Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Curier electoral

Curier electoral din 11 aprilie 2009

|versiune pentru tipar|

Trei membri CEC exprimă rezerve faţă de rezultale alegerilor

Trei membri CEC, Mihai Buşuleac, Vasile Gafton şi Nicolae Gârbu, au semnat procesul-verbal al CEC privind totalizarea alegerilor de legislatura XVII din 5 aprilie 2009 având anumite rezerve care constau în următoarele:
  1. Deşi cifrele de totalizare reies din procesele-verbale întocmite de organele electorale inferioare avem o rezervă referitor la corectitudinea acestor cifre care constau în următoarele: listele electorale au fost întocmite de administraţiile publice locale cu grave încălcări a legislaţiei electorale. O mare vină în incorectitudinea întocmirii listelor electorale îi revine Comisiei Electorale Centrale care a înmânat la începutul perioadei electorale secretarilor consiliilor raionale CD în care erau incluse date personale ale cetăţenilor R. Moldova primite de la Ministerul Dezvoltării Informaţionale în baza cărora au şi fost întocmite listele electorale.
    Ulterior s-a dovedit că aceste CD conţineau date eronate precum ar fi: în listele electorale au fost incluse persoane decedate cu 15–20 ani în urmă; în listele electorale au fost incluse persoane care în realitate nu au locuit şi nu locuiesc la adresele indicate în aceste liste;
  2. Contestaţiile parvenite la adresa Comisiei Electorale Centrale au confirmat asemenea fraude şi anume că proprietarii imobilelor au sesizat Comisia Electorală Centrală că venind la votare au văzut că în listele electorale au fost incluse persoane indicându-se adresa imobilelor care le aparţin cu drept de proprietate, cărora nu le-au dat acordul de perfectare a vizelor de domiciliu şi reşidinţă.
  3. Dubiile sus-menţionate sunt confirmate obiectiv prin faptul că concurentul electoral Partidul Comuniştilor din R. Moldova la 11 aprilie a atacat la Curtea de Apel Chişinău hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2501 din 8 aprilie 2009 prin care s-a permis concurenţilor electorali accesul la listele electorale cu posibilitatea obţinerii copiilor de pe aceste liste.
  4. Pe 4 şi 5 aprilie radiodifuzorul “EU TV” care are acoperire naţională, încălcând cu rea credinţă prevederile art. 47 alin.14 din Cod electoral, au făcut intenţionat agitaţie electorală abuzivă în favoarea unor concurenţi electorali, defavorizându-i pe ceilalţi concurenţi electorali.
  5. Pe parcursul perioadei electorale concurentul electoral Partidul Comuniştilor din R. Moldova a utilizat la maxim resursele administrative, fapt care a influenţat rezultatele alegerilor.(Sursa: Unimedia)

Preşedintele Vladimir Voronin a prezidat şedinţa Consiliului Suprem de Securitate

