Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPRM

Declaraţii şi comunicate de presă ale PPRM publicate în 2012

Mesajul de felicitare al Partidului Popular din Republica Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă
28 decembrie 2012
Multstimaţi prieteni, în ajunul frumoaselor sărbători de iarnă, Partidul Popular din Republica Moldova vine către dumneavoastră cu cele mai bune urări de bine, sănătate, pace în ţară şi fericire celor dragi[]

Domeniul socio-cultural

Valorificarea patrimoniului tradiţional cultural şi susţinerea valorilor morale si spirituale ale naţiunii — principii de bază ale Partidului Popular din Republica Moldova
27 decembrie 2012
Pentru a asigura dezvoltarea şi renaşterea unui stat, e nevoie nu numai de o economie şi de reforme structurale, dar — cel mai important — de un potenţial spiritual şi moral bazat pe valorile si tradiţiile strămoşeşti[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Protecţia mediului — parte componentă a dezvoltării economice
27 decembrie 2012
Starea mediului ambiant şi utilizarea durabilă a resurselor naturale influenţează condiţiile de creştere economică, nivelul şi calitatea vieţii populaţiei[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Act de vandalism asupra sediului Organizaţiei Teritoriale Ungheni a Partidului Popular din Republica Moldova
24 decembrie 2012
În seara zilei de 22 decembrie curent, la Ungheni a avut loc un act de vandalism asupra sediului Organizaţiei Teritoriale Ungheni a Partidului Popular din Republica Moldova[]

Activitatea internă de partidDrepturile şi libertăţile omului

A avut loc şedinţa Consiliului Politic Naţional al Partidului Popular din Republica Moldova
24 decembrie 2012
Principalele subiecte discutate pe ordinea de zi a şedinţei au fost cooptarea noilor membri ai Consiliului Politic Naţional, alegerea membrilor Biroului Permanent Central, constituirea Comisiilor Permanente a Consiliului Politic şi alte întrebări[]

Activitatea internă de partid

Organizaţia Teritorială Floreşti a Partidului Popular din Republica Moldova a participat la Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dezabilităţi
14 decembrie 2012
Ion Iavorski, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale Floreşti a Partidului Popular din Republica Moldova, a participat la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dezabilităţi[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Partidul Popular din Republica Moldova solicită Procuraturii să investigheze cazul companiei Draexlmaier
13 decembrie 2012
Amenzile nejustificate din partea Serviciului Fiscal şi controalele excesive asupra investitorilor străini din ţara noastră sînt un motiv serios de a cere Procuraturii să investigheze cazurile în care se atestă astfel de încălcări[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omuluiPolitici tarifare

Tinerii populari în vizită la Rezina
13 decembrie 2012
Tinerii Partidului Popular din Republica Moldova au mers în vizită la cîteva familii anevoiaşe din raionul Rezina, repartizîndu-le mai multe bunuri materiale. Aceste familii fac parte din categoria social vulnerabile şi îşi duc cu greu viaţa de zi cu zi[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omuluiActivitatea organizaţiei de tineret

Protecţia mediului înconjurător — parte componentă a dezvoltării economice a Republicii Moldova
30 noiembrie 2012
Starea mediului ambiant şi utilizarea durabilă a resurselor naturale influenţează condiţiile de creştere economică, nivelul şi calitatea vieţii populaţiei[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-cultural

Moldova are cel mai dur sistem fiscal din CSI
29 noiembrie 2012
Datorită poziţionării geografice favorabile, Republica Moldova este o platformă pentru amplasarea organizaţiilor internaţionale şi corporaţiilor transnaţionale şi devine atractivă pentru derularea afacerilor dintre pieţele de vest şi est[]

Politica externă / integrare europeanăPolitici tarifare

Republica Moldova are nevoie de o politică demografică eficientă
28 noiembrie 2012
Republica Moldova, ca şi alte state din Europa de Est, se confruntă cu o îmbătrînire rapidă a populaţiei, ceea ce poate însemna depopularea gravă a teritoriului naţional, cu efecte economice dezastruoase[]

