Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Curier electoral

Curier electoral din 28 februarie 2005

|versiune pentru tipar|

Rezoluţia Parlamentului European

Săptămîna trecută a fost adoptată “rezoluţia Parlamentului European privind alegerile parlamentare din Moldova”. În rezoluţie se menţionează printre altele că avînd în vedere raportul de estimare a situaţiei electorale efectuate de misiunea OSCE /ODIHR şi faptul că: preconizatele alegeri trebuie să fie un test pentru consolidarea democraţiei în Moldova şi angajamentul de împărtăşire a valorilor commune; nu au fost implementate pe deplin recomandările comune ale OSCE/ODIHR şi ale Comisiei de la Geneva privind îmbunătăţirea legislaţiei electorale; au fost exprimate îngrijorări serioase privind controlul guvernului asupra mass-media, presiunea asupra mass-media privată, abuzul de resursele administrative din partea candidaţilor partidului de guvernămînt; există incertitudini privind compilarea listelor de alegători, votul studenţilor şi expatriaţilor etc. Parlamentul European îndeamnă autorităţile moldoveneşti să asigure că alegerile se vor desfăşura într-un mod transparent şi nepărtinitor, cu o acoperire mediatică pluralistă din partea presei guvernamentale a tuturor candidaţilor.

Pafilis este Parlamentul European?!

La 26 februarie agenţia de stat “Moldpres” a difuzat o ştire intitulată Parlamentul European consideră că finanţarea din străinătate a Coaliţiei 2005 este un amestec în treburie interne ale Moldovei. Ştirea respectivă cu tot cu titlul indicat mai sus a fost preluată şi difuzată de postul TV public “Moldova 1”. În ea se afirmă că “la Strasbourg, în cadrul sesiunii ordinare a Parlamentului European, a fost luată în dezbateri Declaraţia Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind alegerile parlamentare în Republica Moldova… Referindu-se la acest subiect, Athanasios Pafilis, deputat european, a calificat drept amestec în treburile interne ale unui stat suveran — Republica Moldova — finanţarea de către donatorii străini a Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte «Coaliţia 2005». Pafilis a estimat că bugetul acestei asociaţii de organizaţii neguvernamentale constituie 1,5 mln dolari americani”.

Din titlul ştirii se poate trage concluzia că sau dl Pafislis este impostor, sau lui i-a fost atribuit în mod gratuit de către agenţia Moldpres acest rol. Concluzia respectivă se bazează pe faptul că deşi dl Pafilis este membru al Parlamentului European şi are dreptul la propria opinie, el nu are nici un drept să pretindă că exprimă opinia întregului Parlament European. Pafilis face parte din al cincilea după numărul de deputaţi “grup european unit de stînga”, constituit doar din 41 de membri din cei 732. El nu deţine absolut nici o funcţie oficială în Parlamentul European şi nici măcar în grupul din care face parte.

În acest context merită menţionat faptul că în cadrul seminarului “Mass-media şi Alegerile” organizat la 8 februarie în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est de către Consiliul Europei, directorul agenţiei Moldpress afirma că comportamentul mass-media din RM are două caracteristici fundamentale: neprofesionalismul şi profesionalismul care dacă persită este utilizat cu cinism în scopuri obscure.

Să judece oricine despre care din aceste caracteristici poate fi vorba în cazul agenţiei de stat Moldpres. Pentru o judecată adecvată menţionăm că în a doua jumătate a zilei de 27 februarie titlul ştirii menţionate a fost modificat în mod tacit, fără a menţiona acest lucru, după cum urmează “Un deputat în Parlamentul European consideră că finanţarea din străinătate a Coaliţiei 2005 este un amestec în treburie interne ale Moldovei”. Evident, acest lucru a fost făcut după ce ştirea distorsionată a fost preluată de postul “Moldova 1” realizîndu-şi efectul denigrator la adresa Coaliţiei 2005.

Ziarul Moldavskie Vedomosti ameninţat

Redacţia ziarului “Moldavskie vedomosti” a făcut publică o declaraţe în care a dat publicităţii informaţia despre vizitarea acesteia de către doi presupuşi colaboratori ai Direcţiei pentru combaterea migraţiunii ilegale de la Ministerul Afacerilor Interne. Cel puţin unul dintre ai s-a legitimat astfel, iar cel de-al doilea a refuzat să se legitimeze. Cei care au sosit au declarat că “sînt în căutarea unor rusoaice”, care potrivit unui telefon anonim înregistrat la MAI s-ar afla la redacţia “MV”.