Consiliul Suprem de Securitate a examinat chestiunea cu privire la tentativa loviturii de stat în Republica Moldova. Şeful statului a audiat rapoartele detaliate ale conducerii Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Ministerului Justiţiei privind caracterul şi evoluţia evenimentelor din zilele de 6 si 7 aprilie. El a subliniat că în atacul cinic asupra democraţiei şi statalităţii moldoveneşti trebuie văzute forţele care doresc să lipsească ţara de perspectiva europeană, să o deturneze de pe calea dezvoltării civilizate şi democratice, să o facă ostatică a situaţiei geopolitice deloc simple şi să o priveze de independenţă. Preşedintele a menţionat că trebuie întreprinse toate eforturile în vederea atragerii la răspundere, în corespundere cu legislaţia în vigoare, a tuturor organizatorilor evenimentelor din 6 si 7 aprilie. Totodată, Vladimir Voronin a accentuat că procesele democratice în Republica Moldova nu trebuie să cedeze nici un pas în faţa provocatorilor. Noi trebuie să fim superiori celor, care, organizînd mulţimea, şi-au declinat ulterior orice răspundere pentru aşa-zisele acţiuni necontrolate, a declarat Preşedintele. Trebuie să fim mai presus decît acei, care iniţial au dus minorii în piaţă, iar acum sînt indignaţi — fie de faptul că aceştia au nimerit sub bîta poliţiştilor, fie că autorităţile au făcut tot posibilul ca minorii să nu mai fie prezenţi la acţiunile stradale. Noi, în calitate de autorităţi responsabile, sîntem obligaţi să găsim ieşire din aceasta situaţie doar în baza supremaţiei legii, Constituţiei şi standardelor democratice. În toate acţiunile legate de anchetarea evenimentelor în cauză şi în cele de preîntîmpinare a repetării lor, noi trebuie să acţionăm cu multă competenţă şi în spirit de transparenţă în strînsă conlucrare cu societatea, a spus Vladimir Voronin. In context şeful statului a subliniat ca el, in calitate de lider al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, este convins că iniţiativa PCRM privind renumărarea voturilor din cadrul alegerilor din 5 aprilie 2009 va deveni un factor important al stabilităţii, al revenirii întregului proces democratic în calea civilizată de dezvoltare şi al începutului activităţii Parlamentului de o noua legislatură într-o atmosferă mai constructivă. (Sursa: Moldpres)

Declaraţia comună a PL, PLDM şi AMN privind acţiunile represive ale guvernării

Alegerile parlamentare de la 5 aprilie 2009 şi evenimentele ce au urmat au arătat caracterul profund antipopular şi dictatorial al regimului comunist instaurat de Vladimir Voronin în Republica Moldova. Fraudarea rezultatelor votului, înscenarea unei presupuse tentative de lovitură de stat prin devastarea Parlamentului şi Preşedinţiei, incriminarea PL, PLDM şi AMN, acuzarea României de implicare în scenariul primitiv al presupusei tentative de lovitură de stat, acţiunile represive, de o cruzime fără precedent, întreprinse de structurile de forţă şi de sistemul judiciar împotriva copiilor, tinerilor, a tuturor cetăţenilor şi la scara întregii republici au pus în evidenţă scopurile urmărite de regimul comunist. Acestea sunt: menţinerea cu orice preţ la putere pentru a ascunde crimele guvernării de 8 ani şi evitarea tragerii la răspundere; eliminarea de pe scena politică a PL, PLDM şi AMN prin declararea lor în afara legii; stoparea parcursului european al Republicii Moldova şi ancorarea sa definitivă în CSI; anihilarea oricărei rezistenţe şi opoziţii politice şi civice prin represiuni împotriva copiilor, tinerilor, a tuturor cetăţenilor cu opţiuni democratice şi proeuropene; determinarea noilor generaţii de tineri, educaţi în spiritul valorilor europene, să emigreze în ţările civilizate ale Uniunii Europene; izolarea internaţională a Republicii Moldova, abolirea statului de drept şi instaurarea dictaturii. PL, PLDM, AMN declară că guvernarea comunistă se face vinovată de crimă împotriva statului şi a cetăţenilor şi urmează să poarte întreaga răspundere. În cursul săptămânii curente poliţia, serviciul de informaţii şi securitate, procuratura, judecătoriile s-au dedat la acte de o ferocitate fără precedent: sute de copii nevinovaţi, liceeni, studenţi, cetăţeni de toate vârstele, jurnalişti din mass-media locală şi internaţională au fost urmăriţi, arestaţi, bătuţi cu cruzime, cercetaţi sumar, cu încălcarea procedurilor legale, judecaţi şi condamnaţi. Lanţul represiv mobilizat de guvernarea comunistă a înglobat toate structurile de forţă, iar teroarea s-a extins pe întreg teritoriul Republicii Moldova. PL, PLDM, AMN consideră că Republica Moldova se confruntă cu un fenomen fără precedent în istoria sa: aplicarea unui sistem complet de acţiuni de violenţă, cu participarea tuturor structurilor de forţă şi instanţelor judiciare ale statului, care urmăreşte scopul de a instaura un climat general de teroare şi insecuritate în societate şi care trebuie definit drept terorism de stat. PL, PLDM, AMN cere guvernării comuniste să pună capăt imediat acţiunilor de teroare împotriva copiilor şi tinerilor, să elibereze toate persoanele arestate şi să asigure desfăşurarea anchetei conform procedurilor legale. De asemenea, cerem să fie date publicităţii numele persoanelor arestate, motivele arestării şi locul deţinerii acestora, să fie asigurat accesul la reţinuţi al avocaţilor, părinţilor, mass-media, organizaţiilor neguvernamentale, organismelor internaţionale. PL, PLDM, AMN cere încetarea imediată a persecuţiilor împotriva instituţiilor mass-media, stoparea urmăririi şi arestării jurnaliştilor, precum şi expulzarea jurnaliştilor străini. PL, PLDM, AMN solicită Uniunii Europene, Consiliului Europei, SUA să intervină de urgenţă pentru stoparea arestărilor ilegale, bătăilor, torturii şi a tuturor abuzurilor comise de guvernarea comunistă împotriva tinerilor, a jurnaliştilor, împotriva propriilor cetăţeni.