Domeniul socio-culturalSecuritate naţională

Reforma sistemului educaţional — o prioritate pentru Partidul Popular din Republica Moldova
26 noiembrie 2012
Educaţia reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării umane şi are un rol determinant în asigurarea creşterii economice, în modernizarea componentelor tehnologice şi intelectuale, precum şi în sporirea bunăstării populaţiei[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Demonopolizarea activităţilor — un pas sigur spre creşterea economică
22 noiembrie 2012
Conform noului Program al PPRM, adoptat în cadrul Congresului II al formaţiunii, care a avut loc recent, scopul principal al partidului este obţinerea unui ritm înalt şi stabil al creşterii economice — ca singura cale de combatere a sărăciei[]

Atitudinea faţă de guvernarePolitici tarifare

Reformarea sectorului fiscal al ţării — o cale spre creşterea economică rapidă
22 noiembrie 2012
În scopul unei creşteri rapide şi durabile a economiei Republicii Moldova, Partidul Popular din Republica Moldova propune reformarea sectorului fiscal prin implementarea unor politici bugetar-fiscale previzibile pe o perioadă de lungă durată[]

Atitudinea faţă de guvernarePolitici tarifare

Agricultura — ramură prioritară a economiei naţionale
20 noiembrie 2012
Pe fundalul creşterii cererii globale la produsele alimentare, agricultura trebuie să devină una dintre ramurile prioritare ale renaşterii economiei naţionale. De aceea, în noul Program al Partidului Popular din Republica Moldova s-a atras o atenţei deosebită sectorului agrar al ţării[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-cultural

Partidul Popular solicită organizarea unei şedinţe extraordinare lărgite a Consiliului Superm de Securitate a Republicii Moldova
19 noiembrie 2012
Semnalele privind extinderea corupţiei în cele mai înalte eşaloane de stat, lansate la sfîrşitul săptămînii trecute, de către Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, sunt un motiv serios pentru organizarea unei şedinţe extraordinare, lărgite, a Consiliului Suprem de Securitate[]

Atitudinea faţă de guvernareSecuritate naţională

Partidul Popular a ales formatul conducerii organizaţiei şi a trasat obiectivele pentru perioada imediat următoare în cadrul Congresului care a avut loc la Chişinău | 
17 noiembrie 2012
Adoptarea unui Statut şi Program politic într-o nouă redacţie, alegerea conducerii partidului şi trasarea obiectivelor pentru perioada imediat următoare au fost principalele puncte de pe ordinea de zi a Congresul II al Partidului Popular din Republica Moldova[]

Activitatea internă de partid

Comunicat de presă al Partidului Popular din Republica Moldova | 
17 noiembrie 2012
La 17 noiembrie curent, Partidul Popular din Republica Moldova îşi convoacă cel de-al doilea Congres, la care se propune adoptarea unui Statut şi Program politic nou al formaţiunii. Totodată, în cadrul evenimentului se va discuta schimbarea structurii conducerii Partidului[]

Activitatea internă de partid

Stabilitatea politică în ţara noastră — o prioritate pentru Partidul Popular din Republica Moldova
15 noiembrie 2012
Societatea moldovenească, la moment, rămîne instabilă, în proces de reformare, cu elemente de capitalism oligarhic. Actualul sistem îi face pe cei bogaţi — mai bogaţi, iar pe cei săraci — mai săraci[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omuluiSecuritate naţională

Consolidarea societăţii civile — unul din angajamentele de bază al Partidului Popular din Republica Moldova
14 noiembrie 2012
În paralel cu o criză social-economică, societatea moldovenească continuă să se confrunte, şi cu o criză identitară profundă, ce îi divizează, în continuare, pe cetăţeni după criterii etno-culturale şi lingvistice[]

