Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Curier electoral

Curier electoral din 11 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar|

Raportul Promo-LEX atestă înteţirea încălcărilor

Asociaţia Promo-LEX a lansat al 3-ea Raport de monitorizare a alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010, pentru perioada 26 octombrie — 8 noiembrie 2010. Conform constatărilor din Raport, se atestă mai multe îngrijorări, privind: Raportul formulează un şir de recomandări pentru Comisia Electorală Centrală, administraţia publică, concurenţii electorali şi mass-media. (sursa: Promo-LEX)

Mandatul CEC a expirat, dar este prelungit de drept

La 11 noiembrie 2010 a expirat mandatul membrilor Comisiei Electroale Centrale (CEC), numiţi în funcţii prin Hotătrîrea Parlamentului Nr.290-XVI din 11.11.2005: Mandatul CEC este de 5 ani, iar la expirarea acestui termen, componenţa comisiei poate fi modificată. În cazul în care mandatul Comisiei Electorale Centrale expiră în cursul perioadei electorale, mandatul se prelungeşte de drept pînă la finele acestei perioade şi intrarea ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de zile.

Birourile de documentare vor lucra şi în ziua alegerilor

Toate birourile de evidenţă şi documentare a populaţiei, inclusiv secţiile de primire şi eliberare a documentelor urgente, vor activa la 28 noiembrie, în ziua alegerilor parlamentare anticipate, de la ora 7.00 pînă la 21.00. Centrul resurselor informaţionale de stat (CRIS) “Registru” a anunţat că din 23 noiembrie 2010, pentru cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, titulari ai actelor de identitate cu statut “nevalabil”, ale căror acte sînt pierdute/furate sau care anterior nu au fost documentaţi, vor fi eliberate la solicitare, în mod gratuit, acte de identitate provizorii sau va fi prelungit termenul de valabilitate al celui eliberat anterior. De asemenea, va fi asigurată documentarea cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, aflaţi în detenţie sau arest, care nu deţin acte de identitate sau valabilitatea cărora a expirat, cu buletine de identitate, contra plată, sau cu acte de identitate provizorii, gratuit. În acelaşi timp, la solicitarea cetăţenilor care nu dispun de înregistrare la domiciliu/reşedinţă, birourile de evidenţă şi documentare a populaţiei vor elibera, în mod gratuit, o adeverinţă ce atestă ultima înregistrare la domiciliu/reşedinţă sau, după caz, lipsa acesteia. Subdiviziunile din cadrul CRIS “Registru” vor asigura perfectarea buletinelor de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova, în perioada 28 octombrie 2010 — 26 noiembrie 2010, în termene rezonabile. (sursa: CRIS “Registru”)

Avocatul parlamentar pentru drepturile copilului sesizează nereguli

Potrivit avocatului parlamentar pentru drepturile copilului, Tamara Plămădeală, au loc cazuri de implicare a copiilor în campania electorală, aceştia fiind antrenaţi în distribuirea materialelor de agitaţie electorală, poartă articole vestimentare cu simbolurile concurenţilor electorali. Avocatul parlamentar menţionează, că art.13 din Legea privind drepturile copilului interzice implicarea copiilor în activitatea politică şi asocierea lor în partidele politice, motiv pentru care, a fost adresat un demers către Comisia Electorală Centrală, prin care s-a propus atenţionarea tuturor concurenţilor electorali de a nu admite astfel de acţiuni, care contravin legislaţiei şi încalcă drepturile copilului. (sursa: Info-Prim Neo)

Un sondaj greu de identificat

Portaluri web din regiunea transnistreană informează despre realizarea unui sondaj de opinii de către Centrul ruso-transnistrean de informaţii şi analiză. Potrivit informaţiei despre sondajul respectiv, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, partidele ar cumula următoarele procente din voturile alegătorilor: Se mai estimează că ratingul PLDM, PDM şi PL ar putea să mai crească pînă în data alegerilor, iar cel al PCRM va rămâne stabil şi chiar ar putea să scadă cu două-trei procente. În informaţiile despre sondaj nu se precizează perioada realizării, eşantionul şi marja de eroare, iar realizatorii acestuia nu au date de identificare clare. (sursa: tiras.ru, lenta.ru)

Clipul PCRM interzis şi permis

Curtea de Apel Chişinău a dat cîştig de cauză PDM în cazul contestaţiei împotriva unui spot electoral al PCRM, care ar denigra imaginea liderului PDM, Marian Lupu, prin denaturarea unui discurs. Instanţa de judecată a decis interzicerea difuzării spotului în mass-media deoarece ar fi încălcat Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. Decizia Curţii de Apel Chişinău a fost contestată în instanţa superioară de către reprezentanţii PCRM şi conform prevederilor Legii contenciosului administrativ, depunerea recursului suspendă executare hotărîrii judecătoreşti iniţiale motiv pentru care, clipul PCRM poate fi postat şi difuzat în continuare, pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti definitive pe cauza dată. Spotul respectiv este postat şi pe pagina web YouTube, unde a avut deja circa 19 mii de vizualizări, numărul acestora sporind după apariţia contestaţiilor şi discuţiilor referitoare la conţinutul şi legalitatea acestuia.