Declaraţia Coaliţiei “Controlul Civic — Alegeri 2009”

“Ziua de 7 aprilie 2009 a devenit una din cele mai tragice zile în istoria contemporană a Republicii Moldova. Ascunzîndu-se după lozinci democratice şi fiind inspirată de politicieni iresponsabili, mulţimea cu bestialitate a săvîrsit una din cele mai grave crime împotriv suveranităţii ţării. Prin acapararea barbară a clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei, prin jefuirea şi nimicirea de patrimoniu de stat, ea a vandalizat nu doar simbolurile puterii de stat, inclusiv steagul naţional şi stema Republicii Moldova, ci şi procesele democratice propriu-zise care se desfăşurau în tara noastră, pe parcursul ultimilor 18 ani. Pentru a-şi atinge scopul şi anume — răsturnarea puterii alese în mod legitim — aceşti urmaşi ai ideilor «revoluţiei de catifea» au utilizat cele mai mizerabile metode. Odată ce nu au fost capabili sa învingă în mod cinstit în alegerile parlamentare, caracterul democratic al a cărora a fost confirmat de toţi observatorii internaţionali, orchestranţii de după culise ai acestor acţiuni de proteste au preferat o altă cale. Rolul de stăpîni ai destinelor statale, iar in realitate — de carne de tun, le-a fost rezervat de către organizatorii manifestaţiilor tinerilor în vîrstă de 12–20 de ani. Instigînd cu multă iscusinţă spiritele mulţimii şi manipulînd-o, conducătorii asaltului Parlamentului şi Preşedinţiei au provocat un atac al manifestanţilor asupra organelor de ordine şi drept, aşteptările lor privind utilizarea forţei împotriva copiilor fiind evidente. Însă rezistenţa conducerii ţării şi a organelor de drept a depăşit cele mai curajoase aşteptări ale luptătorilor înflăcăraţi cu «regimul totalitar», devenind coşmarul lor. Graţie deciziei politice de a nu utiliza forţa împotriva manifestanţilor, datorită rezistenţei şi dăruirii de sine a poliţiştilor, 7 aprilie 2009 nu a devenit ziua ruşinii naţionale a Republicii Moldova. Statul a reuşit să evite vărsări de sînge, să menţină pacea civică şi să nu permită polarizarea societăţii după exemplul paletei politice a parlamentului nou-ales. Membrii Coaliţiei «Controlul Civic — Alegeri 2009» îndeamnă clasa politică din Republica Moldova să nu utilizeze minorii în luptele pentru putere şi să accepte rezultatele alegerilor care au fost deja recunoscute pe plan internaţional, cît de descurajatoare ar fi acestea pentru unii dintre ei”. (Sursa: Moldpres)