Domeniul socio-cultural

Provocările care au determinat crearea Partidului Popular din Republica Moldova
13 noiembrie 2012
Partidul Popular din Republica Moldova a fost constituit la 15 aprilie 2011, fiind o formaţiune de centru şi avînd la bază Doctrina Populară, care este o îmbinare a valorilor liberalizmului clasic, creştin-democraţiei europene şi conservatorismului tradiţional[]

Activitatea internă de partid

Preşedinţii Organizaţiilor Teritoriale ai Partidului Popular din Republica Moldova au fost convocaţi într-o şedinţă de lucru
13 noiembrie 2012
La Chişinău a avut loc şedinţa Preşedinţilor Organizaţiilor Teritoriale a Partidului Popular din Republica Moldova[]

Activitatea internă de partid

Organizaţie Teritorială a Partidului Popular din Republica Moldova, la Cantemir
13 noiembrie 2012
La Cantemir, a avut loc Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale a Partidului Popular din Republica Moldova[]

Activitatea internă de partid

Cea de-a 27-a Organizaţie Teritorială de Tineret a Partidului Popular din Republica Moldova
13 noiembrie 2012
La Ungheni a avut loc Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale de Tineret a Partidului Popular din Republica Moldova[]

Activitatea internă de partidActivitatea organizaţiei de tineret

Conducerea Partidului Popular din Republica Moldova poate fi reprezentată de mai mulţi copreşedinţi
9 noiembrie 2012
Conform noului proiect pentru Statutul Partidului Popular din Republica Moldova, care se va propune spre adoptare la Congresului II al formaţiunii, conducerea partidului va fi formata din mai mulţi copreşedinţi, fiecare avînd obligaţiuni individuale[]

Activitatea internă de partid

Organizaţie Teritorială a Partidului Popular din Moldova la Găgăuzia
8 noiembrie 2012
La 3 noiembrie curent a avut loc Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale Găgăuzia. La eveniment au participat mai mulţi delegaţi de pe teritoriul Unităţii Teritoriale Autonome şi reprezentanţi ai Comitetului Organizatoric Republican[]

Activitatea internă de partid

Partidul Popular din Republica Moldova — o nouă forţă pe arena politică a ţării
31 octombrie 2012
Situaţia care s-a creat astăzi în Republica Moldova impune necesitatea de a crea pe arena politică a ţării o echipă nouă care ar deveni o alternativă pentru viitoarele alegerile[]

Activitatea internă de partid

Constituirea Organizaţiei Teritoriale sectorul Botanica a Partidului Popular din Moldova
31 octombrie 2012
Constituirea Organizaţiei Teritoriale sectorul Centru, Chişinău. Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale Străşeni a Partidului Popular din Moldova[]

Activitatea internă de partid

Un consilier raional de la Rîşcani a aderat la Partidul Popular din Moldova
31 octombrie 2012
Consilierul Partidului Liberal Democrat din raionul Rîşcani, Dl. Vasile Guţu a declarat în timpul şedinţei Consiliului Raional din dimineaţa zilei de 30 octombrie curent, retragerea sa din fracţiunea PLDM şi aderararea la Partidul Popular din Moldova[]

Administraţie publicăAlegeriRelaţii interpartinice

S-a constituit Organizaţia Teritorială Anenii Noi a Partidului Popular din Moldova
22 octombrie 2012
Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale Anenii Noi a Partidului Popular din Republica Moldova a avut loc la 21 octombrie curent şi a găzduit mai mulţi delegaţi din întreg raionul[]

Activitatea internă de partid

A avut loc Conferinţa Naţională a Tinerilor Partidului Popular din Moldova
22 octombrie 2012
La 20 octombrie curent, la Chişinău, a avut loc Conferinţa Naţională a Tinerilor Partidului Popular din Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost alese organele de conducere a Organizaţiilor de Tineret şi au fost adoptate documentele statutare interne[]

