurile se referă la:

 1. unele aspecte ale cadrului legal;
 2. accesul la mass-media în campania electorala;
 3. regulamentele restrictive al CEC.

Opinia UE

Uniunea Europeana a susţinut constatările observatorilor internaţionali referitoare la desfăşurarea scrutinului parlamentar din 6 martie “în general în conformitate cu majoritatea angajamentelor OSCE, cu standardele Consiliului Europei şi cu alte standarde internaţionale referitoare la alegeri”. Pe de altă parte, UE şi-a exprimat îngrijorarea în ceea ce priveşte condiţiile inegale pentru concurenţii electorali, mai ales, accesul la mass-media.

Raportul interimar al coaliţiei 2005

Coaliţia 2005 a făcut public raportul preliminar privind desfăşurarea alegerilor din 6 martie în care se afirmă: “În linii generale alegerile parlamentare din 6 martie 2005 s-au desfăşurat cu respectarea parţială a standardelor şi principiilor OSCE în domeniul alegerilor consfinţite prin Documentul de la Copenhaga adoptat în 1990 şi a angajamentelor şi obligatiilor pe care şi le-a asumat Republica Moldova în calitatea sa de stat membru al Consiliului Europei.

Cadrul legislativ nu a fost revizuit în conformitate cu recomandările comune ale Consiliului Europei şi ale OSCE aprobate de Comisia de la Venetia. Pragul electoral nu a fost coborât. Începutul perioadei electorale a fost stabilit şi anunţat de Parlamentul Republicii Moldova cu încălcarea procedurii cu privire adoptarea şi publicarea hotărârilor Parlamentului. Campania electorală s-a desfăşurat în condiţii inegale pentru concurenţii electorali datorită implicării nejustificate a poliţiei în campanie, dificultăţilor în ceea ce priveşte accesul opoziţiei la mijloacele mass-media, lipsa unei atmosfere libere şi dinamice a campaniei electorale, utilizarea abuzivă a resurselor publice în scop electoral, aplicarea unui tratament discriminator concurenţilor electorali de catre reprezentanţii administraţiei publice locale etc.

În ziua alegerilor au fost înregistrate nereguli care denotă organizarea defectuoasă a scrutinului: amenajarea improprie a secţiilor de votare, supraaglomerarea secţiilor de votare, liste electorale eronate şi incomplete, desfăşurarea agitaţiei electorale în secţiile de votare sau în preajma acestora, aplicarea neuniformă a instrucţiunilor cu privire la efectuarea votării etc.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 martie 2005 s-a desfăşurat cu încălcarea standardelor privind alegerile autentice, libere şi corecte. Votul exprimat de alegători în ziua alegerilor a fost exprimat în general în mod liber, însă acest vot nu a fost bazat pe o informare amplă şi deplină a alegătorilor cu privire la procesul electoral.

Procesul electoral urmează a fi imbunătăţit în special în ceea ce priveşte legislaţia electorală, intocmirea şi actualizarea periodică a listelor electorale, reflectarea în mass-media a campaniei electorale şi organizarea dezbaterilor publice, asigurarea unei atmosfere libere şi dinamice a campaniei, participarea reprezentanţilor minorităţilor şi a femeilor în viaţa publică”.

Estimările PCRM

Într-o conferinţă de presă convocată pe 7 martie, liderul PCRM, Vladimir Voronin a afirmat că:

 1. în timpul cel mai apropiat deputaţii vor proceda la formarea organelor de lucru ale puterii. Principalul criteriu al selectării cadrelor va fi “competenţa si profesionalismul”, nu are importanţă culoarea politica a persoanei, dacă ea posedă calităţile enumerate. PCRM este dispus pentru colaborare cu toate forţele democratice care sînt reprezentate în Parlament. Deocamdată, nu au avut loc negocieri referitor la crearea unei coaliţii cu nici o formaţiune politică ce a acumulat procentul necesar pentru a accede în Parlament;
 2. premierul Vasile Tarlev ar putea să-şi menţină postul;
 3. PCRM procedează deja la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor pe care şi le-a asumat în ceea ce priveşte integrarea în Europa şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a oamenilor;
 4. propunerea candidaturii pentru un al doilea mandat prezidenţial urmează s-o soluţioneze echipa PCRM;
 5. în cadrul acestor alegeri Moldova pentru prima oara s-a confruntat cu un amestec fără precedent şi cinic în afacerile sale interne. Lovitura a fost aplicată din spate şi de către acei care se reprezintă o tara prietena pentru noi. Candidaţii PCRM s-au pomenit lipsiţi de apărare în faţa torentului de calomnii şi minciuni, care a curs peste ei în ultimele săptămîni. Este neonest să pui la dispoziţia “hoţilor in lege” televiziunea si sa susţii separatismul în Moldova, încercînd concomitent să-l învingi in Cecenia;
 6. PCRM este nesatisfăcut de rezultatele obţinute la alegeri, acestea putînd fi cu mult mai bune, dacă nu ar fi existat intervenţia activă din afară. În această luptă inegală cel care a învins a fost nu PCRM, ci întreg poporul moldovenesc;
 7. Chişinăul este dispus să satisfacă dorinţa Moscovei, în special în ceea ce priveşte reglementarea conflictului transnistrean. Moldova nu-şi opune politica intereselor Rusiei, ci doar tinde spre relaţii bazate pe egalitate în drepturi;
 8. Rezultatele participării PCRM la alegerile parlamentare din 6 martie vor fi examinate în carul plenarei CC al PCRM. În timpul apropiat, va fi creata o comisie specială privind transformarea PCRM într-un partid european modern de tip nou. Nu este exclusă posibilitatea modificării denumirii PCRM (după Moldpres).