Opt concurenţi electorali au solicitat acces la listele electorale

Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunţat că mai mulţi concurenţi electorali au depus solicitări în vederea verificării suplimentare a listelor electorale utilizate în scrutinul parlamentar din 5 aprilie 2009. În prezent, reprezentanţii concurenţilor electorali împreună cu funcţionarii electorali şi cu reprezentanţii instanţelor de judecată verifică listele electorale, inclusiv cele suplimentare. Menţionăm că, concurenţilor electorali li s-a asigurat posibilitatea de a efectua copii de pe listele electorale. CEC este convinsă că activitatea în cauză favorizează creşterea transparenţei procesului electoral prin asigurarea accesului la documentaţia electorală. (Sursa: comunicat CEC)

Preşedintele Voronin a convenit cu Havier Solana în privinţa unei misiuni de documentare

Preşedintele Vladimir Voronin a cerut Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externă şi Securitate Comună Havier Solana să trimită o misiune în scopul documentării oficialilor europeni la faţa locului cu starea reală a lucrurilor. Preşedintele Voronin a spus că această delegaţie este necesară în scopul evitării oricăror speculaţii apărute în unele mass-media în legătură cu evenimentele de ultima oră din Republica Moldova. De asemenea, şeful statului a exprimat disponibilitatea autorităţilor moldoveneşti de a prezenta instituţiilor europene materiale, inclusiv foto şi video, referitoare la acţiunile de protest. Javier Solana a susţinut ideea delegării unei misiuni a UE în Republica Moldova, afirmînd că solicitarea respectivă va fi examinată în mod prioritar. În încheiere, Vladimir Voronin şi Javier Solana au convenit să revină, peste o săptămînă, la discuţiile privind situaţia creată în Republica Moldova după alegeri. (Sursa: Infotag)

Aprecierile ambasadorului SUA faţă de evenimentele din 7 aprilie 2009

Într-un interviu pentru Agenţia Infotag ambasadorul SUA în Republica Moldova, Asif Chaudhry, a menţionat: “Cu privire la evenimentele începând cu ziua de duminică, vreau să spun că autorităţile au acţionat într-un mod reţinut în timp ce demonstraţia în faţa Preşedinţiei şi a Parlamentului a ieşit de sub control şi a adus la prejudicii materiale şi la persoane rănite. Astfel a fost evitată situaţia unor consecinţe şi mai grave. Cu toate aceste, suntem îngrijoraţi de acţiunile autorităţilor moldoveneşti de mai târziu, când protestele au fost reluate într-un mod paşnic. Într-o declaraţie publică pe care am făcut-o, şi în timpul unei discuţii cu opoziţia noi am chemat părţile să se abţină de la acţiuni violente şi să-şi soluţioneze divergenţele pe cale paşnică. În timpul întrevederilor cu reprezentanţii Guvernului, am făcut apel la autorităţi să permită dreptul la libera şi paşnica exprimare de opinii… Noi suntem îngrijoraţi de măsurile care au fost întreprinse după ce protestele au fost reluate în mod paşnic, şi eu am exprimat această îngrijorare direct în timpul întrevederii cu Preşedintele Voronin. Noi suntem îngrijoraţi, îndeosebi, de reţinerea jurnaliştilor şi a studenţilor, efectuată fără motive aparente; la fel ne îngrijorează presiunile asupra profesorilor pentru a preveni participarea studenţilor la demonstraţii. Noi am primit plângeri directe de la jurnalişti care ne-au informat despre intimidările la care au fost supuşi. Am văzut reportaje televizate credibile despre cazuri când jurnaliştii şi studenţii au fost reţinuţi şi bătuţi. Astfel de cazuri, precum şi intimidarea jurnaliştilor sau a oricăror altor cetăţeni, nu trebuie să aibă loc într-o democraţie… Poziţia noastră este că Guvernul trebuie să asculte plângerile şi să soluţioneze divergenţele într-o atmosferă de cooperare constructivă cu opoziţia. Noi, la fel, am chemat la o transparenţă totală în ce priveşte rezultatele alegerilor. Decizia Guvernului Moldovei de a permite partidelor de opoziţie să verifice listele alegătorilor şi să recalculeze voturile este un pas binevenit în această direcţie. Noi îndemnăm toţi cetăţenii Moldovei să conlucreze pentru a găsi o cale paşnică şi democratică pentru a ieşi din situaţia creată şi de a mişca ţara înainte”.