Activitatea internă de partidActivitatea organizaţiei de tineret

S-a constituit Organizaţia de Tineret a Partidului Popular din Moldova, sectorul Rîşcani
17 octombrie 2012
La Chişinău, a avut loc Conferinţa de Constituire a Organizaţiei de Tineret a Partidului Popular din Moldova, sectorul Rîşcani[]

Activitatea internă de partidActivitatea organizaţiei de tineret

Răspuns la protestele fermierilor…
16 octombrie 2012
În urma protestelor din 31 iulie 2012, agricultorii din Republica Moldova au aşteptat ca Guvernul să ia o atitudine vis-a-vis de mărirea impozitelor pentru anul 2013, să se iniţieze întruniri şi discuţii pe baza la aceasta[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omului

Şedinţele Grupurilor de Lucru pentru modificarea Statutului şi Programului Partidului Popular din Republica Moldova
10 octombrie 2012
În cadrul întrunirii au fost analizate propunerile parvenite pînă la moment din teritoriu şi a fost aprobat planul de lucru al Grupurilor menţionate şi graficul întrunirilor acestora[]

Activitatea internă de partid

Şedinţa Biroului Permanent a Organizaţiei de Tineret din Chişinău, sectorul Centru
8 octombrie 2012
La Chişinău a avut loc prima şedinţă de lucru a Organizaţiei de Tineret din capitală, sectorul Centru a Partidului Popular din Republica Moldova[]

Activitatea internă de partidActivitatea organizaţiei de tineret

Seminarul Regional Nord al tinerilor Partidului Popular
8 octombrie 2012
La 6 octombrie curent, la Bălţi a avut loc seminarul regional al tinerilor Partidului Popular din Republica Moldova. Pe ordinea de zi s-au discutat activităţile preconizate pentru organizarea Conferinţei Tinerilor Partidului Popular[]

Activitatea internă de partidActivitatea organizaţiei de tineret

Mesaj de felicitare din partea Partidului Popular din Republica Moldova, cu ocazia Zilei Internaţionale a Profesorului
5 octombrie 2012
Echipa Partidului Popular din Republica Moldova vă aduce sincere felicitări cu ocazia Zilei Internaţionale a Profesorului şi îşi exprimă profunda recunoştinţă pentru responsabilitatea pe care v-o asumaţi zi de zi[]

Domeniul socio-cultural

A avut loc şedinţa Activului Naţional al Partidului Popular din Republica Moldova
2 octombrie 2012
La 29 septembrie curent, la Chişinău a avut loc prima şedinţă a activului naţional cu participarea tuturor Preşedinţilor Organizaţiilor Teritoriale, Preşedinţilor Organizatiilor Teritoriale de Tineret şi secretarii executivi ai Organizaţiilor Teritoriale a PPRM[]

Activitatea internă de partidActivitatea organizaţiei de tineret

Şedinţa Consiliului Politic Naţional al Partidului Popular din Republica Moldova
2 octombrie 2012
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost puse în discuţie două probleme primordiale: convocarea Congresului Naţional Extraordinar şi stabilirea unei date pentru convocarea acestuia[]

Activitatea internă de partid

Agricultura — un sector strategic pentru Republica Moldova
27 septembrie 2012
Pămîntul este cea mai mare bogăţie pe care o are Republica Moldova, iar agricultura este ramura primordială de activitate a întregii populaţii[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Organizaţiile Teritoriale ale Partidului Popular din Republica Moldova realizează şedinţele Birourilor Permanente
25 septembrie 2012
În perioada 17–29 septembrie 2012, în cadrul mai multor Organizaţii Teritoriale ale Partidului Popular din Republica Moldova, se desfăşoară primele şedinţe ale Birourilor Permanente[]

Activitatea internă de partid

Declaraţia Partidului Popular din Republica Moldova privind aderarea ţării noastre la Uniunea Vamală Rusia — Belarus — Kazahstan
13 septembrie 2012
În condiţiile în care se află ţara noastră la moment, cînd este vorba de integrarea într-o uniune sau alta, fără îndoială că raţionamentele economice ar trebui să primeze faţă de cele politice[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omuluiPolitica externă / integrare europeană