“Convingîndu-se, în urma acestui control ilegal, că în redacţie nu există nici un cetăţean străin, ei au plecat. Totodată, unul dintre ei care a refuzat să se legitimeze, i-a ameninţat pe jurnalişti că «le va trimite un grup», fără a preciza dacă acest grup va fi din vreo structură de forţă sau dintr-o grupare criminală.

Redacţia «MV» consideră că, în pofida apelurilor insistente ale ţărilor străine şi organismelor internaţionale, inclusiv SUA, Rusia, Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE, în Moldova continuă samavolnicia poliţienească grosolană în toiul campaniei electorale”.

CEC despre numărarea voturilor

În conformitate cu articolul 56 (7) al Codului electoral, CEC a aprobat procedura de numărare a voturilor pentru fiecare concurent electoral. Modificarea a fost făcută la sugestia Comisiei de la Veneţia şi corespunde practicilor din ţările vecine România, Rusia, Ucraina etc. Astfel, va fi desemnat un singur membru al biroului electoral al secţiei de votare care după deschiderea urnelor buletinele de vot va lua unul cîte unul buletinele de vot, demonstrîndu-le celorlalţi membru ai biroului şi transmiţîndu-le pentru a fi puse în stocurile pentru concurenţii în favoarea cărora este dat votul.

CEC despre votarea transnistrenilor

CEC a examinat solicitarea BMD de a deschide secţii de votare suplimentare pentru votarea cetîţenilor RM domiciliaţi în regiunea transnistreană. CEC a decis să respingă cererea respectivă pe motiv că a expirat termenul prevăzut de Codul electoral pentru deschiderea secţiilor de votare. De asemenea, pentru distribuirea buletinelor de vor trebuie să fie cunoscut numărul de alegători care pot vota în anumite secţii de votare.

În total, CEC intenţionează să confecţioneze 2,5 mln de buletine de vot. Numărul total de alegători înregistraţi la ultimul scrutin parlamentar din 2001 a fost de 2,38 mln.

UMT îndeamnă la vot

Agenţia transnistreană Olvia-pres a difuzat o ştire potrivit căreia Uniunea Moldovenilor din Transnistria (UMT) şi-ar fi asumat organizarea participării la alegerilor parlamentare din RM a cetăţenilor domiciliaţi în Transnistria. UMT intenţionează să soluţioneze problemele legate de transportarea doritorilor de a vota la locurile destinate în acest sens. Liderul organizaţiei, Valerian Tulgara, a afirmat că “moldovenii din Transnistria sînt ofensaţi de faptul că CEC din RM a adoptat doar cu 12 zile înainte de alegeri decizia privind votarea cetăţenilor RM domiciliaţi în Transnistria doar în 8 secţii de votare din localităţile limitrofe regiunii transnistrene. «În pofida încălcării drepturilor transnistrenilor», UMT îndeamnă cetăţenii din Transnistria să participe la votare: «noi avem o oportunitate istorică de a influenţa structura viitorului Parlament al RM». Tulgara a îndemnat cetăţenii domiciliaţi în Transnistria să voteze forţele democratice din RM care ulterior ar relua negocierile îndreptate spre găsirea unui compromis”.

Organele electorale ale RM ar trebui să fie pregătite să facă faţă situaţiei în care, spre deosebire de anii precedenţi, ar veni mulţi cetăţeni din Transnistria pentru a vota, evitînd cozile imense şi acuzaţiile ulterioare că nu au fost în stare să garanteze dreptul la vot.

2/3 din bugetul Transnistriei pentru opoziţie?

În una din şedinţele Guvernului, premierul Vasile Tarlev a declarat că în baza informaţiilor operative ale serviciilor liderii de la Tiraspol au alocat 40 mln de dolari în sprijinul concurenţilor electorali ai partidului de guvernămînt (aceasta constituie 2/3 din bugetul Transnistriei). El a mai afirmat că cetăţenii ruşi expulzaţi din Moldova făceau agitaţie electorală în favoarea BMD, “Patria-Rodina” şi a Mişcării Social-politice “Ravnopravie”.