Comisariatul general de politie publică lista responsabililor de acţiunile destabilizatoare

Organele de politie au anunţat că au reţinut 166 de persoane implicate în destabilzarile ce au avut loc pe data de 6–8 aprilie în centrul capitalei, acţiuni ce au culminat cu devastarea Preşedinţiei şi sediului Parlamentului. Ala Meleca, şefa Serviciului de presă al Ministerului de Interne, a comunicat în cadrul unui brefing că din numărul total de reţinuţi, 86 de persoane au fost arestate. Alte 88 de persoane au primit arest la domiciliu, iar 33 de persoane au fost obligate pe perioada desfăşurării anchetei să nu părăsească teritoriul ţării. În cadrul acţiunilor de vandalizare a fost stabilită implicarea a 19 minori, persoane ce au fost cazate la Centrul de plasament pentru minori al MAI. Ulterior, toate persoanele minore au fost înmînate părinţilor. S-a stabilit că copiii respectivi îşi aveau domiciliul în municipiul Chişinău, raioanele Cahul, Străşeni şi Călăraşi. 14 copii se află şi în prezent în arest la domiciliu. Cu minorii implicaţi în acţiunile de destabilizare a ordinii publice au fost efectuate măsuri de profilaxie, la care au participat părinţii, psihologii şi lucrătorii sociali. Persoanele cercetate pe cauze penale se află în izolatoarele de detenţie preventivă, fiindu-le satisfăcute toate cerinţele necesare, inclusiv ajutorul medical. 129 de persoane se află în arest administrativ, primind o pedeapsă de detenţie de la 3 pîna la 30 de zile. Ofiţerul de presă al MAI a ţinut să precizeze că toate rudele persoanelor reţinute au fost informate despre aceasta de către organele de poliţie, inclusiv prin intermediul avocaţilor. Lista celor reţinuţi poate fi găsită la Comisariatul general de poliţie Chişinau sau pe site-ul MAI. Potrivit Alei Meleca, organele de drept vor continua măsurile de investigare pentru a fi trase la răspundere toate persoanele implicate în acţiunile destabilizatoate. (Sursa: Moldpres)

Consiliul Rectorilor dezaproba şi condamnă devastarea sediilor Preşedinţiei şi Parlamentului

Consiliul Rectorilor din Republica Moldova dezaprobă şi condamnă categoric declanşarea acţiunilor de devastare a sediilor Preşedinţiei şi Parlamentului, întreprinse în cadrul manifestărilor stradale din 7 aprilie 2009: “Aceste acţiuni nu au nimic comun cu misiunea universitară şi normele democratice de protest, cu educaţia tineretului în spiritul onorarii valorilor şi atributelor statului”. Consiliul Rectorilor a îndemnat tineretul studios, profesorii şi părinţii să nu se lase antrenaţi în manifestări neautorizate însoţite de acte de violenţă care în nici un caz nu corespund normelor democratice şi pot genera destabilizarea situaţiei cu instaurarea haosului şi confruntărilor şi, cel mai tragic, pun in pericol viaţa şi sănătatea tineretului — cea mai mare bogăţie a ţării. Totodată, Consiliul a adresat un apel către organele de resort responsabile de asigurarea ordinii publice şi către instituţiile mass-media de a se abţine de la masuri şi prezentări informaţionale neadecvate, care ar conduce la tensionarea şi agravarea situaţiei. (Sursa: Moldpres)