Declaraţia Partidului Popular din Moldova cu privire la situaţia social-politică în Republica Moldova
9 august 2012
Partidul Popular din Moldova cere de la organele de drept respectarea legii supremă a statului şi sistarea activităţii tuturor partidelor şi organizaţiilor ce au provocat la violenţă publică, de a trage la răspundere pe toţi cei, care au incitat discriminarea[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omuluiRelaţii interpartiniceSecuritate naţională

Organizaţie Teritorială a Partidului Popular din Republica Moldova la Ungheni
15 iulie 2012
Conferinţa de constituire a Organizaţiei Teritoriale Ungheni a Partidului Popular din Republica Moldova a avut loc la 15 iulie curent şi a găzduit mai mulţi delegaţi din întreg raionul[]

Activitatea internă de partid

Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale Drochia a Partidului Popular din Republica Moldova
14 iulie 2012
La 14 iulie curent, la Drochia a avut loc Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale Drochia a Partidului Popular din Republica Moldova. La eveniment a participat grupul de iniţiativă al Partidului şi ex ministrul trehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Alexandru Oleinic[]

Activitatea internă de partid

La Rîşcani a avut loc Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale a Partidului Popular din Republica Moldova
10 iulie 2012
La Conferinţă a fost prezent grupul de iniţiativă a Partidului Popular, ex-ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Alexandru Oleinic şi mai mulţi delegaţi din întreg raionul Rîşcani[]

Activitatea internă de partid

Organizaţia Teritorială Edineţ a Partidului Popular din Republica Moldova
9 iulie 2012
La Edineţ, la 7 iulie curent, a avut loc Conferinţa de constituire a Organizaţiei Teritoriale a Partidului Popular din Republica Moldova, cu participarea mai multor delegaţi din raionul Edineţ[]

Activitatea internă de partid

Conferinţa de constituire a Organizaţiei Teritoriale Briceni a Partidului Popular din Republica Moldova
9 iulie 2012
La 7 iulie curent, la Briceni a avut loc Conferinţa de constituire a Organizaţiei Teritoriale Briceni a PPRM. La eveniment au participat delegaţi din raion, grupul de iniţiativa al Partidului Popular şi ex ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Alexandru Oleinic[]

Activitatea internă de partid

Conferinţe de Constituire ale Organizaţiilor Teritoriale Sîngerei şi Floreşti a Partidului Popular din Republica Moldova
29 iunie 2012
La Sîngerei şi la Floreşti, la 22 iunie curent, au avut loc Conferinţele de constituire a Organizaţiilor Teritoriale ale Partidului Popular din Republica Moldova, la care au participat mai mulţi delegaţi din ambele raioane[]

Activitatea internă de partid

Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale Cahul a Partidului Popular din Republica Moldova
17 iunie 2012
Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale Cahul a Partidului Popular din Republica Moldova a avut loc la 17 iunie curent, la eveniment fiind prezenţi delegaţi din întreg raionul, grupul de iniţiativă al Partidului şi ex-ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Alexandru Oleinic[]

Activitatea internă de partid

Organizaţii Teritoriale ale Partidului Popular din Republica Moldova la Rezina şi Şoldăneşti
16 iunie 2012
La 16 iunie curent, la Rezina a avut loc Conferinţa de constituire a Organizaţiei Teritoriale a Partidului Popular din Republica Moldova[]

Activitatea internă de partid

Conferinţa de constituire a Organizaţiei Teritoriale Ialoveni a Partidului Popular din Republica Moldova
10 iunie 2012
La 10 iunie curent, la Ialoveni, a avut loc Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale a Partidului Popular din Republica Moldova[]

