Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Curier electoral

Curier electoral din 22 octombrie 2010

|versiune pentru tipar|

Gabriel Stati este înregistrat

Comisia Electorală Centrală (CEC) l-a înregistrat pe Stati Gabriel în calitate de candidat independent pentru funcţia de deputat în Parlament, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010. Stati este al doilea candidat independent, înregistrat deocamdată de CEC şi va figura în buletinul de vot cu numărul 16, simbolul său electoral fiind o pentagramă stilizată, avînd în partea de jos inscripţia “Gabriel Stati”. Candidatul nu şi-a făcut publică platforma electorală şi nici sloganul de campanie, şi nu a fost prezent la CEC nici la momentul depunerii actelor, nici la momentul înregistrării oficiale, fiind reprezentat prin procură. În declaraţia de venituri şi averi pentru ultimii doi ani, Gabriel Stati declară că deţine funcţia de director general al SRL “Stati&Co”, nu a acumulat venituri la locul de muncă de bază, din activitatea prin cumul a acumulat circa 164 mii lei, nu deţine hîrtii de valoare. Totodată, candidatul are în proprietate 1 apartament cu 2 camere, 3 case de locuit, cîteva terenuri şi 18 automobile, dintre care 2 de marca Rolls-Royce. (sursa: CEC)

Încă doi potenţiali candidaţi independenţi

Pe data de 22 octombrie la CEC au depus actele doi cetăţeni, car solicită înregistrare în calitate de candidaţi independenţi pentru alegerile parlamentare şi au prezentat liste de subscripţie:

Pe data de 22 octombrie la CEC au depus actele doi cetăţeni, car solicită înregistrare în calitate de candidaţi independenţi pentru alegerile parlamentare şi au prezentat liste de subscripţie:

În cazul că vor fi înregistraţi, cei doi vor figura în buletinele de vot cu numerele 22 (S.Nazarenco) şi 23 (Gh.Russu).

PLDM contestă declaraţiile PCRM şi solicită investigarea operativă a abuzului

Într-un comunicat de presă, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) califică informaţia difuzată recent de serviciul de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), precum că agresarea fizică a cetăţeanului Anton Cotici de către paza de corp a lui Vladimir Voronin ar fi fost o “acţiune provocatoare pregătită minuţios şi realizată cel mai probabil la solicitarea PLDM” este total aberantă şi demonstrează caracterul mincinos şi agresiv al campaniei electorale a PCRM. PLDM îşi reafirmă angajamentul de a promova o campanie curată, neagresivă şi axată pe obiectivul de a scoate ţara din sărăcie, dar solicită organelor de drept investigarea operativă a cazului pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi. (sursa: PLDM)

CCA a respins contestaţia privind Pro TV

Consiliul Coordonator al Audivizualului (CCA) a respins contestarea PCRM împotriva radiodifuzorului Pro TV, ca nefondată. PCRM a cerut sancţionarea pe motiv că în emisiunea “În Profunzime” a fost invitat un singur concurent electoral (Marian Lupu). În opinia CCA, legislaţia şi regulamentul de reflectare a campaniei electorale nu interzice organizarea de talk-show-uri politice, însă reprezentanţii PCRM nu sînt de acord cu decizia în cauză, deşi afirmă că nu o vor contesta. Reprezentanţii Pro TV declară că au invitat la următoarea emisiune “În Profunzime” pe liderul PCRM, Vladimir Voronin, dar deocamdată nu au primit un răspuns. (sursa: Pro TV)

CEC informează alegătorii şi securizează votarea

În şedinţa din 22 octombrie CEC a aprobat textele unor mesaje de tip SMS pentru informarea şi educarea civică a cetăţenilor la alegerile parlamentare. Textele vor fi difuzate în limba de stat şi limba rusă, după cum urmează: În aceeaşi şedinţă, CEC a stabilit procedura de securizare a procesului de votare, prin aplicarea în actele de identitate ale alegătorilor, a ştampilei speciale, cu menţiunea “Alegeri 28.11.2010”. Ştampila se va aplica odată cu eliberarea buletinului de vot, în fişa de însoţire a buletinului de identitate sau în alt act în baza căruia votează alegătorul: paşaport; formularul nr.9; legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen; livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil şi livretul de marinar.

APCE manifestă interes pentru alegerile din Moldova

O delegaţie de observatori ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) va efectua o vizită în perioada 25–28 octombrie 2010, pentru a se documenta asupra modului de organizare şi desfăşurare a campaniei electorale şi a alegerilor parlamentare din 28 noiembrie. Conform programului, membrii delegaţiei APCE vor avea întrevederi cu speakerul Parlamentului, liderii Alianţei pentru Integrare Europeană şi ai opoziţiei parlamentare, reprezentanţi ai partidelor extra-parlamentare, experţi ai societăţii civile şi mass-media. De asemenea, sînt preconizate întîlniri cu reprezentanţii CEC, CCA, ai Curţii Constituţionale. (sursa: Serviciul de presă al Parlamentului)

Termenul înregistrării prealabile a fost extins

Termenul în care cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate se pot înregistra prealabil a fost extins pînă la 15 zile înainte de ziua alegerilor (anterior termenul constituia 25 de zile pînă la ziua alegerilor). Alegătorilor li se va aduce la cunoştinţă informaţia ce ţine de perioada de înregistrare prin plasarea ei pe site-urile CEC, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunilor diplomatice. (sursa: Hotărîrea CEC nr. 3688 din 22.10.2010)

Responsabilităţi suplimentare pentru desfăşurarea alegerilor

Comisia Electorală Centrală a stabilit responsabilităţi suplimentare unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Conform deciziei CEC, autorităţile urmează să asigure condiţii de formare, activitate neîntreruptă şi securizată a organelor electorale, să contracareze abuzurile şi delictele electorale, să acorde asistenţa necesară pentru documentarea cetăţenilor şi efectuarea votării, funcţionarea mijloacelor de comunicare (sursa: Hotărîrea CEC nr.3690 din 22.10.2010)

Contestaţia PCRM este respinsă

Comisia Electorală Centrală a respins contestaţia depusă de reprezentantul PCRM, prin care se solicita sancţionarea lui Valeriu Cosarciuc, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, candidat la funcţia de deputat în Parlament pe listele Partidului Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” (AMN) pentru încălcarea prevederilor legislaţiei referitoare la suspendarea din funcţie pe durata campaniei electorale. PCRM invocă participarea reprezentantului AMN la o masă rotundă, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. CEC a constatat că participarea lui V.Cosarciuc nu a fost legată de calitatea sa de concurent electoral, iar informaţia difuzată în mass-media nu menţionează numele acestuia în calitate de ministru. În contestaţie nu a fost probată nici utilizarea de către candidat a mijloacelor sau bunurilor publice (resurse administrative), iar participarea unui ministru la o masă rotundă nu constituie o încălcare a prevederilor respective. În consecinţă, CEC a reţinut că V.Cosarciuc nu şi-a exercitat atribuţiile de serviciu, n-a efectuat agitaţie electorală şi n-a utilizat resursele administrative. (sursa: Hotărîrea CEC nr.3698 din 22.10.2010)

Declaraţii şi comunicate de presă ale concurenţilor electorali