Tarlev a mai afirmat: “Noi sîntem îngrijoraţi de faptul că, în ultimul timp, anumite forţe politice şi criminale din afară încearcă să influenţeze opinia publică. Aceste forţe politice au filiale la Tiraspol, unde se spală bani, diverse forţe încearcă să-i influenţeze pe alegători, propunîndu-le sume imense de bani în schimbul unor acţiuni de destabilizare”.

Dacă autorităţile ar găsi şi ar confisca cele 40 mln de dolari, atunci ar suplini bugetul de stat al RM tocmai cu 20%, şi nu ar mai fi nevoie de confiscarea presupuselor 1,5 mln primite de Coaliţia 2005 de la donatorii străini pentru monitorizarea procesului electoral.

Interviul Preşedintelui Voronin

Preşedintele RM Vladimir Voronin a oferit un interviu postului de radio “Eho Moscvî” în care a afirmat că nu sesizează nici un fel de tensiuni în relaţiile dintre Rusia şi RM. “Aceasta nu este tensiune, ci o situaţie preelectorală. Autorităţile moldoveneşti fac totul pentru dezvoltarea prieteniei interstatale”.

În acelaşi timp, Preşedintele Voronin a acuzat “anumite forţe politice din Rusia care susţin oponenţii politici”. El a afirmat că este gata în orice moment să se întîlnească cu Preşedintele Putin pentru soluţionarea problemei transnistrene. “Eu doresc să le dăm peste mîini celor care s-au oploşit în această «enclavă neagră» pentru ca aceştia să manifeste voinţă politică şi să plece frumos din Transnistria”.

Referindu-se la formatul de negocieri Preşedintele Voronin a afirmat: “Dacă medicul lecuieşte 10 ani şi nu intervine însănătoşirea, atunci acest medic trebuie schimbat. De 10 ani au loc negocieri sterile în acest format pentalateral, care doar a contribuit la întărirea regimului separatist. De aceea, caut să atrag România, UE, SUA şi alte structuri care vor putea contribui la soluţionarea acestei probleme…Este importantă nu atît retragerea militarilor, cît retragerea muniţiilor pe care aceşti militari le păzesc”.

Teroriştii mediatici împotriva PPCD

Biroul de presă al PPCD a difuzat o informaţie potrivit căreia “teroriştii mediatici pregătesc o nouă diversiune împotriva PPCD… În aceste condiţii atragem atenţia OSCE, Consiliului Europei, instituţiilor diplomatice acreditate şi organismelor internaţionale care supraveghează procesul electoral din RM că, în urma loviturilor murdare ale regimului Voronin, atmosfera politică este atît de tensionată, că ar putea servi drept cauză a unei instabilităţi sociale fără precedent şi a destabilizării situaţiei social-politice atît în preajma scrutinului, cît şi după.

În caz cînd mostrele de terorism mediatic la adresa PPCD şi a liderului acestuia nu vor fi reprimate din start de CEC şi vor fi difuzate de instituţiile audiovizualului, PPCD va fi în drept să nu recunoască valabilitatea scrutinului din 6 martie 2005”.

Întîlnirea cu alegătorii va avea loc

Procuratura generală a contestat decizia primăriei municipiului Chişinău de a permite PPCD organizarea în regim non-stop a întîlnirii cu alegătorii imediat după încheirea alegerilor parlamentare din 6 martie. În baza contestării respective Curtea de Apel a suspendat decizia primăriei. Motivul invocat a fost că eliberarea autorizaţiei de convocare a întîlnirii PPCD cu alegătorii a avut loc cu încălcarea regulamentului. Pe de altă parte, viceprimarul municipiului Chişinău, Gheorghe Susarenco, a infirmat faptul că decizia primăriei ar fi fost adoptată în mod neregulamentar, aceasta fiind adoptată în cadrul şedinţei primăriei la care au participat comisarul poliţiei municipale şi procurorul municipal.

Vitalie Nagacevschi, candidat pentru funcţia de deputat în Parlament pe listele PPCD, a declarat că decizia Curţii de Apel “va fi atăcată cu recurs şi chiar dacă PPCD nu va obţine autorizarea, va organiza aceste întruniri şi în absenţa ei. Iar în cazul în care participanţii vor fi sancţionaţi administrativ, vor denunţa toate cazurile la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Deoarece avem tot dreptul de a organiza întruniri paşnice” (citat după Basa-pres).

