Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Curier electoral

Curier electoral din 4 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar|

Raportul CCA

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a lansat primul Raport de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale în cadrul emisiunilor informative ale posturilor de televiziune cu acoperire naţională. Raportul acoperă perioada 18–29 octombrie 2010 şi conţine constatări tehnice, cantitative, dar şi unele estimări calitative privind reflectarea campaniei în cadrul tuturor programelor şi emisiunilor difuzate de radiodifuzorii monitorizaţi. Activităţile de monitorizare sînt efectuate de o echipă de monitori, care au participat la activităţi de instruire în domeniul monitorizării media, cu privire la procedurile şi tehnicile de monitorizare. (sursa: raportul CCA)

Verificarea listelor electorale on-line

Cetăţenii care au viză de domiciliu sau reşedinţă în Chişinău pot verifica dacă au fost incluşi în lista electorală, accesînd rubrica “Verifică lista electorală”, pe pagina web a Primăriei. Serviciul on-line de verificare a listelor electorale întocmite pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 poate fi utilizat prin selectarea sectorului de reşedinţă şi introducerea numărului buletinului de identitate al alegătorului. Cetăţenii care au schimbat recent viza de domiciliu, buletinul de identitate sau alte date personale, pot solicita modificarea acestora în listele electorale, completînd on-line un formular. Alegătorii care nu cunosc adresa secţiei unde vor vota în ziua alegerilor parlamentare pot consulta rubrica “Află unde să votezi!”. Proiectul on-line a fost iniţiat în anul 2009 şi este realizat de Primăria mun.Chişinău, în colaborare cu Pretura sectorului Centru şi cu susţinerea Fundaţiei Soros Moldova şi a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova. (sursa: Agenţia Info-Prim Neo)

Sondaj controversat

Centrul CBX-AXA a prezentat un Raport privind actualitatea socială şi politică din Republica Moldova, în cuprinsul căruia, respondenţii care au probabilitate mare de participare la vot şi au declarat o intenţie de vot (50% din total eşantion) au expus următoarele opţiuni: Sondajul a fost efectuat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing “CBS-AXA”, pe un eşantion de peste 1500 persoane din 88 localităţi, în perioada 22–30 octombrie 2010, avînd o eroare maximală de ±2,5%. Ulterior prezentării sondajului, cîteva partide au acuzat caracterul tendenţios al acestuia, solicitînd informaţii despre surse de finanţare şi invocînd prezenţa unor reprezentanţi ai Centrului CBS-AXA în conducerea unor partide politice (PDM), formaţiunea respectivă fiind prezentată în sondaj cu rezultate mai bune. Şi CEC a atras atenţia asupra faptului că sondajul în cauză nu a fost anunţat în prealabil la CEC, aşa cum prevede legislaţia electorală.

Informaţia MAI despre delictele electorale

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat o informaţie despre măsurile luate în scopul asigurării desfăşurării alegerilor parlamentare şi evenimentele ce au avut loc în perioada electorală, între 4 octombrie — 2 noiembrie 2010. Conform MAI, urmare a acţiunilor întreprinse de comisariatele de poliţie, în perioada de referinţă au fost depistate, înregistrate şi documentate 10 cazuri de încălcări a legislaţiei electorale. În cadrul întrunirilor concurenţilor electorali au mai avut loc 7 incidente electorale. În total, între 04.10.2010–02.11.2010 au avut loc 587 întruniri cu caracter electoral, la care ar fi participat peste 70 mii de persoane. (sursa: MAI)

Valeriu Pleşca propune “resetarea” sistemului politic

Candidatul independent Valeriu Pleşca a susţinut un briefing şi a difuzat un comunicat de presă, în cuprinsul căruia se afirmă că actualul sistem politic din Moldova a fost discreditat şi trebuie “resetat”, deoarece organul legislativ suprem al ţării nu mai este reprezentativ şi nu reprezintă voinţa alegătorilor, a poporului, a dispărut multitudinea de opţiuni, poziţii, idei, au rămas doar două opinii: pro şi contra. În situaţia respectivă, candidatul Valeriu Pleşca consideră că unica condiţie indispensabilă a “resetării sistemului politic din Moldova trebuie să fie independenţa deputaţilor”. Iar situaţia trebuie schimbată prin introducerea unui nou sistem electoral, în cadrul căruia cel puţin o treime de deputaţi să fie aleşi prin vot direct din partea tuturor regiunilor ţării. Drept rezultat, vor fi puse bazele unui sistem electoral stabil şi unui sistem de partide stabil, se va diminua posibilitatea uzurpării puterii atât în parlament, cît şi în partide.

PCRM propune o Strategie de prevenire a impactului hazardelor naturale

În cadrul unei conferinţe de presă, candidaţii PCRM au prezentat Strategia pentru protecţia mediului, care prevede “modernizarea şi optimizarea sistemului naţional de monitorizare a prognozării şi prevenirii efectelor calamităţilor naturale; elaborarea şi suplinirea ulterioară a Băncii Regionale, Băncii cataclismelor naturale din Moldova pentru perfecţionarea metodologiei de prognozare a acestor fenomene; fortificarea continuă a digurilor”. PCRM propune şi un Program naţional de urgentare a modernizării complexului termoenergetic şi infrastructurii ecologice din Moldova, care prevede reluarea colaborării cu Rusia şi China la capitolul investiţiilor în infrastructură, proiectele de prioritate fiind CET-1 şi CET-2. (sursa: PCRM)

Declaraţii şi comunicate de presă ale concurenţilor electorali