Vladimir Socor analizează atacurile din 7 aprilie 2009

Într-o intervenţie la Radio Europa Liberă renumitul analist politic Vladimir Socor a comentat protestele violente din 7 aprilie 2009: “Instituţiile statului Republica Moldova au fost devastate in ziua de 7 aprilie în mod sălbatic. Care a fost natura iniţială a protestelor şi de ce au degenerat ele in barbarism? Caracterul iniţial al protestelor elevilor şi studenţilor a fost numai în parte politic, dar a avut şi o dimensiune evidentă de distracţie, inspirată desigur de imagini televizate ale unor proteste din Europa, inclusiv proteste violente. Sociologi francezi, de exemplu, au tratat fenomenul numit «rebeliune pentru distracţie» (emeutes ludiques). Poliţia franceză, ca şi cea americană, ar fi pus capăt în doi timpi şi trei mişcări unei demonstraţii ne-autorizate, cu mult înainte de începerea vreunor atacuri contra instituţiilor statului. Dar, precum s-a văzut, Poliţia din Republica Moldova nu e înzestrată cu echipament elementar pentru ceea ce se cheamă «controlul mulţimilor» (crowd control) şi nici nu a fost antrenată pentru asemenea situaţii. Îmi pare urgent necesar ca autorităţile statului să solicite ajutor tehnic în această privinţă din partea UE sau a unor ţări membre ale UE. Dar în nici un caz din partea Rusiei; asa ceva poate ştirbi grav imaginea autorităţilor. La Chişinău, leaderii opoziţiei şi ai societăţii civile s-au distanţat foarte delicat şi prudent de vandali. Mă miră faptul ca unii leaderi consacraţi ai societăţii civile au întîrziat doua zile, înainte de a publica poziţia lor într-un document comun. Unii politicieni şi unii leaderi de opinie par să condamne violenţa şi distrugerile cu jumătate de gura, ba chiar cu un sfert. Construcţia unor fraze demonstrează aceasta ambiguitate: violenţa este criticată sau numai amintită în scurte propoziţii incidentale, urmate chiar în aceleaşi fraze de lungi propoziţii principale care umbla după fantome. Aceasta ambiguitate îmi pare nu numai greşită în sine, dar dăunătoare chiar leaderilor opoziţiei, deoarece ei nu-şi asumă rolul de a apăra ordinea publică şi stabilitatea, lasînd acest rol exclusiv pe seama guvernării. Este, desigur, responsabilitatea guvernării în primul rînd. Autorităţile au greşit însă în modul cel mai serios încercînd să invinovăţească România. Aceasta acuzaţie nu-i plauzibilă şi nici nu poate fi convingătoare prin declaraţii gratuite. Politica oficială şi mai ales neoficială a Bucureştiului e deseori greşit concepută, în deficit de expertiză, dar acesta-i alt subiect. În loc de speculaţii, ar fi infinit mai folositor ca Republica Moldova să solicite UE să participe la o investigaţie profesionistă, de-politizată, a atacului violent dezlănţuit împotriva instituţiilor statului Republica Moldova”. (Sursa: Radio Europa Liberă)

PASOS consideră alegerile din Moldova fraudate

Asociaţia PASOS (Policy Association for an Open Society) consideră că alegerile din Moldova au fost fraudate, fapt ce a provocat protestele din centrul Chişinăului. Despre aceasta se spune în declaraţia organizaţiei către Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul Europei, Guvernul Ceh, Preşedintele Uniunii Europene. În opinia PASOS, “în loc să răspundă revendicărilor protestatarilor, regimul a apelat la arestări disproporţionate şi discriminatorii, la violenţe aplicate faţă de protestatari, precum şi la hărţuieli ale opoziţiei, la restricţionări a accesului la media private şi resurse Internet, a libertăţii de întrunire, la presiuni faţă de liderii opoziţiei, degenerând astfel protestul legitim iniţial într-o criză politică de proporţii, care va avea consecinţe negative pentru regimul constituţional actual”. Autorii atrag atenţia că rapoartele independente arată incorectitudinea alegerilor din Moldova. PASOS a îndemnat UE să participe la implementarea normelor democratice în Moldova, să desfăşoare o monitorizare şi o cercetare a ultimelor evenimente. Documentul a fost semnat de peste 30 de ONG din Armenia, Azerbaidjan, Kârgâstan, Letonia, Cehia, Bulgaria, Moldova, Polonia, Slovacia, Ucraina, Georgia. (Sursa: Infotag)