Pe cine susţine Karamalak?

Agenţia Basa-pres a difuzat o ştire în care se afirmă: “Recent, ediţia de la Moscova a ziarului «Komsomolskaia Pravda» a inserat un interviu cu presupusa autoritate criminală Grigorii Karamalak, alias «Bulgarul». Liderul criminal, în cazul căruia s-a demonstrat că este implicat într-o serie de omoruri, face declaraţii calomnioase la adresa preşedintelui Voronin. Experţii au atras atenţia asupra neconcordanţei dintre faptele şi anii menţionaţi în interviu şi consideră că aceasta demonstrează elocvent că textul a fost pregătit de specialiştii ruşi în tehnologii politice, care nu cunosc deloc realităţile din Moldova.

Grigorii Karamalak se află în urmărire internaţională din 1998. În 2004, el a fost reţinut în Rusia şi deţinut în penitenciarul FSB, structură rusă de securitate. În pofida numeroaselor solicitări din partea autorităţilor RM de extrădare a lui Karamalak, procuratura rusă constant oferea răspuns negativ. În preajma alegerilor parlamentare din RM, Karamalak a fost eliberat şi imediat s-a inclus în campania electorală de partea BMD şi «Patria-Rodina». Karamalak este a doua autoritate criminală care a anunţat deschis despre confruntarea sa cu Vladimir Voronin, după hoţul în lege «Micu», aflat în prezent în detenţie”.

În ziua de 27 februarie postul TV ORT din Federaţia Rusă a difuzat un interviu cu Grigorii Karamalak în care acesta a reiterat unele lucruri afirmate în interviul pentru “Komsomolskaia Pravda”.

BMD cere demisia

Serviciul de presă al BMD a emis o declaraţie în care se afirmă: “Recentele dezvăluiri din ziarul Komsomolskaia Pravda ale lui Grigorii Karamalak developează legăturile vechi ale acestuia cu Preşedintele Voronin. Inclusiv, aşa-numitul «Bulgaru» aminteşte suportul acordat PC la alegerile din 2001: cinci sute de mii de dolari cash şi asistenţă logistică masivă. Aceste acuzaţii denotă implicarea comuniştilor în coruperea business-ului în scopuri politice.

Încercările lui Voronin şi ale unor candidaţi comunişti de a compromite congresul moldovenilor din Rusia, asociindu-l cu Karamalak, sunt fariseice pe fundalul publicaţiei din ziarul moscovit. De fapt, anume regimul actual a amplificat corupţia în Republica Moldova, i-a plasat în afaceri profitabile pe Mişin, Şoşev, Dimitrov şi pe alţi oameni de-ai săi. Mai mult, aceştia şi alţi concurenţi de afaceri au fost presaţi, sau chiar eliminaţi, pentru a ceda activele în folosul lui Oleg Voronin. Corupţia, şantajul şi protecţionismul: sînt metodele clanului de estorcare a banilor de la populaţie, de la buget, de la instituţiile de stat şi de la oamenii de afaceri. Blocul «Moldova Democrată» se angajează să scoată la lumină schemele prin care clanurile puterii au furat patru ani de zile cetăţenii, amăgindu-i cu mici adaosuri la pensii şi salarii.

În ce-l priveşte pe actualul preşedinte comunist, el este obligat să demonstreze inconsistenţa declaraţiilor lui Grigorii Karamalak. Iar, dacă îi lipsesc argumentele, aşa cum s-a dovedit în multiple alte cazuri, cînd i s-au adus acuzaţii publice, soluţia onorabilă este să demisioneze”.

Micu se poate implica?

Serviciul de presă al BMD a difuzat la 28 februarie un comunicat intitulat “Disperarea îi face pe comunişti să intensifice PR-ul negru”. În comunicat se afirmă: “BMD are noi date de la angajaţii structurilor de stat despre scenariile comuniste de criminalizare a campaniei electorale. Puterea, care pleacă, continuă provocările, pentru a destabiliza situaţia şi a acuza de acest fapt opoziţia.