Estimările PPCD

În cadrul unei conferinţe de presă organizate pe 7 martie, liderul PPCD, Iurie Roşca, a făcut un şir de declaraţii şi precizări:

 1. rezultatul pe care l-a obţinut PPCD se explică prin condiţiile inegale, inechitabile şi distorsionate, în care a decurs campania electorală, dar şi prin maniera în care a fost exercitată puterea în stat timp de patru ani. Puterea a făcut imposibilă o competiţie corectă în condiţii egale pentru toţi competitorii;
 2. este regretabil ca toate proiectele PPCD privind funcţionarea instituţiilor democratice, a statutului, a justiţiei şi privind situaţia de la Compania “Teleradio-Moldova” nu au putut să determine modificarea legislaţiei pentru a redresa situaţia în acest sens. Toate proiectele de legi, pe care le-au elaborat creştin-democraţii în vederea creării unui cadru normal şi democratic pentru desfăşurarea campaniei electorale au fost respinse. În cadrul actualei campanii electorale, PPCD nu a avut parte de participare la nişte dezbateri consistente nici la TV Moldova 1, nici la celelalte doua posturi audiovizuale publice — “Euro TV Chişinău” şi radio “Antena C”;
 3. campania electorală 2005 a fost marcată de o presiune directă a forţelor de ordine, care au înregistrat şi au monitorizat “cu atenţie” toate întalnirile creştin-democraţilor cu cetăţenii. “În toate localităţile unde comuniştii deţin funcţii de primar, ni s-au creat piedici în organizarea întîlnirilor cu alegatorii. După epizodul cu filmul «Opriţi Extremismul», toate încercările noastre de a obţine dreptul la replică nu s-au încununat cu succes;
 4. campania electorală a fost marcată şi de influenţa nefastă din partea Rusiei, care «împreuna cu administraţia de ocupaţie de la Tiraspol a întreprins un amestec brutal în procesul electoral din RM cu scopul de a distorsiona opţiunile electorale şi de a avantaja un anumit concurent electoral — BMD;
 5. o alianţa intre PPCD şi PCRM este exclusă, iar o coaliţie între PPCD şi BMD nu ar fi una productivă;
 6. echipa lui Voronin caută aliaţi în tabăra opoziţiei. Vom vedea cum va reacţiona BMD şi dacă îşi va respecta promisiunea de a nu se alia cu comuniştii. Şansele comuniştilor de a găsi aliaţi în BMD sînt mai mari decît şansele BMD de a găsi aliaţi în tabăra comuniştilor, fiindcă PCRM are nevoie de mai puţine mandate pentru instaurarea şefului statului;
 7. deocamdată, PPCD nu va recurge la proteste, deoarece nu este exclus ca la acestea să fie prezenţi provocatori care vor încerca să compromită însăşi ideea protestelor paşnice. Nu ne putem asuma acest risc ;
 8. cea mai potrivită soluţie pentru depăşirea acestei situaţii de criză politică ar fi organizarea unor alegeri anticipate după eşecul alegerii sefului statului (după agenţia FLUX).

Estimările BMD

Într-o conferinţă de presă din 7 martie BMD a lansat următoarea declaraţie: BMD, principala forţă a opoziţiei din RM, bazîndu-se pe prevederile Constituţiei, ale Codului Electoral al RM, precum şi pe standardele democratice europene; pornind de la multiplele abuzuri şi încălcări comise de Partidul Comunist de guvernamînt împotriva echităţii şi egalităţii concurenţilor electorali, precum şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor RM, însumate pe baza monitorizărilor efectuate de societatea civilă, de concurenţii electorali şi de misiunile de observare; constatînd continuarea abuzurilor pîna în ajunul zilei de 6 martie contrar avertismentelor date de societatea civilă şi observatorii internaţionali.