Activitatea internă de partid

Conferinţa de constituire a Organizaţiei Teritoriale Hînceşti a Partidului Popular din Republica Moldova
2 iunie 2012
La 2 iunie curent, la Hînceşti, s-a constituit Organizaţia Teritorială a Partidului Popular din Republica Moldova, fiind ales ca preşedinte, Vasile Plăcintă[]

Activitatea internă de partid

Organizaţia Teritorială Bălţi a Partidului Popular din Republica Moldova
1 iunie 2012
Conferinţa de constituire a Organizaţiei Teritoriale Bălţi a Partidului Popular din Republica Moldova a avut loc la 1 iunie curent şi a găzduit peste 60 de delegaţi din întreg Municipiul[]

Activitatea internă de partid

Organizaţia Teritorială Dubăsari a Partidului Popular din Republica Moldova
31 mai 2012
Grupul de iniţiativă al Partidului Popular din Republica Moldova a organizat la Dubăsari Conferinţa de constituire a Organizaţiei Teritoriale[]

Activitatea internă de partid

Organizaţie Teritorială a Partidului Popular din Republica Moldova la Călăraşi
27 mai 2012
Conferinta de Constituire a Organizaţiei Teritoriale Călăraşi a avut loc la 27 mai 2012 şi a fost susţinută de mai mulţi locutori ai acestui raion[]

Activitatea internă de partid

Partidul Popular din Republica Moldova la Soroca
26 mai 2012
La 26 mai, la Soroca a avut loc Conferinţa deconstituire a Organizaţie Teritoriale a Partidului Popular din Republica Moldova. La şedinţă au participat peste 60 de delegaţi din toate localităţile raionului[]

Activitatea internă de partid

Declaraţia PPM: Legea antidiscriminare nu trebuie să vină în contradicţie cu valorile naţionale
11 aprilie 2012
Partidul Popular din Moldova, după cum e stipulat şi în Statutul partidului, reprezintă populaţia Republicii Moldova şi apără interesele tuturor cetăţenilor, indiferent de originea etnică, limbă, religie, sex, situaţia materială sau provenienţa lor socială[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omului

Zâmbete gratuite în centrul capitalei
2 aprilie 2012
Se ştie că 1 aprilie este ziua bunei dispoziţii şi a umorului, de aceea membrii Organizaţiei de Tineret a Partidului Popular din Moldova au decis să dăruiască zâmbete trecătorilor[]

Domeniul socio-cultural

Tinerii PPM în vizită la bătrânii din Azilul de la Schinoasa Veche
21 martie 2012
21 martie, Organizaţia de Tineret a Partidului Popular din Moldova, dorind să aducă o rază de bucurie şi dispoziţie de primăvară celor care au nevoie cel mai mult, au organizat o întâlnire cu bătrânii de la Azilul de invalizi şi pensionari din sectorul Schinoasa Veche al capitalei[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Omagiu pentru eroii căzuţi în conflictul de pe Nistru
2 martie 2012
2 martie, ziua în care a început Conflictul armat de pe Nistru, a fost proclamată de Parlament Ziua Memoriei. Astăzi, eroii căzuţi în războiul sunt comemoraţi în întreaga ţară[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omuluiProblema Transnistreană

Au trecut 23 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan
15 februarie 2012
Astăzi, 15 februarie se împlinesc 23 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. În primile ore ale dimineţii, veteranii au participat la un miting de comemorare în Piaţa Marii Adunări Naţionale[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Declaraţia Partidului Popular din Moldova: Depăşirea crizei politice prin crearea unui “For Civic”
24 ianuarie 2012
După 20 de ani de democraţie, dintre care opt de dictatură, izolare şi stagnare, iar trei — de criză politică, Republica Moldova a ajuns la un pas distanţă de o criză economică, generată de o instabilitate politică, etnică, socială şi chiar criminogenă[]

Relaţii interpartiniceSecuritate naţională

Arhiva

2017 [9]
2016 [5]
2015 [16]
2014 [81]
2013 [179]
2012
2011 [4]
Alegeri [46]