De această dată, surse din sistemul penitenciar ne-au informat despre fabricarea unei scrisori, prin care Petru Gâlcă, cunoscut drept Micu — lider al lumii interlope, chipurile ar susţine opoziţia. Gâlcă este deţinut la închisoarea de la Pruncul. Încă de vineri, 18 februarie, de aici a fost expediat la Izolatorul de detenţie preventivă din Chişinău un mesaj scris de un grafolog profesionist pentru a crea impresia, că-i aparţine lui Micu. Motivul acestei pretinse scrisori de agitaţie este, că deţinuţii încă necondamnaţi păstrează dreptul la vot. Evident, aşa-zisul mesaj a fost interceptat şi autorităţile se pregătesc să acuze opoziţia, că ar fi susţinută de lumea interlopă. Comuniştii, care au controlul asupra penitenciarelor, îl folosesc pentru aceste trucuri ieftine, la fel cum utilizează şi celelalte resurse administrative.

Blocul «Moldova Democrată» are semnale şi despre alte scenarii, fabricate în panică de servitorii actualei guvernări, în acelaşi context. Ele includ variante cu plasarea şi, apoi, descoperirea de către poliţie a stupefiantelor la staff-urile de campanie ale opoziţiei, cu provocarea unor grave accidente rutiere, de care să fie făcuţi vinovaţi liderii opoziţiei, şi altele. Salutăm faptul, că mulţi dintre reprezentanţii organelor de drept şi de justiţie, cărora li se cere «organizarea executării», trimit semnale pentru a preveni incidentele periculoase. Repetăm apelul nostru către profesioniştii din aceste domenii, să refuze implicarea în acţiuni provocatoare şi să asigure supremaţia legii în timpul, care a mai rămas pănă la venirea unei guvernări noi şi sănătoase în Republica Moldova”.

PSDM şi Caravana Primăverii

Serviciul de presă al PSDM a informat că acţiunea formaţiunii “Caravana Primăverii” a ajuns în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

La acţiunea electorală a PSDM s-au adunat peste 20 000 de adepţi, susţinători şi simpatizanţi ai Partidului Social Democrat din Moldova, care permanent erau în mişcare, stabil rămînînd în piaţa peste 10 000… Preşedintele PSDM, dl Ion Muşuc, a subliniat că PSDM este un partid cu oameni noi, profesionişti, care vor putea realiza schimbări ce vor duce la o viaţă mai bună pentru toţi cetăţenii ţării. A chemat la vot conştient şi bine gîndit, pe 6 martie, pentru ca, în fine, să ne debarasăm de guvernarea incompetentă şi coruptă. “Moldova are nevoie de schimbare, a spus dl Ion Muşuc, şi PSDM este forţa politică care aduce această schimbare”.

PSDM protestează

“PSDM, la fel ca şi alte formaţiuni politice, participante la campania electorală, a plasat în diferite sectoare ale municipiului Chişinău panouri cu publicitate electorală. În dimineaţa zilei de sîmbătă, 26 februarie, panourile PSDM de pe strada Panfilov şi cel din apropierea Aeroportului au fost găsite distruse. Panourile în cauză sînt plasate la o înălţime de 4–5 metri şi vandalizarea lor în modul în care arată putea fi făcută doar în cazul cînd făptaşii dispuneau de posibilităţi tehnice speciale şi aveau protecţia organelor de ordine publică.

PSDM susţine că acesta este încă un exemplu de folosire de către partidul comuniştilor a resurselor administrative în lupta cu concurenţii electorali, deoarece acest act de vandalism putea fi făcut doar de către adepţii partidului de guvernămînt, care au dispus de surse tehnice pentru a se ridica nestingheriţi la o aşa înălţime.

PSDM declară că comuniştii deja recurg la procedee josnice de concurenţă electorală, care sunt orientate spre a aduce daune materiale Partidului Social Democrat din Moldova şi care sunt încă o dovadă a faptului că partidul de guvernămînt este dispus să folosească toate mijlocele pentru a nu permite ca PSDM să-şi ducă mesajul la alegător”.

PŢCDM propune modificări

În cadrul unei conferinţe de presă liderul Partidului Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova (PŢCDM), Nicolae Andronic, a reiterat necesitatea reducerii numărului de deputaţi în Parlamentul RM pînă la 51, iar numărul de ministere pînă la 6. El a mai propus alegerea deputaţilor în circumscripţii uninominale. În prezent Parlamentul este compus din 101 de deputaţi, iar Guvernul din 15 ministere, 13 departamente şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.