BMD considera rezultatele alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 denaturate şi anunţa public decizia sa de a respinge orice alianţa cu Partidul Comuniştilor şi de a provoca alegeri parlamentare anticipate. Avem toata certitudinea, că organismele internaţionale, toate statele democratice şi opinia publică din RM vor saluta această decizie şi vor urmări ca apropiata campanie electorală sa se desfăşoare în conformitate cu standardele democratice internaţionale. Numai rezultatele unei astfel de campanii electorale vor putea fi considerate ca fiind expresia voinţei poporului RM. Avem certitudinea că poporul ţării noastre va pleda pentru o cale realmente democratică, pentru o Moldova stabilă, suverană şi europeană. Sîntem siguri că rezultatele acestei campanii vor fi devastatoare pentru actualul partid de guvernămînt, iar BMD va obţine majoritatea absolută a sufragiilor».

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă liderul BMD, Serafim Urechean a mai declarată că:

 1. Occidentul a susţinut Partidul Comuniştilor, deoarece ii plac atacurile acestuia la adresa Rusiei”. El s-a arătat dezamăgit de verdictul observatorilor străini care au declarat ca alegerile au decurs in general conform majorităţii standardelor europene de democratice;
 2. Preşedintele Voronin a admis amestecul din exterior in campania electorala. Vizita lui Băsescu si Saakasvili la Chişinău şi a lui Voronin la Kiev au fost utilizate masiv in campania electorala de către comunişti si aceasta este un amestec in treburile interne ale tarii ;
 3. a fost posibilă participarea transnistrenilor la alegeri, dar comuniştii s-au speriat şi au pus piedici, la fel s-a întîmplat şi cu secţiile de votare de peste hotare. La Moscova lumea a făcut coada uriaşa pentru a vota. Au fost create condiţii pentru ca oamenii să nu-şi poată exercita dreptul de vot;
 4. BMD nu va organiza proteste stradale, mizînd pe desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate. Liderul BMD are încredere deplină în echipă şi va asigur că aşteptările lui Voronin de a atrage o parte din deputaţii BMD nu se vor adeveri. Deputaţii BMD aleşi recent şi-au asumat obligaţiuni morale să nu participe la alegerile prezidenţiale şi să nu treacă de partea PCRM ;
 5. BMD nu va fi surprins daca PPCD s-ar alia cu comuniştii;
 6. desi alegerile repetate sînt încă departe de a fi declanşate sînt invitate toate formaţiunile democrate să intre in BMD pentru viitorul scrutin;
 7. Conform legislaţiei, liderul BMD are la dispoziţie o luna ca să decidă dacă va ramîne primar sau va merge în Parlament. “Voi face alegerea optima, atunci cînd va veni timpul” (după Basa-pres).

Estimările PSDM

Serviciul de presă al PSDM a emis o declaraţie în care se afirmă ńă: “Partidul Comuniştilor a pornit falsificarea masivă a rezultatelor alegerilor parlamentare, care au avut loc astăzi, 6 martie 2005.

PSDM constată că pentru aceasta sunt folosite rezultate pretinsului exit-poll, care are sarcina directă de manipulare a opiniei publice. Scopul comuniştilor este de a nu permite cu orice preţ intrarea PSDM în Parlament şi prin recalcularea proporţională a procentelor acumulate să obţină majoritatea mandatelor.

Postul PRO TV, care a mediatizat exit-pollul şi în cadrul campaniei electorale a demonstrat partizanat politic în favoarea comuniştilor, a invitat în prealabil la emisiune doar trei reprezentanţi ai concurenţilor electorali, deşi rezultatele sondajului încă nu erau cunoscute.

Intenţionat au fost publicate rezultatele preliminare ale exit-pollului pentru ora 16.00, prin care se demonstra că PSDM nu trece pragul electoral. Datele exit-pollului pentru ora 21.00 n-au fost prezentate nici la ora 23.00, deşi prezentarea lor era anunţată pentru ora 22.00.

Anterior, PSDM, susţinut de alte forţe de opoziţie, s-a adresat către CEC cu o cerere de a interzicerea efectuarea exit-pollului de către IPP, deoarece directorii acestui institut au demonstrat o atitudine părtinitoare faţă de PCRM

Comisia Electorală Centrală n-a anunţat nici până la orele 23.00 numărul cetăţenilor care au participat la scrutin pentru ora 21.00. Membrii CEC-ului aproximativ între orele 22.00 şi 23.00 au fost în şedinţe după uşile închise, fără accesul reprezentanţilor concurenţilor electorali şi ai presei.

Toate acestea denotă clar că se aplică un plan de trucare a rezultatelor alegerilor, pregătit de către comunişti din timp.

PSDM a declarat anterior de nenumărate ori că alegerile sunt fraudate. Constatând că şi prin aplicarea masivă a resurselor administrative nu pot obţine rezultatul scontat, comuniştii a purces la falsificarea directă a rezultatelor scrutinului.

PSDM va anunţa ulterior despre măsurile la care va recurge”.