PCRM contestă formula “Robin Hood” de distribuire a mandatelor

Curtea Constituţională a primit spre examinare sesizarea unui grup de deputaţi reprezentînd PCRM, care contestă constituţionalitatea modificării art.87 din Codul Electoral, care reglementează distribuirea mandatelor deputaţilor în Parlament după alegeri. Conform noilor reglementări, aprobate în iunie 2010, numărul mandatelor de deputat rămase nedistribuite se repartizează succesiv, cîte unul fiecărui partid, altei organizaţii social-politice, fiecărui bloc electoral, începînd cu concurentul electoral care a obţinut cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescîndă. Anterior mandatele rămase se distribuiau proporţional, avantajînd considerabil partidele cu procent mai mare de voturi acumulate. Potrivit reprezentanţilor PCRM, noua formulă nu este echitabilă şi contravine logicii, este o practică inventată şi care nu se aplică nicăieri. Deşi se solicită examinarea în mod prioritar, deocamdată nu este stabilită data la care Curtea Constituţională va examina sesizarea.

Notă ADEPT: problema sistemului electoral şi a distribuirii mandatelor ţine de competenţa exclusivă a Parlamentului, care poate accepta orice formulă, deoarece Constituţia nu conţine reglementări exprese în acest sens, dar norme de trimitere, conform cărora, sistemul electoral al ţării se reglementează prin “lege organică” (art.72 alin.(3) lit.a) din Constituţie). Anterior Curtea Constituţională a mai fost sesizată privitor la sistemul electoral, pragul electoral aplicabil prin legislaţia adoptată, însă instanţa de jurisdicţie constituţională şi-a declinat competenţa şi a recunoscut constituţionale prevederile respective ale Codului electoral, menţionînd că atribuţiile în domeniu le exercită legislativul ţării.

Şi PL contestă Codul electoral

Partidul Liberal solicită CEC explicaţii despre procedura de vot a elevilor care nu au carnet de student (Codul electoral prevede anume acest document), dar care vor sa voteze în localitatea în care îşi fac studiile. Partidul Liberal a sesizat şi Curtea Constituţională, solicitînd să fie examinată legalitatea obţinerii certificatului pentru drept de vot pentru cei care doresc să voteze în altă localitate, decît cea în care îşi au domiciliul.

PL mai cere CEC să permită cetăţenilor moldoveni, aflaţi în străinătate, să voteze şi în baza paşapoartelor expirate, deoarece pînă la alegeri nu toţi reuşesc să-şi perfecteze acte noi de identitate. În cazul că nu se permite această formulă, PL solicită să fie eliberate de urgenţă şi gratuit paşapoarte temporare (forma 09).

Notă ADEPT: la scrutinele anterioare, CEC a permis votarea în baza actelor de identitate expirate, ultima dată iniţiativa în acest sens venind de la primul-ministru Vlad Filat. Opoziţia contestă situaţia în domeniu, invocînd posibile fraudări ale alegerilor, în condiţiile cînd vor fi deschise mai multe secţii de votare peste hotare, cînd studenţii vor putea vota fără înscriere în listele de bază etc.

Un candidat independent are imn electoral

Candidatul independent, Elena Burghilă, şi-a lansat programul electoral pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie, în care afirmă că vrea să fie vocea poporului în Parlament şi să dezvolte patrimoniul cultural al ţării. Burghilă are şi un imn electoral (pe care îl cîntă în cadrul dezbaterilor televizate), iar la alegeri merge cu sloganul: “Ajunge să supravieţuim, e timpul să trăim cu adevărat!”. Candidatul deplînge situaţia că este nevoită să-şi finanţeze campania electorală din bani proprii, agonisiţi la nunţi şi cumătrii şi afirmă că a colaborat cu PCRM şi liderul acestuia, Vladimir Voronin, pentru că este logic să accepte din partea guvernării, oricare ar fi ea, bani pentru dezvoltarea culturii.

Declaraţii şi comunicate de presă ale concurenţilor electorali